Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0084-2021 Iná nepomenovaná zmluva Protokol o zverení objektu bývalého Kina Zora do správy BKIS Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 04.05.2021 21.05.2021 Stiahnuť Zobraziť
0081-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. 5-2021 MEDANTE Clinic, s.r.o. 01.04.2021 06.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0079-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o poskytovaní marketingových služieb Pixtrade, s. r. o. 30.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0078-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a poskytnutí licencie - propagácia DPOH - fotenie módneho editoriálu News and Media Holding a.s. 25.03.2021 25.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0076-2021 Iná nepomenovaná zmluva Blurryzone - scénická výprava - Anómia 21 blurryzone 29.04.2021 10.05.2021 Stiahnuť Zobraziť
0075-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - kostýmová výprava Anómia 21 Simona Vachálková 12.04.2021 14.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0074-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Anómia, réžia časť "Závisť" Marián Amsler 05.05.2021 10.05.2021 Stiahnuť Zobraziť
0073-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - Anómia, réžia časť "Smilstvo" Valéria Schulczová 07.04.2021 08.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0072-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Anómia 21, réžia časť „Lenivosť“ Dáša Krištofovičová 23.04.2021 29.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0071-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - Anómia, réžia časť „Obžerstvo“ Matúš Bachynec 07.04.2021 08.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0070-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Anómia, réžia , časť Pýcha Kateřina Quisová 20.04.2021 22.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0069-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie- Anómia, réžia, časť "Hnev" Mariana Luteránová 20.04.2021 22.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0068-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie- réžia Anómia, časť "Lakomstvo" Michal Spišák 23.04.2021 29.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0065-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie-dramaturgia Anómia, časti Hnev, Obžerstvo, Lakomstvo, Smilstvo Darina Abrahámová 07.04.2021 08.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0064-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Anómia 21 , scénická hudba Martin Hasák 01.04.2021 06.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0063-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - maskérka v štúdiu Klarisky Silvia Žitná Silvia Žitná 23.03.2021 23.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0062-2021 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o zabezpečení vytvárania umeleckých diel - Juraj Johanides WANTED, spol. s r.o. 19.03.2021 22.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0061-2021 Obchodná zmluva Kamerové snímanie pre záznam podujatí v Klariskách a MDPOH HBFilm, s.r.o. 23.03.2021 23.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0060-2021 Iná nepomenovaná zmluva .Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie (autori) - Anomia, Obžerstvo Matúš Bachynec/Mgr.art. Lucia Mihálová 07.04.2021 08.04.2021 Stiahnuť Zobraziť
0059-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom Anómia -Lakomstvo Oľga Feldeková 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0058-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s dramaturgom Anomia - Pýcha, Lenivosť, Závisť Roman Olekšák 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0056-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autormi Anomia, Smilstvo Valéria Schulczová 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0055-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom - Anomia, Závisť Peter Scherhaufer 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0054-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom - Anomia, Hnev Juraj Šebesta 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0053-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diala a poskytnutí licencie s autorom Anómia,-Pýcha Mgr. Renáta Chovanová 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0052-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom hry Anómia, Lenivosť Michaela Zakuťanská 30.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0049-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva - online relácia Hry v DPOH - S hudbou vesmírnou Sorizzo Art Production, s. r. o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0047-2021 Iná nepomenovaná zmluva Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach organizovaných BKIS Rescue zdravotná služba 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0046-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - hlavný kameraman dativ s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0045-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - maskérka Emília Vavrová 16.03.2021 18.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0043-2021 Obchodná zmluva Zabezpečenie kamerového snímania pre záznam podujatí JAY Production, s.r.o. 11.03.2021 11.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0042-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - vytvorenie zvučky VRUT, s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0040-2021 Licenčná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva v online relácii Hry v DPOH Koffi s.r.o. 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0039-2021 Licenčná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu v rámci online relácie Hry v DPOH - Pressburger Klezmer Band TRADITION 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0037-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva - online relácia Hry v DPOH - kapela Modré hory Ing. Marián Benkovič 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0035-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpeč. podania umeleckého výkonu a licen. zmluva -Pavol Remiáš-online relácia Hry v DPOH- Modré hory Pavol Remiaš 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0034-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezp. podania umeleckého výkonu a lic.zmluva -online relácia Hry v DPOH - Modré hory-Kánik Sonic Cat Studio s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0031-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého diela a licenčná zmluva Hry v DPOH - réžia VRUT, s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0029-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu - účinkovania umelca v online relácii Hry v DPOH VERSAJ Production, s. r. o. 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0027-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vytvorenie scenáru k online relácii Hry v DPOH 1-4 Zuzana Kovačič Hanzelová 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0023-2021 Licenčná zmluva Licenčná zmluva - použitie audiovizuálneho záznamu pre podujatie Európske dni starej hudby 2021. "Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu" 05.03.2021 05.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0022-2021 Zmluva o spolupráci Participácia na proekte Európske dni starej hudby 2021. Hudobné centrum 05.03.2021 05.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0021-2021 Zmluva o dielo Rámcová zmluva o vytváraní fotografií z podujatí a rámcová licenčná zmluva Ema Lančaričová 23.03.2021 23.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0020-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o poskytovaní info z monitorovania verejných informačných zdrojov Slovakia Online s.r.o. 22.03.2021 22.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0019-2021 Zmluva o spolupráci vykonávať služby IT helpdesk a počítačové služby (ďalej aj „služby IT“) EnjoyIT s.r.o. 11.03.2021 11.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0018-2021 Obchodná zmluva Poistenie DPOH KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 11.03.2021 11.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0017-2021 Zmluva o dielo Rámcová zmluva o vytváraní audiovizuálnych záznamov a rámcová licenčná zmluva Milan Kulifaj - RECTRL 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0014-2021 Obchodná zmluva Ukončenie Zmluvy o údržbe a servise zariadenia Xerox DC240 XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 17.02.2021 05.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0012-2021 Nájomná zmluva Účelom nájmu je využitie 7 kusov vitrín na propagáciu akcií mesta organizovaných BKIS. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 08.03.2021 10.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0011-2021 Obchodná zmluva Servis a opravy vozidiel ContiTrade Slovakia, s.r.o. 25.02.2021 02.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top