Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0344-2021 Iná nepomenovaná zmluva Kremnické gagy 2021 - predstavenie Sto bábik Nezisková organizácia NEO 16.08.2021 17.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0343-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Kopec susedov I., Laura Kösziklová, zástupca neformálnej iniciatívy občanov 24.08.2021 25.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0342-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - ESPRIT - udeľovanie ocenení za najlepší jazzoý album roka Porta Artium 30.08.2021 09.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0337-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Živé Račko, Open call Živé Račko 12.08.2021 12.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0336-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Hry v DPOH - hudobný hosť BBB Group, s.r.o. 18.08.2021 18.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0335-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Hry v DPOH Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 18.08.2021 06.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0331-2021 Zmluva o dielo Zmluva o vytvorení diela - scenár Hry v DPOH 6 - 10 Zuzana Kovačič Hanzelová 20.08.2021 20.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0330-2021 Zmluva o spolupráci Antikvariát - divadelná inscenácia Pravda a láska 18.08.2021 18.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0329-2021 Zmluva o spolupráci Gypsy Jazz Festival - zmluva o spolupráci Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých 10.08.2021 11.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0328-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok číslo 11 88 0199 21 01 k Protokolu č. 11 88 0199 21 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 01.09.2021 07.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0327-2021 Zmluva o spolupráci AUTOCALYPSE / Dominik Hlinka Mgr. art. Dominik Hlinka 16.08.2021 17.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0326-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Teatro Tatro - Kultúrne leto TEATRO TATRO 05.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0325-2021 Zmluva o spolupráci Tribute to freedom - Kultúrne leto ABBY ART, s.r.o. 10.08.2021 11.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0324-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Sisa Féher / 7.8.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 03.08.2021 19.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0323-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Lucia Piussi / 21.08. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 03.08.2021 23.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0321-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Laura Jasková, Valentína Vlková / 28.08.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.08.2021 30.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0320-2021 Zmluva o spolupráci MMBA poskytnutie priestoru a zázemia Divé Maky o.z. 22.8 Múzeum mesta Bratislavy 20.08.2021 20.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0318-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci s Červenými nosmi v rámci Kultúrneho leta ČERVENÝ NOS Clowndoctors 05.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0317-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o podaní umeleckého výkonu-Diškurz Klarisky - Martin Staňo Martin Staňo 04.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0316-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o vzájomnej spolupráci - Bratislavské korunovačné dni Bratislavská organizácia cestovného ruchu 10.08.2021 11.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0315-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Galaprogram Divých makov 2021 - Kultúrne leto DIVÉ MAKY 12.08.2021 12.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0314-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci TEDx v Sade (diskusie/viewing session) TEDxBratislava 05.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0313-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA - DH Spojár / 23.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.07.2021 23.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0312-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Adriena Bartošová / 14.08.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.07.2021 23.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0311-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OZ Malý svet OZ Malý svet 04.08.2021 04.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0310-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - STU- výstava "Kedy, ak nie teraz" Slovenská technická univerzita v Bratislave 04.08.2021 04.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0309-2021 Nájomná zmluva Podnájom nebytových priestorov - DPOH Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.08.2021 20.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0308-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Andrea Bučko / 31.07. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.07.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0307-2021 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Bažant Kinematograf 2021 KINEMATOGRAF, s. r. o. 03.08.2021 03.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0306-2021 Iná nepomenovaná zmluva Mozart Festival, Open Call - nefinančná podpora Spoločnosť Theodora Lotza 10.08.2021 11.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0305-2021 Zmluva o ochrane osobných údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov Entropia s.r.o. 05.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0304-2021 Iná nepomenovaná zmluva Poskytovanie služieb aplikácie na registráciu hostí Entropia s.r.o. 05.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0302-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Hry v DPOH/ 22.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.07.2021 31.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0301-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Andrea Zimányová / 24.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 27.07.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0300-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Koncert pre nádej 6.8.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 27.07.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0299-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Koncert pre nádej/Ambrelo OZ "Ambrelo, občianske združenie" 30.07.2021 30.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0298-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Koncerty na Tyršáku - Kultúrne leto INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. 28.07.2021 28.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0297-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Slackline - chodenie po lane Ľubomír Varga 28.07.2021 28.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0296-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Čítanie mien obetí holokaustu, Open call - nefinančná podpora Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem 27.07.2021 28.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0295-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Rímske hry 2021 Múzeum mesta Bratislavy 09.09.2021 09.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0294-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Kino pod hviezdami - Kultúrne leto "Slovenská filmová a televízna akadémia" 30.07.2021 30.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0292-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Dni Majstrov ÚĽUV - Kultúrne leto Ústredie ľudovej umeleckej výroby 12.08.2021 12.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0291-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Katedrálny organový festival - Kultúrne leto TRIBUS MUSICAE 20.07.2021 21.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0288-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela - Roman Olekšák - Hravé čítanie - dramaturgia inscenácie Roman Olekšák 24.09.2021 27.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0287-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci v rámci podujatia Kultúrne leto v Sade Janka Kráľa Bratislavská organizácia cestovného ruchu 22.07.2021 22.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0285-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - TEDxBratislava TEDxBratislava o.z. 21.07.2021 21.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0283-2021 Zmluva o dielo Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie - Detský divadelný workshop II. Martina Tomanová 28.07.2021 29.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0282-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Dezorzovo lútkové divadlo - detské predstavenia v DPOH Dezorzovo lútkové divadlo 10.08.2021 11.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0281-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie - Detský divadelný workshop I. Erik Peťovský 20.07.2021 22.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
0280-2021 Zmluva o dielo Hráme pre všetkých - zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Eva Čárska Eva Čárska 15.07.2021 29.07.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top