Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0003-2021 Zmluva o dielo Vykonávanie drobných stavebných a udržiavacích prác na objektoch a zariadeniach BKIS RETAN, s. r. o. 02.02.2021 03.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0002-2021 Zmluva o dielo Poskytovanie služby servisu a inštalácie elektrických zariadení Ján Halás - ELEKTRO 29.01.2021 29.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0001-2021 Zmluva o spolupráci Poskytnutie priestorov BKIS (DPOH a Klarisky) na natáčanie videa pre účely propagácie mesta Bratislavy. Bratislavská organizácia cestovného ruchu 01.02.2021 01.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0266-2020 Obchodná zmluva Pomocné montážne práce pri príprave podujatí a inštalácií scén Stage Hands and Crew s. r. o. 14.01.2021 14.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0265-2020 Obchodná zmluva ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY Stredoslovenská energetika, a. s. 29.12.2020 26.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0264-2020 Obchodná zmluva Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode Stredoslovenská energetika, a.s. 22.12.2020 26.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0263-2020 Obchodná zmluva Odborné inštalácie vo výškach a súvisiace montážne práce Peter Kovačovič - ŽOFRE RIGGER 21.12.2020 14.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0256-2020 Nájomná zmluva Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 16.12.2020 30.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0254-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na zimnej sérii kultúrnych podujatí v Bratislave Bratislava Tourist Board 15.12.2020 18.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0251-2020 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy Z202032166_Z MERCATOR DMS, spol. s r.o. 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0249-2020 Obchodná zmluva Nákup a nájom skvapalnených plynov v tlakových fľašiach PROBUGAS a.s. 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0248-2020 Obchodná zmluva Odborné montážne, pódiové práce na divadelných predstaveniach Richard Šimek 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0247-2020 Obchodná zmluva Služby javiskového technika JGR s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0239-2020 Obchodná zmluva Poskytnutie služieb osvetlenia pódií a divadelných scén na divadelných predstaveniach v MDPOH VAVO s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0236-2020 Obchodná zmluva Poskytnutie internetového pripojenia SWAN, a.s. 07.12.2020 22.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0231-2020 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o poskytnutí sťahovacích a súvisiacich služieb TuTo Agency s.r.o 03.12.2020 03.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0227-2020 Iná nepomenovaná zmluva LOUIS BRAILLE - divadelné predstavenie o.z, Boris (Teatro Colorato) 04.12.2020 09.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0225-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci so SĽUK-om - Slovenské Vianoce Slovenský ľudový umelecký kolektív 11.12.2020 11.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0224-2020 Zmluva o spolupráci Slávnostné odhadlenie tabule na pamatníku Srdce Európy Nadácia súčasného slovenského výtvarného umenia 03.12.2020 03.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0217-2020 Obchodná zmluva Zabezpečenie kamerového snímania, série Vianočných podujatí pre stream arazu cez internet TLpro s.r.o. 26.11.2020 26.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0208-2020 Iná nepomenovaná zmluva Výpožička stánku za účelom predaja vianočných predmetov chránenej dielne. Majolika R, chránená keramická dielňa 27.11.2020 27.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0207-2020 Iná nepomenovaná zmluva Výpožička stánku za účelom predaja vianočných predmetov chránenej dielne. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske združenie, r.s.p. 27.11.2020 03.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0204-2020 Iná nepomenovaná zmluva Výpožička stánku za účelom predaja vianočných predmetov chránenej dielne. Top -Art chránená dielňa 27.11.2020 27.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0203-2020 Zmluva o spolupráci Advent v Klariskách, Tradičné Vianoce v DPOH Ústredie ľudovej umeleckej výroby 26.11.2020 26.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0201-2020 Zmluva o dielo Mgr. art. Karol Mišovic, PhD. - autorský odborný výklad Mgr. art. Karol Mišovic, PhD 03.12.2020 03.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0200-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o koprodukcii a spolupráci pri realizácii divadelnej spolupráce AntiTeatro o.z 08.12.2020 15.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0196-2020 Licenčná zmluva Zmluva o poskytnutí licencie - online uvedenie hry Doktor Macbeth Roman Olekšák/Valéria Schulczová 16.11.2020 16.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0195-2020 Zmluva o dielo „Geodetické zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie DPOH" Stavebná fakulta STU v Bratislave 25.11.2020 26.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0194-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci pri organizovaní debatného stredoeurópskeho fóra - online "Projekt Fórum" - občianske združenie 16.11.2020 16.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0193-2020 Zmluva o dielo Kultúrna informačná platforma GoOut.net GoOut Slovensko, s.r.o. 23.12.2020 23.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0192-2020 Zmluva o spolupráci Bauhaus - poskytnutie stromčekov v rámci podujatia Vianoce v Bratislave Bauhaus odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s. 27.11.2020 27.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0191-2020 SOZA / LITA Zmluva Hudobná história Bratislavy, Ilja Zeljenka Martin Ruman 11.11.2020 26.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0189-2020 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Rozlúčka s letom SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 04.11.2020 16.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0188-2020 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri realizácii prioritných projektov Divadelného ústavu - Nová dráma a Noc divadiel. Divadelný ústav 27.11.2020 27.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0187-2020 Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov Hviezdoslavovo námesie 20, BA TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 16.11.2020 16.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0186-2020 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o urovnaní a započítaní pohľadávok BKIS a BTB Bratislavská organizácia cestovného ruchu 11.12.2020 15.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0185-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci so Slovenským centrom dizajnu o organizácii súťaže na zmenu loga BKIS. Slovenské centrum dizajnu 20.10.2020 20.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0184-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na podujatí Lúč z tmy - ocenenie zúčastnených za angažovanosť v zrovnoprávnení Rómov a Rómiek na Slovensku. eduRoma - Roma Education Project, o.z. 11.11.2020 11.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0183-2020 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca v rámci propagácie hudobno-edukačných projektov InMusic, o. z. 27.11.2020 03.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0181-2020 Licenčná zmluva Licenčná zmluva na použitie vitráží - diela J. Alexyho LITA, autorská spoločnosť 09.10.2020 11.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0176-2020 SOZA / LITA Zmluva Hromadná licenčná zmluva -Erik Rothenstein band Michal Veselský 08.10.2020 20.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0175-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 02.10.2020 02.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0171-2020 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o prevode práv a povinností - Orange Slovensko a.s. Orange Slovensko, a.s. 23.09.2020 23.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0170-2020 SOZA / LITA Zmluva Hromadná licenčná zmluva so SOZA - Pressburger Klezmer Band SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 24.09.2020 12.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0169-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Ružinovské hodové slávnosti Mestská časť Bratislava - Ružinov 25.09.2020 25.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0167-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí MOB - Majstrovské operetné kurzy Metropolitný orchester Bratislava 18.09.2020 18.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0166-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o koprodukcii pri realizácii divad. inscenácie Malý princ Credance s.r.o. 16.09.2020 18.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0165-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Dobrý trhbude! U susedov aj onlajn "punkt", o.z. 14.09.2020 15.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0164-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí -Podenky - CO Kryt Divadlo iks - občianske združenie 22.09.2020 22.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0163-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Duo Velvet /opencall/ Mgr. art. Monika Rahlová 14.09.2020 15.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
Top