Objednávky

Číslo Predmet Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodávateľ IČO Cena s DPH Podpísaná Zverejnená Zmluva
1272-2021 Služby OPP 11/2021 4SAFE, s. r. o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 52242714 194.40 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1271-2021 Služby PZS 11/2021 3J s. r. o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 45682232 180.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1270-2021 Služby BOZP 11/2021 3J s. r. o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 45682232 180.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1269-2021 Monitorovanie bodov PCO + Poplachy 11/2021 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 00603481 240.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1268-2021 Revízia detektorov CO2 v garáži na Židovskej 1, Bratislava I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava 17324211 150.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1267-2021 Revízia a servis EPS 11/2021 DAD - TEL, spol. s r.o. Pavlovova 10, 821 08 Bratislava 00698881 807.60 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1266-2021 Revízia a servis výťahov 11/2021 PROFI Výťahy s. r. o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov 47519045 180.00 € 02.11.2021 16.11.2021 Zmluva 0004-2021
1265-2021 Prednáška (kurz Sprievodca CR) Karpatika s. r. o. Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 52595978 30.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1264-2021 Prednášky pre kurz Sprievodca CR Ing. arch. Zdenka Šedivá Kozia 766/29, 81103 Bratislava-Staré Mesto 43027202 90.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1263-2021 Prechádzka Kurz BKIS (Devín) Ing. Andrea Turanská Riazanská 681/60, 83103 Bratislava-Nové Mesto 50410563 40.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1262-2021 Burg Wächter Kunststoff-Briefkasten PIAN Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha - Žiškov 28218434 117.50 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1261-2021 Objednávame u Vás službu garderóby na predstavenie Tektonika citov v mesiaci november Magdaléna Buchanová Ladislava Sáru 423/4, 84104 Bratislava-Karlova Ves 50881361 40.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1260-2021 Objednávame u Vás maskérske služby ( súvisiace so skrášľovaním a vizážou) na predstaveniach DPOH v mesiaci november 2021 Monika Olanová Nová 1652/28, 90042 Dunajská Lužná 54097673 350.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1259-2021 Objednávame si u Vás kamerové snímanie určené na doplnenie prezentácií na konferencii dopravy, pomocou 2 kamier s obsluhou, videoréžie s obsluhou, príspevkového zariadenia TLpro s.r.o. Janka Kráľa 43, 935 26 Starý Tekov 50928015 1980.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1258-2021 Kamerové snímanie - stream - Konferencia Dopravy, Stará Tržnica TLpro s.r.o. Janka Kráľa 43, 935 26 Starý Tekov 50928015 2544.00 € 02.11.2021 16.11.2021 Zmluva 0118-2021
1257-2021 Prenájom TV osvetlenia na konferenciu v Starej Tržnici Pro Media Consulting s. r. o. Madáchova 12917/17A, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 47542781 180.00 € 02.11.2021 16.11.2021 EKS-0003-2021
1256-2021 Prenájom videoréžie pre riadenie konferencie: Hippotizer KARST+, Roland VS-84H, PC s PowerPoint a dvomi výstupmi, PC pre SLIDO a pomocné príspevky, odpočet Pro Media Consulting s. r. o. Madáchova 12917/17A, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 47542781 280.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1255-2021 Prenájom stream serveru Ing. Roman Pekárek - PYTKIN MULTIMEDIA Hraničná 340/15, 82105 Bratislava-Ružinov 40960706 100.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1254-2021 Zavesenie a zvesenie elektrických kladkostrojov v Starej Tržnici - konferencia dopravy Stage Riggers Group, s. r. o. Zuby 459/19, 900 21 Svätý Jur 46061827 288.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1253-2021 Objednávame si u vás prenájom 10 ks vysielačiek s headsetmi. Dátum vyzdvihnutia: 2.11.2021, dátum vrátenie: 4.11.2021. Technopol International, a.s. Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 35723343 111.60 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1252-2021 Objednávame si u vás réžiu konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, ktorá sa uskutoční v Starej tržnici v termíne 2. - 3. 11. 2021. Martina Style s. r. o. Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 51290545 2400.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1251-2021 Objednávame si u vás hospitality spíkrov počas konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, ktorá sa uskutoční v Starej tržnici v termíne 2. - 3. 11. 2021. maga studio s.r.o. Záhradná 15, 902 01 Pezinok 50687191 360.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1250-2021 Objednávame si u vás moderovanie konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, ktorá sa uskutoční v Starej tržnici v termíne 2. - 3. 11.2021. R M +, s. r. o. Lichardova 8509/44, 010 01 Žilina 46050744 480.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1249-2021 Objednávame si u vás zabezpečenie zdravotného dozoru počas konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, ktorá sa uskutoční v Starej tržnici v termíne 2. - 3.11. 2021. Rescue zdravotná služba Segnerova 718/6, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 42357985 187.20 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1248-2021 Objednávame si u vás produkčné zabezpečenie konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, ktorá sa uskutoční v Starej tržnici v termíne 2. - 3. 11.2021. Martin Lieskovský Trhová 3450/54, 84102 Bratislava-Dúbravka 44997701 1350.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1247-2021 Objednávame si u vás produkčné zabezpečenie konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, ktorá sa uskutoční v Starej tržnici v termíne 2. - 3. 11.2021. Jozef Urblík null 163, 96701 Ihráč 46212299 1350.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1246-2021 Objednávame u Vás účinkovanie hudobného zoskupenia František Báleš ansámbel v rámci festivalu Hommage à Hvie100slav dňa 8.11.2021. STRUKTURA, s. r. o. Karloveská 5, 841 04 Bratislava 44828993 600.00 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1245-2021 Na základe našej komunikácie si u vás objednávame posilnenie internetu počas konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, ktorá sa bude konať v Starej tržnici v dňoch 2. a 3. 11. 2021. VNET a.s. Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 35845007 1584.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1244-2021 Na základe našej komunikácie, si objednávame u vás služby spojené s prípravou a organizáciou konferencie Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave. Predpokladaná výška nákladov: 2487,- eur. Fakturovaná bude suma podľa reálne odrobených hodín personálu. ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie Námestie SNP 484/25, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 42263948 2984.40 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1243-2021 nákup otočných koliesok 125 mm brzdených a nebrzdených na opravu vozíkov a-max sk, s.r.o. Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 353.28 € 02.11.2021 16.11.2021 -
1242-2021 Technciké zabezpečenie osvetlenia konferencie v Starej Tržnici v rozsahu: 16 x CLF HERA - osvetlenie backdrop, 16 x CAMEO LED PAR - osvetlenie stĺpov, 14 x VariLite VLX - kontra a predné osvetlenie, 6 x Robe Esprite - predné osvetlenie Vladimír Pristaš Tehelná 68/6, 08271 Lipany 43378242 1500.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1241-2021 Technické zabezpečenie ozvučenia konferencie v Starej Tržnici v rozsahu - zvukový systém zodpovedajúci priestoru Starej Tržnice (vrátane dealy zóny a ozvučenia bočných priestorov), 6 x náhlavný mikrofón kombinovateľný s ručnými mikrofómni, 2 x ručný mikrofón, ozvučenie príspevkov Ing. Igor Demčák SOUND AND PRINT J.Farkasa 4073/3, 90301 Senec 17409659 1500.