Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0042-2022 Iná nepomenovaná zmluva Odborná revízia časti skrípt Dejiny Bratislavy doc.PhDr. Frederik Federmayer, PhD. 09.03.2022 10.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0041-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva - poskytovanie fotografických služieb, Leontína Berková Mgr. art. Leontína Berková 09.03.2022 09.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0040-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci - točňa Divadlo ARÉNA 08.02.2022 10.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0039-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci k podujatiu PROFESIA RUN BE COOL, s.r.o. 25.02.2022 25.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0037-2022 SOZA / LITA Zmluva LITA , Florian Zeller - „PRAVDA“ (LA VERITÉ) - prolongacia na použitie dramatickej predlohy a prekladu LITA, autorská spoločnosť 18.02.2022 10.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0036-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Roast show na facku so Zuzanou Kovačič Hanzelovou HUDAK BROS, s. r. o. 16.02.2022 16.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0035-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o poskytovaní služieb: WEB administrátorské práce v prostredí WordPress v téme DIVI Matej Podstrelenec 03.03.2022 03.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0034-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o koprodukcii Bridgindrama the Bridge 09.03.2022 10.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0032-2022 Zmluva o spolupráci Dodatok k zmluve o poskytovaní monitoringu č. 0009 - 2022 Monitora s. r. o. 08.02.2022 10.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0031-2022 Obchodná zmluva Servis motorových vozidiel na služobných vozidlách prevádzkovaných BKIS BerCar s.r.o. 14.02.2022 15.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0030-2022 Obchodná zmluva Kamerové snímanie pre záznam podujatí v kostole Klarisky a MDPOH TLpro s.r.o. 14.02.2022 15.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0028-2022 Zmluva o spolupráci Ingrid Fujiko Hemming - klavír, koncert Ergon Art 08.02.2022 10.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0027-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca N Press, s.r.o. 08.02.2022 10.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0026-2022 Zmluva o dielo Rámcová zmluva umelecké líčenie Silvia Žitná 21.02.2022 21.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0025-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci - podujatie Visegrad film forum Boiler, o.z. 15.02.2022 15.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0024-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a o poskytnutí licencie - Katarína Bubeníková Katarína Bubeníková 08.02.2022 10.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0023-2022 Zmluva o spolupráci Bratislava Music Agency - spolupráca na medzinárodných festivaloch 2022 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 15.02.2022 16.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0022-2022 Zmluva o spolupráci WEBSTEROVCI - Zmluva o koprodukcii a spolupráci pri realizácii Divadelnej inscenácie Dezorzovo lútkové divadlo 08.02.2022 10.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0021-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Rande s mestom vychádzky Margita Petríková 30.01.2022 30.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0020-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - odborná tematická prednáška pre podcast Rande s mestom Bc. Martin Nýdr 30.01.2022 30.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0019-2022 Zmluva o spolupráci Jazyková korektúra textov Mgr. Zuzana Trstenská, PhD. 09.02.2022 10.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0018-2022 Iná nepomenovaná zmluva Darovanie pianína značky Dalibor turček 28.01.2022 28.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0016-2022 Zmluva o dielo Ema Šútovcová - Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení diela a poskytnutí licencie č. 574 - 2021 (Krása nevídaná) Ema Šútovcová 21.01.2022 21.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0015-2022 Zmluva o dielo Vivien Kvasnicová - Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení diela a poskytnutí licencie č. 576 - 2021 (Krása nevídaná) Vivien Kvasnicová 21.01.2022 21.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0009-2022 Iná nepomenovaná zmluva Monitoring médií Monitora s. r. o. 21.01.2022 21.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0008-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - grafické práce Matej Kotuľa Ing. Matej Kotuľa - POINTA GRAFICKÉ ŠTÚDIO 21.01.2022 21.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0006-2022 Zmluva o dielo Michal Šulík - sound design predstavenia Krása nevídaná (Generácia Z) Michal Šulík 21.01.2022 21.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0005-2022 Iná nepomenovaná zmluva Slovesné spracovanie a prednes odbornej prednášky pre kurz Sprievodca CR BKIS Martin Labuda 21.01.2022 21.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0003-2022 Obchodná zmluva Prevádzka a údržba vozového parku Marián Pavlík - AVI-ŇON 21.01.2022 21.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0002-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Krása nevídaná - Emília Vavrová Emília Vavrová 05.01.2022 07.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0001-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Krása nevídaná - Ivan Finta Ivan Finta 05.01.2022 07.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0627-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy ZM-19226-2020 Wolters Kluwer SR s. r. o. 29.12.2021 29.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0626-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA na Vianočné playlisty na Hlavnom námestí - do 6.1. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 22.12.2021 12.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0616-2021 SOZA / LITA Zmluva Hromadná licenčná zmluva - Hry v DPOH - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.12.2021 27.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0615-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok k zmluve č. 0554-2021 - výhradná licencia + prehlásenie o nevyužívaní videa na účely propagácie svojej kandidatúry na starostu Ružinova Ivor Švihran 26.01.2022 26.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0614-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o postúpení práv a povinností z Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č. 206/2021 Regulaterm Control s. r. o. 11.01.2022 12.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0610-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - odborná tematická prednáška pre podcast Rande s mestom Mgr. Žofia Lysá, PhD. 22.12.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0607-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - Ivan Finta Ivan Finta 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0604-2021 Iná nepomenovaná zmluva Klarisky Diškurz Zdravé a šťastné Vianoce - požičanie mobiliáru do štúdia Slovenské centrum dizajnu 14.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0603-2021 Zmluva o spolupráci Výstava vizuálov z knihy Rok dobrých správ a účasť M. Smatanu v Klarisky Diškurz Studio Bororo s. r. o. 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0601-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zabezpečenie vytvorenia umeleckého diela a licenčná zmluva Hry v DPOH - réžia - Martin Hasak VRUT, s.r.o. 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0595-2021 Obchodná zmluva Pomocné montážne práce pri príprave podujatí a inštalácií scén Stage Hands and Crew s. r. o. 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0592-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie - Hry v DPOH - Ivica Horáková Ivica Horáková 15.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0591-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - Emília Vavrová Emília Vavrová 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0590-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zabezpečenie servisu a inštalácie elektrických zariadení Ján Halás - ELEKTRO 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0589-2021 Iná nepomenovaná zmluva Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0587-2021 Iná nepomenovaná zmluva Darina Abrahámová - dramaturg Krása nevídaná (Generácia Z) - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A O POSKYTNUTÍ LICENCIE Darina Abrahámová 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0586-2021 Iná nepomenovaná zmluva Podnájom nebytových priestorov System Business, s. r. o. 29.12.2021 29.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0585-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok k zmluve č. 2/2021 o zabezpečovaní servisu a inštalácie elektrických zariadení Ján Halás - ELEKTRO 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0584-2021 Obchodná zmluva javiskový technik na divadelných predstaveniach v DPOH JGR, s. r. o. 14.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top