Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0190-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Viva Musica! Festival - Kultúrne leto Viva Musica! agency s. r. o. 30.05.2022 30.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0189-2022 Zmluva o spolupráci ICEJ - Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem / Mlieko a med Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem 27.05.2022 27.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0187-2022 Zmluva o spolupráci Záverečný koncert umeleckej sezóny HTF VŠMU 2021 - 2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta 23.05.2022 24.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0186-2022 Iná nepomenovaná zmluva Protokol č. 11 61 0802 21 00o zverení hnuteľného majetku (Vianočných stánkov) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 23.05.2022 16.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0185-2022 Zmluva o spolupráci Letné shakespearovské slávnosti 2022 - Kultúrne leto Čas pre hviezdy 23.05.2022 24.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0184-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - fotografie pre skriptá Kurz sprievodca CR BKIS Oleg Gál 19.05.2022 19.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0183-2022 Zmluva o spolupráci Zabezpečenie zberných nádob počas podujatia Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 13.05.2022 13.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0182-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Performance Prelomiť ľady Klub priateľov KUNSTHALLE 03.06.2022 06.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0181-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Koncert Luca Ciarla - festival Dolce Vitaj Taliansky kultúrny inštitút - kultúrne oddelenie Veľvyslanectvo Talianskej republiky 11.05.2022 11.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0180-2022 Zmluva o spolupráci Nová dráma - zmluva o spolupráci - Krása nevídaná Divadelný ústav 13.05.2022 13.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0179-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Rande s mestom - vychádzky Jana Kačalová 11.05.2022 11.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0178-2022 Zmluva o spolupráci Noc múzeií a galérií - Slovenské národné múzeum, mediálna spolupráca Slovenské národné múzeum 13.05.2022 13.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0177-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - 45. Gitarový festival J.K.Mertza - Kultúrne leto Spoločnosť J. K. Mertza 03.06.2022 06.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0176-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - A View from the Edge of a Pasture Klub priateľov KUNSTHALLE 09.05.2022 11.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0175-2022 Zmluva o spolupráci Kopec susedov - komunitné podujatie Andrea Kociánová, zástupca neformálnej iniciatívy občanov Kopec susedov 13.05.2022 13.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0174-2022 Nájomná zmluva By Design Conference - Prenájom DPOH Be Design Group s.r.o. 19.05.2022 19.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0173-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupraci- ASU Talk live Africko-Slovenská Únia 17.05.2022 17.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0172-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Schola 2022 – koncert zahraničného súboru Tasto Solo "Centrum starej hudby" 11.05.2022 11.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0171-2022 Zmluva o spolupráci BRaK - mediálna spolupráca BRAK 11.05.2022 11.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0170-2022 Zmluva o spolupráci Dobrý trh na Panenskej - Zmluva o spolupráci "punkt" 03.05.2022 03.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0168-2022 Zmluva o spolupráci DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 151-2022 Porta Artium 02.05.2022 02.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0167-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA Bratislavské mestské dni, Funny Fellows Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 21.04.2022 02.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0166-2022 Zmluva o spolupráci Bakalársky zborový koncert študentky dirigovania VŠMU Anastasiie Lukashchuk. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta 13.05.2022 13.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0165-2022 Iná nepomenovaná zmluva Bratislavské mestské dni - Námestie detí, dramaturgia Ingrid Fašiangová Ingrid Fašiangová 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0164-2022 Iná nepomenovaná zmluva Eliška Krahulcová - Fotokútik Bratislavské mestské dni Eliška Krahulcová 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0163-2022 Iná nepomenovaná zmluva Eliška Krahulcová - dekorácie priestoru Klarisky Eliška Krahulcová 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0157-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Bratislavský kvíz Martin Záni 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0154-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - odborné prednášky realizované formou vychádzok - Rande s mestom Andrej Groll 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0153-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Zoologická záhrada Bratislava 09.08.2022 09.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0152-2022 Zmluva o dielo Zmluva o dielo a licenčná zmluva Samuel Gabura 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0151-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Porta Atrium - Esprit 2022 Porta Artium 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0149-2022 Nájomná zmluva Prenájom DPOH Markíza Stand Up Special MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 30.05.2022 30.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0148-2022 Iná nepomenovaná zmluva Cena primátora - Eliška Krahulcová, dekorácia priestoru Eliška Krahulcová 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0147-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri podujatí Sharpe festival v Novej Cvernovke LALA Slovak Music Export 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0136-2022 Zmluva o spolupráci 23.4:-24.4. Bazár na Hviezdku - spolupráca na podujatí. ALLEGRO NON-PROFIT 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0134-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Bratislavské mestské dni - koncerty pre verejnosť na Hlavnom námestí Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.04.2022 02.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0133-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Bratislavské mestské dni, Sad Janka Kráľa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.04.2022 27.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0132-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" ORAVA - STAV, s.r.o. 01.06.2022 01.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0131-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o partnerstve pri projekte - Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Mestská časť Bratislava - Vajnory 22.04.2022 22.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0130-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Kunsthalle Bratislava 26.04.2022 26.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0126-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Múzeum mesta Bratislavy 03.06.2022 06.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0125-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - BMD - Swap - Klarisky Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.04.2022 20.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0123-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva: odborná tematická prednáška pre podcast BKIS Rande s mestom Alena Bučeková 20.04.2022 20.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0115-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.03.2022 31.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0114-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o partnerstve pri projekte - Používanie mobiliáru "Sadni si!" Mestská časť Bratislava - Rača 21.04.2022 22.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0113-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiliáru "Sadni si!" Miestna knižnica Petržalka 02.05.2022 02.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0112-2022 Nájomná zmluva Prenájom hľadiska DPOH pre účely fotenia detí z tanečnej školy RDS ART Group s. r. o. 01.04.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0111-2022 Zmluva o spolupráci Dodatok č. 1 k Zmluve o koprodukcii a realizácii divadelnej inscenácie "Websterovci" č. 22-022 čl. 5. „Koprodukčné vklady zmluvných strán a vysporiadanie finančných záväzkov" Dezorzovo lútkové divadlo 06.04.2022 06.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0110-2022 Zmluva o spolupráci Dodatok ku zmluve 87/2022 - Lamento/Quasars Ensemble, zmena termínu podujatia QUASARS 06.04.2022 06.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0109-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Gypsy Jazz Festival Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých 04.04.2022 04.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
Top