Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0555-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlavného trhu 2022 GROUND 8, s. r. o. 10.10.2022 10.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0554-2022 Nájomná zmluva Nájom stánku počas Vianočného hlvného trhu 2022 Ján Rajnič - Poplamúchy 10.10.2022 10.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0549-2022 Zmluva o spolupráci Kapitalks - zmluva o spolupráci kapitalks 06.10.2022 06.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0548-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri podujatí - Noc divadiel 2022 Divadelný ústav 19.10.2022 19.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0547-2022 Zmluva o spolupráci OC3 - MČ Záhorská Bystrica - Slávnosti vína Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica 14.10.2022 14.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0544-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -Národný beh Devín - Bratislava, OC4 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 05.10.2022 06.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0543-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -Vykladanie zrekonštruovanej sochy Michala na Michalskú vežu Múzeum mesta Bratislavy 30.09.2022 30.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0542-2022 SOZA / LITA Zmluva Záver leta v uliciach Bratislavy - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.09.2022 18.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0537-2022 Zmluva o spolupráci Bratislava Vocal Consort , OC1 Kontinentálni služobníci Slovenska 17.10.2022 17.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0525-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Pamiatková starostlivosť: synergia teórie a praxe, moderovanej diskusie Múzeum mesta Bratislavy 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0524-2022 Nájomná zmluva Prenájom Klarisky - Odovzdávanie cien nadácie NOVUM Nadácia NOVUM 30.09.2022 30.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0522-2022 SOZA / LITA Zmluva Záver Kultúrneho leta - Hradby, SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.09.2022 11.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0521-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -DISKUSIA O EXTRÉMIZME a FILM "NA OSTRIE NOŽA" - OC4 Metropolitný inštitút Bratislavy 26.09.2022 27.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0520-2022 Iná nepomenovaná zmluva Podcast Rande s mestom - odborná tematická prednáška PhDr. Michal Duchoň, PhD. 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0517-2022 Zmluva o spolupráci Vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii Podujatia - Tbiliská na hranie Metropolitný inštitút Bratislavy 23.09.2022 23.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0516-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -OC1 - Vianočný koncert Kataríny Koščovej Muzika s.r.o. 30.09.2022 30.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0515-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva -Podcast Rande s mestom - odborná tematická prednáška PhDr. Elena Kurincová 29.09.2022 29.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0514-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Dobrý Trh/ Spolupráca OC1 "punkt" 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0512-2022 Zmluva o spolupráci Lento Ad Astra - koncert, OC1 Bebe Rebe s. r. o. 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0511-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -OC1 - Manu Forti - Bitka o Bratislavu 1620 Manu Forti 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0502-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -OC3 - MČ Dúbravka - Dúbravské hody Mestská časť Bratislava - Dúbravka 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0501-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-OC3 - MČ Čunovo - Deň Čunova Mestská časť Bratislava - Čunovo 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0500-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - MČ Devín - Šarkaniáda Mestská časť Bratislava - Devín 22.09.2022 23.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0499-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Klarisky Diškurz Špeciál - vkladanie do časovej schránky Múzeum mesta Bratislavy 19.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0498-2022 Zmluva o spolupráci Bratislavský komorný festival - dodatok ku zmluve 335/2022 Ergon Art 14.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0497-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Kultúrne leto na hradbách Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 13.09.2022 24.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0496-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Biela noc BIELA NOC, o.z. 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0495-2022 Iná nepomenovaná zmluva Valeria Schulczová - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 0073-2021Réžia: Anómia 21 - Smilstvo Valéria Schulczová 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0494-2022 Zmluva o spolupráci Verejná prezentácia štúdie - Dulovo námestie východ Metropolitný inštitút Bratislavy 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0493-2022 Nájomná zmluva Podnájom Klarisiek - Konferencia SK-NIC SK-NIC, a.s. 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0492-2022 Iná nepomenovaná zmluva Odborná prednáška realizovaná formou vychádzky pod názvom Zločin a trest v Prešporku v rámci cyklu tematických vychádzok - Rande s mestom Andrea Schinová 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0491-2022 Nájomná zmluva Prenájom Klarisiek - Kňazská vysviacka ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. 14.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0490-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -Koncert pre hrošíky Zoologická záhrada Bratislava 13.09.2022 14.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0489-2022 Zmluva o spolupráci Slávnostné otvorenie výstavy "Ľudia a mesto" - OC4 Múzeum mesta Bratislavy 14.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0487-2022 Licenčná zmluva Poskytnutie práv DPOH užívať autorské diela BKIS DPOH n.o. 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0486-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Konvergencie - OC1 Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 09.09.2022 09.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0479-2022 Iná nepomenovaná zmluva Valeria Schulczová - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 39-2018Réžia - Perníková dáma Valéria Schulczová 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0478-2022 Iná nepomenovaná zmluva Valeria Schulczová - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 41-2018Preklad - Perníková dáma Valéria Schulczová 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0476-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 42-2018Mgr.art Lucia Šedivá Perniková dáma Mgr.art. Lucia Šedivá 13.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0475-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela - Rande s mestom popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta PhDr. Ivan Chylák 05.09.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0474-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 56-2021Valeria Schulczová, Roman Olekšák Roman Olekšák/Valéria Schulczová 27.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0466-2022 Iná nepomenovaná zmluva Martin Hasák - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 64-2021Anómia 21 Martin Hasák 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0465-2022 Iná nepomenovaná zmluva Martin Hasák- Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 45-2018Perníková dáma Martin Hasák 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0463-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Next - festival súčasnej hudby - OC1 Atrakt art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 26.09.2022 26.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0461-2022 Iná nepomenovaná zmluva Matúš Ďuran - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 403-2021Sused, ktorého nechcem - Generácia Z Matúš Ďuran 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0460-2022 Iná nepomenovaná zmluva Juraj Hrčka/ Erik Peťovský - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 389-2021Sused, ktorého nechcem Juraj Hrčka/ Erik Peťovský 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0458-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dominika Katonová - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 404-2021Sused, ktorého nechcem - Generácia Z Dominika Katonová 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0444-2022 Nájomná zmluva Prenájom Divadla P. O. Hviezdoslava za účelom dokončenia natáčania scén filmu "LEADER AND SEDUCER" MAYA, spol. s r.o. 25.08.2022 26.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0437-2022 Iná nepomenovaná zmluva Marti Hasák - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 394-2021Kopny! Buchny! Ric! Martin Hasák 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0436-2022 Iná nepomenovaná zmluva Lucia Ditte - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 289-2021Kopny! Buchny! Ric! Lucia Ditté 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
Top