Objednávky

Číslo Predmet Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodávateľ IČO Cena s DPH Podpísaná Zverejnená Zmluva
0089-2020 Prepravné náklady k objednávke 84-20 k Ultimate C-fluid, CITYLIGHT SLOVAKIA Suchý Járok 18 , 066 01 Humenné Bratislava 44514557 7.20 € 24.02.2020 24.02.2020 -
0088-2020 Sofvér MRP MRP - KOMPANY, s.r.o. Rázusova 91, 977 01 Brezno 36031682 47.02 € 19.02.2020 24.02.2020 -
0087-2020 Prepojku na obrazovku na bezdrôtové pripojenie, Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice 36212466 311.21 € 20.02.2020 24.02.2020 -
0086-2020 Objednávame si ochranné sklá pre telefóny Samsung A40 Mobil online, s.r.o. Železničná 24, 98401 Lučenec 44547722 73.93 € 20.02.2020 24.02.2020 -
0085-2020 Veľkokapacitný kontajner na odvoz odpadu ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. Ivanská cesta 22, , 821 04 Bratislava 681300 480.00 € 18.02.2020 24.02.2020 -
0084-2020 Ultimate C-fluid, 5l CITYLIGHT SLOVAKIA Suchý Járok 18 , 066 01 Humenné Bratislava 44514557 137.69 € 17.02.2020 24.02.2020 -
0083-2020 MDPOH - maskérske práce na predstavení Tektonika citov Luis Magenta - LOUIS VISAGE Obchodná 13, 93039 Zlaté Klasy- Rastice 729/13 45946060 40.00 € 17.02.2020 24.02.2020 -
0081-2020 Servis a opravy SMV - BA954 NL, BA 263 NL, BA 485 PL ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 2520.00 € 17.02.2020 24.02.2020 -
0080-2020 STK na SMV BA 954 NL ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 60.00 € 17.02.2020 24.02.2020 -
0079-2020 Brigádnická výpomoc na podujatia Stage Hands nad Crew s.r.o. Bulíková 1, 851 04 Bratislava 46785949 941.00 € 14.02.2020 24.02.2020 -
0078-2020 Seminár "Nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe - zavádzanie do praxe"; PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 78.00 € 14.02.2020 24.02.2020 -
0077-2020 Odstránenie havarijného stavu - vytápanie hľadiska cez poškodené potrubie RETAN s.r.o. Na Vrátkach 2/B, 841 02 Bratislava 51806576 939.84 € 18.02.2020 24.02.2020 Zmluva 0341-2019
0076-2020 Protipožiarnu asistenčnú hliadku na podujatiach február 2020 - OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty Studenohorská č. 1, 84103 Bratislava 50879464 100.00 € 17.02.2020 24.02.2020 -
0075-2020 Predlekársku zdravotnú pomoc na podujatiach v MDPOH február 2020 RESCUE zdravotná služba Segnerová č. 6, 841 04 Bratislava 42357985 200.00 € 13.02.2020 24.02.2020 Zmluva 0033-2019
0074-2020 Ladenie koncertného krídla na MOB dňa 23.02.2020 Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov Koprivnická č. 18, 841 01 Bratislava 13978136 80.00 € 13.02.2020 24.02.2020 -
0073-2020 Protipožiarnu asistenčnú hliadku na podujatiach február 2020 OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty Studenohorská č. 1, 84103 Bratislava 50879464 500.00 € 13.02.2020 24.02.2020 -
0072-2020 Predlekársku zdravotnú pomoc na podujatiach v MDPOH RESCUE zdravotná služba Segnerová č. 6, 841 04 Bratislava 42357985 1000.00 € 13.02.2020 24.02.2020 Zmluva 0039-2019
0071-2020 Dodávka a montáž Expanzomatu do vykurovacej sústavy pre kotolňu v MDPOH, REGULATERM Control s. r. o. Smaragdová 9, 851 10 Bratislava 45 992 371 1560.00 € 13.02.2020 24.02.2020 Zmluva 0108-2019
0070-2020 Pitný režim Dolphin - kompletné doplnenie Dolphin Central Europe, s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji 50 046 586 102.00 € 13.02.2020 24.02.2020 -
0069-2020 Doména e-bkis.sk WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 36 421 928 15.00 € 17.02.2020 24.02.2020 -