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1240-2021 Technické zabezpečenie LED obrazovky na konferenciu v Starej Tržnici 2.11. - 3.11., vrátane závesného systému a videoprocesora. Rozmer LED steny je 5,5m x 3m, rozlíšenie P3,92 Amex Audio, s.r.o. Poľná 13/4838, 903 01 Senec 35975865 4735.20 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1239-2021 Objednávame si u Vás technicko-personálne zabezpečenie nasvietenia Priamciálneho Paláca na zeleno v termíne 1.11. a 2.11.2021 VAVO s.r.o. Strečnianska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 51433290 240.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1238-2021 Prenájom osvetľovacej techniky pre potreby nasvietenia Primaciálneho Paláca pri príležitosti medzinárodnej konferencie COP26 Glasgow RENTAL LIVE a. s. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji 46567755 312.00 € 29.10.2021 16.11.2021 -
1237-2021 Fotenie inscenacie Generacia Z Branislav Konečný - FOTOATELIÉR null 470, 03841 Košťany nad Turcom 41241240 360.00 € 03.11.2021 16.11.2021 -
1236-2021 Online bannery k festivalu Hvie100slav a Generacia Z Denník N, a. s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava 48112704 396.00 € 04.11.2021 16.11.2021 -
1235-2021 Prenájom priestorov a občerstvenie na interný workshop a školenie zamestnancov PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. Mladoboleslavská 5, 902 01 Pezinok 51888602 2400.00 € 28.10.2021 16.11.2021 -
1205-2021 Objednávame u Vás zvukovú postprodukciu nakrúcania online Hravé čítanie - Boris Varga Mechiko spol. s r.o. Seberíniho 8, 821 03 Bratislava 47953896 150.00 € 26.10.2021 28.10.2021 -
1204-2021 Objednávame si u vás prípravu a realizáciu tematickej vychádzky (Záhadné) poklady v meste z cyklu Rande s mestom pre rodiny s deťmi. Ľubica Tomaštíková Prievozská 1308/11A null, 82109 Bratislava-Ružinov 47993634 50.00 € 26.10.2021 28.10.2021 -
1203-2021 Objednávame u Vás v zmysle dohody starožitnú skriňu (príborník) do predstavenia "Sused, ktorého nechcem" Big Shop Company s.r.o. Svätoplukova 5911/2, 071 01 Michalovce 52268951 399.00 € 25.10.2021 28.10.2021 -
1202-2021 Objednávame si u vás servisné a prevádzkové zabezpečenie webu BKIS v mesiaci október+ ďalšie podporné technické zásahy. Matej Podstrelenec Za koníčkom 3928/1D null, 90201 Pezinok 48316342 371.88 € 26.10.2021 28.10.2021 Zmluva 0129-2021
1201-2021 Fotenie inscenacie Kopny! Buchny! Ric! (Hrave citanie) BALCO IMAGES, s. r. o. Za hradbami 17, 902 01 Pezinok 51301741 350.00 € 21.10.2021 28.10.2021 -
1200-2021 Objednávame u Vás hudobný vstup na podujatí "November´89 v DPOH" Geišberg projekt Prírodná 6215/65, 96801 Nová Baňa 42361524 250.00 € 21.10.2021 28.10.2021 -
1199-2021 Prenajom mobiliaru k premiere Kopny! Buchny! Ric! SHARKAM B&B CATERING s.r.o. Krokusová 20243/3, 821 07 Bratislava 46844341 2374.80 € 22.10.2021 28.10.2021 -
1197-2021 Objednávame u Vás protipožiarnu hliadku, v počte 2 osôb, na 5 podujatiach v DPOH, v termínoch a časoch podľa prílohy Horská záchranná služba AZAS (Malé Karpaty) Studenohorská 2057/1, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač 50879464 300.00 € 21.10.2021 28.10.2021 -
1196-2021 Objednávame u Vás roll up display do predstavenia "Kopny!,Buchny!Ric! " v zmysle scénografického zadania Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 54.00 € 21.10.2021 28.10.2021 -
1195-2021 Hravé čítanie - Boris Varga - objednávame u Vás zvukové zabezpečenie nakrúcania Hravé čítanie Mechiko spol. s r.o. Seberíniho 8, 821 03 Bratislava 47953896 300.00 € 21.10.2021 28.10.2021 -
1194-2021 Mediaserver a grafické spracovanie príspevkov a doplnenie ručnej kamery a kameramana na Diškurz špeciál v Mestskom múzeu Bratislava TLpro s.r.o. Janka Kráľa 43, 935 26 Starý Tekov 50928015 720.00 € 21.10.2021 28.10.2021 -
1193-2021 Servis vozidiel prezutie, geometria, diagnostika BA 263 NL BA 954 NL BL 080 HR BL 449 LO BA 356 PO ContiTrade Slovakia s. r. o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 750.00 € 21.10.2021 28.10.2021 -
Top