Objednávky

Číslo Predmet Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodávateľ IČO Cena s DPH Podpísaná Zverejnená Zmluva
0430-2020 Servis, dezinfekcia a vyčistenie VZT v MDPOH Vlastimil Repaský - RETECH Riadok 563/8, 900 55 Lozorno 41103131 1200.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0429-2020 Vyčistenie tepelných clôn v MDPOH Vlastimil Repaský - RETECH Riadok 563/8, 900 55 Lozorno 41103131 420.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0428-2020 Vyčistenie fasády a vitráže MDPOH ProHight s.r.o Bosniacka 73, 917 05 Trnava 46 245 651 540.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0427-2020 Celoplošné, hĺbkové tepovanie kobercov v MDPOH Lusk servis Zochová č. 6, 811 03 Bratislava 44907206 540.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0426-2020 Monitorovanie budov PCO 8/2020 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava +421 902 92 11 66 120.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0425-2020 Mesačná revízia EPS v MDPOH a Klariskách 8/2020. Dad-Tel s.r.o. Pavlovova č. 10, 82108 Bratislava 00698881 112.80 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0323-2019
0423-2020 Služby technika OPP 8/2020 SAFETY PROTECTION s.r.o. Športová 1017/3B, 919 51 Špačince 46514562 120.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0343-2019
0422-2020 Bratislavské korunovačné dni - objednávame u Vás prenájom 15 ks vysielačiek na podujatie 16.8.2020 Technopol International, a.s. RADIOPOL Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 35 723 343 167.40 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0119-2020
0421-2020 Služby technika BOZP 8/2020 Ing. Silvia Chudá Bučianska č. 7, 917 01 Trnava 43686460 120.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0342-2019
0420-2020 Služby PZS 8/2020 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športová 1017/3B, 919 51 919 51 50606140 240.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0015-2020
0419-2020 Revízia a servis výťahov 8/2020 PROFI Výťahy s. r. o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov 47519045 204.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0329-2019
0418-2020 Na základe zmluvy č. 7/2020 si u Vás objednávame protipožiarnu asistenčnú hliadku na podujatiach august 2020 - hlavná činnosť OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty Studenohorská č. 1, 84103 Bratislava 50879464 500.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0007-2020
0417-2020 Výmena záložného zdroja ústredne EPS v MDPOH Dad-Tel s.r.o. Pavlovova č. 10, 82108 Bratislava 00698881 105.60 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0323-2019
0416-2020 Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení dolného a horného javiska v MDPOH NOVA Consulting spol. s r.o. Heydukova č. 29, 811 08 Bratislava 31391001 2000.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0415-2020 Elektroinštalačné služby - 8/2020 Ján Halás - ELEKTRO Pavla Horova 18, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves 32154984 600.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0156-2019
0412-2020 Na základe zmluvy č. 17/2020 si u Vás objednávame predlekársku zdravotnú pomoc na podujatiach v MDPOH august 2020 - hlavná činnosť RESCUE zdravotná služba Segnerová č. 6, 841 04 Bratislava 42357985 1800.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0017-2020
0411-2020 Ladenie koncertného krídla na MOB 16.8.2020 Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov Koprivnická č. 18, 841 01 Bratislava 13978136 120.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0410-2020 Obojstranné lepiace pásky ALPHASET spol. s.r.o. Kopčianska 19, 851 01 Bratislava 31325611 240.48 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0409-2020 Bratislavské korunovačné dni - Objednávame u Vás zabezpečenie 2 osôb - produkčný dozor, 2 osôb - runner na podujatí 16.8.2020 TuTo Agency s.r.o. Klincová 35, 821 08 Bratislava 48038946 534.00 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0119-2020
0408-2020 Bratislavské korunovačné dni - objednávame u Vás SBS službu do zázemia a na stráženie koní dňa 16.8.2020. kontaktná osoba na mieste: Martin Lieskovský, 0911 528 400 M.V.K. - Security, s.r.o Sklenárova 20, 821 09 Bratislava 35948353 338.40 € 13.08.2020 14.10.2020 Zmluva 0119-2020
0407-2020 prenájom zariadenia xerox DOCULOL 240 v mesiaci august Xerox Limited Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35840773 310.69 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0406-2020 prenájom radiostaníc - august 2020 KonekTel s.r.o. Vinohradnícka 79, 90091 Limbach 34105638 238.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0405-2020 internet a hlasové služby august 20 - Židovská ul RadioLan, spol. s.r.o. Kuklovská 9, 841 05 Bratislava 30794544 216.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0404-2020 Internet v mesiaci august 20 Gorkého ulica RadioLan, spol. s.r.o. Kuklovská 9, 841 05 Bratislava 30794544 156.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0403-2020 Internet v Mlynskej doline v mesiaci august 20 RadioLan, spol. s.r.o. Kuklovská 9, 841 05 Bratislava 30794544 108.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0402-2020 Internet v mesiaci august 20 - Venturska ulica RadioLan, spol. s.r.o. Kuklovská 9, 841 05 Bratislava 30794544 96.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0401-2020 KL - VISITA. Objednávame u Vás vystúpenie Elektric Sabina dňa 16.8.2020 o 21:00 h HLAVA XXII, združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých Albánska 10, 831 06 Bratislava 31818544 200.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0400-2020 KL - VISITA. objednávame u Vás zabezpečenie podujatia zameraného na výmenu oblečenia dňa 16.8.2020 v čase od 14:00 do 16:00 h. Alžbeta Ihrová - Services Tatranská 682/136, 059 52 Veľká Lomnica 50496760 200.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0398-2020 KL Vizita - ozvučenie na Židovskej - 16.8.20 SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 324.00 € 12.08.2020 14.10.2020 -