0068-2020 Všetko o evidencii dochádzky - Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch platných pre rok 2020 EDOS-PEM, s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229 79.00 € 12.02.2020 24.02.2020 -
0067-2020 Obsluha, debaras, servis na premiére Môj boj 11.2.2020 System Business, s.r.o. Razusova 67, 977 01 Brezno 44880685 400.80 € 13.02.2020 24.02.2020 -
0066-2020 Občerstvenie na premiéru Môj boj 11.2.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb Farského 9, 851 01 Bratislava, 851 01 Bratislava 17054281 258.00 € 13.02.2020 24.02.2020 -
0065-2020 Účinkovanie zboru Lúčnica na Jubilejnom koncerte - Holásek 90, Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6, 811 02 Bratislava 00164828 1500.00 € 10.02.2020 24.02.2020 -
0063-2020 Newsletter balík na mesiac Február na podporu podujatí . Súčasťou balíka budú 4 newslettre/mesiac Campagin monitor/Createsend.com email newsletter software 404/3-5 Stapleton Avenue, Sutherland, NSW, Australia ABN #42 094 533 445 35.10 € 06.02.2020 07.02.2020 -
0062-2020 Fotografické služby (výroba, úprava, distribúcia) na premiére hry Môj Boj . Služba zahŕňa balík fotografii profi zrkadlovkou v plnej kvalite na archívne účely, propagačné účely + séria fotografii mobilom pre účely sociálnych sieti. Zuzana Šefčovičová Kvetná 942/2N , 90041 Rovinka 51580667 70.00 € 06.02.2020 07.02.2020 -
0061-2020 MDPOH - maskérske práce na predstavení Môj Boj - február 2020 Luis Magenta - LOUIS VISAGE Obchodná 13, 93039 Zlaté Klasy- Rastice 729/13 45946060 120.00 € 06.02.2020 07.02.2020 -
0060-2020 Inzertný priestor v rozsahu 1 PR článok (4 500 znakov) v časopise Týždeň č. 8 (vychádza 17.2.2020). Inzertný priestor bude slúžiť na propagáciu novej premiéry MDPOH - Môj Boj. W PRESS a.s. Partizánska 2, 811 03 Bratislava 35 907 266 420.00 € 06.02.2020 07.02.2020 -
0058-2020 Lektorské služby pre Kurz sprievodcov BKIS v mesiaci február 2020 nasledovne: 4x prednáška: - významné osobnosti BA a Slovenska, Školstvo v Bratislave, Tlačiarne v Bratislave, Obrodenie 4x vychádzka: - Autobusová prehliadka, Cvičná pešia prehliadka, Hudba, školy, divadlá v B Ing. Viera Jančušková Dobrovičova 7, 81102 Bratislava 32076452 228.00 € 05.02.2020 07.02.2020 -
0057-2020 lLmesiaci február 2020 nasledovne: - autobusová prehliadka Staré Mesto, Bratislavský hrad, Slavín (8.2.2020) - cvičná pešia prehliadka (15.2.2020) Zuzana Tomčániová Svidnícka 17, 82103 Bratislava 40697177 70.00 € 05.02.2020 07.02.2020 -
0056-2020 Lektorské služby pre kurz Sprievodca CR BKIS v mesiaci február 2020 nasledovne: - prednáška Služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr I (6.2.2020) - prednáška Služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr II (11.2.2020) Dagmar Gubova - Carpatica Smolenická 3, 851 05 Bratislava 43719902 44.00 € 05.02.2020 07.02.2020 -
0055-2020 Prenájom miestnosti - učebne pre Kurz sprievodcu CR na mesiac február 2020 6x. Spojená škola sv. Uršule Nedbalova 4, 81101 Bratislava 52547477 64.80 € 05.02.2020 07.02.2020 Zmluva 0197-2019
0053-2020 Doplnenie scény o ďalšie prvky - schody, stropná časť, spevnenie obidvoch portálov "B", predný stupienok, výroba 4 ks skladacie postele COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava 35779322 5970.00 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0052-2020 Na základe zmluvy č. 07/2020 si u Vás objednávame protipožiarnu asistenčnú hliadku na podujatiach január 2020 - podnikateľská činnosť OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty Studenohorská č. 1, 84103 Bratislava 50879464 650.00 € 04.02.2020 07.02.2020 Zmluva 0459-2018
