Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0744-2022 Zmluva o spolupráci Zabezpečenie priestorov pre systéme vratných pohárov počas VHT 2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 18.11.2022 23.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0743-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Vianočný hlavný trh, HEX Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 16.11.2022 29.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0742-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Vianočný koncert Kataríny Koščovej Muzika s.r.o. 22.11.2022 22.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0741-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Vianočný hlavný trh - Lieskovanka Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 16.11.2022 01.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0739-2022 Iná nepomenovaná zmluva predaj vstupeniek na koncert SZMB GoOut Slovensko, s. r. o. 15.11.2022 15.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0738-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Vianočný hlavný trh Walter Schnitzelssom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 16.11.2022 20.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0737-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zabezpečenie personálu do triediacich staníc a na upratovanie počas VHT 2022 BACY s.r.o. 23.11.2022 23.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0736-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o komisionálnom predaji, predaj produktov vo vianočnom stánku BKIS pre mestské kultúrne organizácie. MIB. Metropolitný inštitút Bratislavy 23.11.2022 24.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0735-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zabezpečenie systému vratných pohárov počas Vianočného hlavného trhu 2022 a 2023 CUP Systems, s.r.o. 22.11.2022 22.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0734-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Vianočný hlavný trh, reprodukovaná hudba Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 14.11.2022 24.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0733-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Tatry Handmade s. r. o. 16.11.2022 17.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0731-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 Csaba Almási - GAVA 16.11.2022 17.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0730-2022 Zmluva o spolupráci Predmetom Zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán spočívajúca v odbornej gescii Ústredia ľudovej a umeleckej výroby nad projektami podujatia Vianočná Bratislava. Ústredie ľudovej umeleckej výroby 23.11.2022 23.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0729-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci - 2 vianočné stánky Mestské lesy v Bratislave 16.11.2022 17.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0722-2022 Nájomná zmluva Prenájom Klarisky - 30. výročie Nadácie otvorenej spoločnosti Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF 14.11.2022 14.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0717-2022 Zmluva o spolupráci OC3 - MČ Devínska Nová Ves - Vianočná ulička Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves 06.12.2022 06.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0716-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - MČ Čunovo - Mikuláš pre deti Bratislava - mestská časť Čunovo 14.11.2022 15.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0715-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupraci - OC3 - MČ Vajnory - Vajnorský širáček Bratislava - mestská časť Vajnory 14.11.2022 15.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0714-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Festival proti násiliu POHODA FESTIVAL, s. r. o. 10.11.2022 11.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0712-2022 SOZA / LITA Zmluva Licenčný poplatok SOZA - 10 000 stromov: Zásadný víkend III – Ešte zelenšia Bratislava Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.11.2022 12.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0711-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupraci - Vernisáž výstavy WURTH, 0C4 Galéria mesta Bratislavy 08.11.2022 08.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0710-2022 SOZA / LITA Zmluva Vianoce - SOZA, Vec & Škrupo Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.11.2022 07.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0708-2022 Nájomná zmluva Prenájom Klarisiek - 1st International Symposium Univerzita Komenského v Bratislave 07.11.2022 09.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0706-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0704-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor go-ok, o.z. 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0702-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Združenie sclerosis multiplex Nádej 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0701-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor TEKLA, o.z. 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0700-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Nadácia Bátor Tábor Slovakia 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0699-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Slovenská katolícka charita 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0692-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Vianoce, Korben Dallas Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 02.11.2022 07.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0691-2022 Nájomná zmluva Prenájom Klarisky - Adventný spoločný koncert SZ TEMPUS a Chor Hollabrunn, Rakúsko Spevácky zbor TEMPUS 24.11.2022 24.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0690-2022 Nájomná zmluva Prenájom Klarisky - koncert MadameBujna Mgr. Lucia Bujnová 11.11.2022 14.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0689-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Vianoce, Fats Jazz Band Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 02.11.2022 23.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0688-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Festival Slovenská Tepláreň, Cappella Istropolitana Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 02.11.2022 17.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0687-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Vajnorský vinohradnícky spolok 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0686-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor ČSOB nadácia 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0685-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Localhand, s. r. o. 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0684-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Čarovný prútik 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0683-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Centrum sociálnych služieb Sibírka 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0682-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Medzinárodný klub žien v Bratislave 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0681-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Autistické centrum Andreas n. o. 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0680-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 - neziskový sektor Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0679-2022 Zmluva o spolupráci Charkovské štátne akademické divadlo opery a baletu pomenované podľa Mykola Lysenka, 0C4 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o., skrátený názov organizácia Divadlo P.O.Hviezdoslava n.o. alebo DPOH n.o. 16.11.2022 22.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0677-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Slovak fashion Council - Open Fashion map studios (WE' 22) SLOVAK FASHION COUNCIL 03.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0673-2022 Zmluva o spolupráci OC1 - Mediálna spolupráca _ LQ - Literárny kvocient literarnyklub.sk - občianske združenie 03.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0672-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Jeden svet/ 5. - 11.11. 2022 Človek v ohrození, n.o. 04.11.2022 04.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0671-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Festival mladého vína Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.10.2022 07.12.2022 Stiahnuť Zobraziť
0670-2022 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Festival mladého vína Benedikt Halás 08.11.2022 09.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0669-2022 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Festival mladého vína THEBENER spol. s r.o. 08.11.2022 09.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
0668-2022 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Festival mladého vína Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 08.11.2022 09.11.2022 Stiahnuť Zobraziť
Top