0397-2020 KL Vizita - ozvučenie na Hradbách pri vstupe 16.8.20 SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 294.00 € 12.08.2020 14.10.2020 -
0396-2020 KL Vizita - ozvučenie na hradbách; 16.8.20 SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 324.00 € 12.08.2020 14.10.2020 -
0395-2020 Objednávame si dva kusy promo videa z divadelného workshopu v DPOH (10.08. - 14.08.) a promo video z podujatia VISITA. Objednávka kamerových služieb (kamera + technika) na vytvorenie záznamov z podujatia DIVADELNY WORKSHOP a VISITA, ktoré bude určené na promo účely. Súčasťou objednávky je aj vytvo Milan Kulifaj Rožnové 317 , 913 22 Trenčianske Mitice 400.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0394-2020 16.8.20 Bratislavské korunovačné dni Bratislavský hrad - ulice Staré mesto - Hlavné námestie SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 324.00 € 13.08.2020 14.10.2020 -
0393-2020 Objednávam reklamu pre divadelné predstavenie Anna Franková Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, - Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F 30.00 € 12.08.2020 14.10.2020 -
0392-2020 Bratislavské korunovačné dni - objednávame u Vás čistiace služby - čistenie konského trusu dňa 16.8.2020 počas korunovačného sprievodu z Bratislavského hradu na Hlavné námestie a počas programu na Hlavnom námestí v čase od 12:00 do 16:00. Kontaktná osoba na Ba hrade o 12:00 h. - Martin Lieskovský, Konštantín Susko Gencerová č. 7, 851 01 Bratislava 43121349 720.00 € 12.08.2020 14.10.2020 -
0390-2020 Objednávam reklamu na promo udalosti Visita (v rámci proma budeme propagovať Rande s Mestom na Židovskej, Kvíz o Židovskej, Tolerancia na moste, Swap a iné aktivity) Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, - Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F 100.00 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0389-2020 Nákup 2ks tonerov do tlačiarne Xerox 6506 (Prevádzka) T&J Invest s.r.o. Sovietskych hrdinov 242, 08901 Svidník 50991698 25.10 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0388-2020 zvukárske práce v Klariskách 12.8.20 Create A, s.r.o. Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava 47447630 150.00 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0386-2020 KL Európsky mládežnícky orchester 12.8.20 SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 294.00 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0385-2020 Prenájom osvetľovacej techniky Pro Media Consulting s.r.o. Madáchová 17/A, 821 06 Bratislava 47542781 120.00 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0384-2020 ozvučenie KL - Koncert Adriena Bartošová and Friends - nádvorie Starej radnice; 12.8.20 SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 324.00 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0383-2020 Objednávame si u vás 1 000 ks čiernycb grafitových ceruziek Ernest (91721-03 91721 ) s potlačou loga DPOH v bielej farbe. REDA SK, s. r. o. Továrenská 10 , 811 09 Bratislava 47743476 192.00 € 07.08.2020 14.10.2020 -
0382-2020 Objednávame si u vás farebnú tlač a dodanie 1 000 ks dotazníkov vo formáte A3 a s preddefinovanym lomom v strede,na preloženie na A4, na 120 g recyklovaný papier. Bittner print, s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 163.20 € 07.08.2020 14.10.2020 -
0381-2020 Omnitronic - sprievodcovský ozvučovací systém Hudobné nástroje - ePlay Rastislavova 11, 97101 Prievidza 43577652 49.20 € 07.08.2020 14.10.2020 -
0380-2020 Objednávame si u Vás: tlač a dodanie 300 ks štandardných pohľadníc, Formát A6 (148x105 mm), Farebnosť: 4+1, Povrchová úprava – matné lamino z lícnej strany, Materiál: Pohľadnicový kartón – rubná strana popisovateľná Ultra Print, s.r.o. PIuhová 49 , 831 03 Bratislava 31399088 90.00 € 07.08.2020 14.10.2020 -
0379-2020 KL - Túlavé kino. Objednávame u Vás zabezpečenie premietanie filmu Leningradskí kovboji vrátane zabezpečenia premietacej techniky a licenčných poplatkov OZ Túlavé kino Ignáca Gešaja 569/25, 900 28 Zálesie 52126200 334.00 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0378-2020 Tulivaky E-MOTION, s.r.o. Betliarska 8/A, 851 07 Bratislava 35732105 1116.00 € 11.08.2020 14.10.2020 -
0377-2020 KL - Túlavé kino. Objednávame u Vás zabezpečenie premietanie filmu Králiček Jojo vrátane zabezpečenia premietacej techniky a licenčných poplatkov. OZ Túlavé kino Ignáca Gešaja 569/25, 900 28 Zálesie 52126200 370.00 € 05.08.2020 14.10.2020 -
0376-2020 Fotografovanie 4 akcií v rámci Kultúrneho leta Rande s mestom Podujatie pred DPOH Koncert z Cyklu hudobná história Divadelný workshop Ema Lančaričová Ulica Jeruzalemská 7922/21A, , 91701 Trnava 53188128 280.00 € 05.08.2020 14.10.2020 -
0375-2020 Objednávame si tablety pre hostesky AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 723.60 € 05.08.2020 14.10.2020 -
Top