0051-2020 Na základe zmluvy č. 33/2019 si u Vás objednávame predlekársku zdravotnú pomoc na podujatiach v MDPOH január 2020 - podnikateľská činnosť RESCUE zdravotná služba Segnerová č. 6, 841 04 Bratislava 42357985 650.00 € 04.02.2020 07.02.2020 Zmluva 0033-2019
0050-2020 Ladenie koncertného krídla na MOB - 26.1.2020 Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov Koprivnická č. 18, 841 01 Bratislava 13978136 80.00 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0049-2020 Na základe zmluvy č. 07/2020 si u Vás objednávame protipožiarnu asistenčnú hliadku na podujatiach január 2020 - hlavná činnosť OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty Studenohorská č. 1, 84103 Bratislava 50879464 100.00 € 04.02.2020 07.02.2020 Zmluva 0459-2018
0048-2020 Na základe zmluvy č. 33/2019 si u Vás objednávame predlekársku zdravotnú pomoc na podujatiach v MDPOH január 2020 - hlavná činnosť RESCUE zdravotná služba Segnerová č. 6, 841 04 Bratislava 42357985 800.00 € 04.02.2020 07.02.2020 Zmluva 0033-2019
0047-2020 Odstránenie poruchy havarijného stavu prasknutého potrubia v MDPOH RETAN s.r.o. Na Vrátkach 2/B, 841 02 Bratislava 51806576 1067.96 € 04.02.2020 07.02.2020 Zmluva 0341-2019
0046-2020 Čistiace a hygienické prostriedky Drogéria Plus s.r.o Ružová dolina č. 25, 821 09 Bratislava 45700770 2400.00 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0045-2020 Aromatizovanie priestorov - január 2020 Royal Scent s.r.o. Pod Rovnicami 65, 84104 Bratislava 50477501 264.00 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0044-2020 Tlac / 1000 ks / DL letáky A4 / Program MDPOH marec 2020 Bittner print, s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 114.00 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0043-2020 Tlač 80 ks - A1 / Program MDPOH marec 2020 a Tlač 80 ks - A1 / Týždeň komédie Polygrafické centrum, s.r.o. Palisády 33 , 811 06 Bratislava 43801111 321.60 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0042-2020 Autobusová preprava pre kurz sprievodcov CR v týchto termínoch: - 1.2.2020 Architektúra 20. storočia v Bratislave, 13 - 17 hod. - 8.2.2020 Ukážka sprievodcovskej činnosti, okruh Staré Mesto, hrad, Slavín, 13 - 17 hod. - 7.3.2020 Cvičná autobusová prehliadka, praktické precvičovanie frekventantov Renar Slovakia, s.r.o. Hraničná 16, 82105 Bratislava 46088369 1308.00 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0041-2020 MDPOH/ šitie a úprava kostýmu Ujo Váňa (Rebeka Polákova) Divadlo Nová scéna Bratislava Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 164 861 180.00 € 04.02.2020 07.02.2020 -
0040-2020 Výroba scény Mein Kampf COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava 35779322 7020.00 € 03.02.2020 07.02.2020 -
0039-2020 Patinovanie scény Mein Kampf Rastislav Sliacky Karola Salvu 2004/8, 03401 Ružomberok 43767028 480.00 € 03.02.2020 07.02.2020 -
0038-2020 preklad podkladových materiálov zo SJ do AJ PARNAS Žilina, s.r.o. Hollého 11, 01001 Žilina 44259808 240.00 € 05.02.2020 07.02.2020 -
0037-2020 11 ks stolička SKRUVSTA do kreatívnej miestnosti Ikea Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 884.40 € 30.01.2020 07.02.2020 -
0036-2020 Výroba rozhlasového, hovoreného spotu do 30 sekúnd obsahujúceho hovorenú aj hudobnú zložku vrátane vysporiadania autorských práv. Spot bude slúžiť na propagáciu novej premiéry MDPOH - Môj Boj. Róbert Mankovecký RM Records Mudroňova 2 , 036 01 Martin 13999575 120.00 € 03.02.2020 07.02.2020 -
Top