Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0362-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Noc hudby, altánok Hviezdoslavovo nám. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 27.06.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0361-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Noc hudby, plató Klariská/Kapucínska, Bratislava Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 27.06.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0360-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Noc hudby, Nádvorie GMB, Panská Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 27.06.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0359-2023 Iná nepomenovaná zmluva DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Benefit Systems Slovakia s.r.o. 11.07.2023 14.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0356-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Kopec susedov - spolupráca OC1-2023-02-27-0010 Andrea Kociánová, zástupca neformálnej iniciatívy občanov Kopec susedov 11.07.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0355-2023 Nájomná zmluva Prenájom Klarisky - Impact talks Nadácia Pontis 14.09.2023 18.09.2023 Stiahnuť Zobraziť
0354-2023 Zmluva o dielo Odborná tematická prednáška na tému pre podcast Rande s mestom - nielen o dejinách Bratislavy PhDr. Michal Duchoň, PhD. 06.07.2023 06.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0353-2023 Zmluva o dielo Odborná tematická prednáška pre podcast Rande s mestom - nielen o dejinách Bratislavy Mgr. Ján Kúkel 06.07.2023 06.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0352-2023 SOZA / LITA Zmluva Noc hudby - SOZA, DJ-i v Šafko klube Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 23.06.2023 06.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0351-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Telecom Night Run - spolupráca OC1-2023-01-30-0005 BE COOL, s.r.o. 11.07.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0350-2023 Nájomná zmluva Dodatok č. 07 83 0829 22 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a nádvoria č. 07 83 0829 22 00 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 29.06.2023 27.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0349-2023 Iná nepomenovaná zmluva Produkcia a koordinácia technického zabezpečenia podujatí 3Options s.r.o. 30.06.2023 30.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0348-2023 Iná nepomenovaná zmluva Produkcia a koordinácia technického zabezpečenia podujatí Lenka Bizovová 23.06.2023 30.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0346-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC4 - deň otvorených dverí v DS ARCHA Domov seniorov ARCHA 21.06.2023 21.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0344-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Noc Hudby Múzeum mesta Bratislavy 20.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0343-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Námestie Slobody, otvorenie Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.06.2023 30.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0341-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 a OC6 - Medzinárodné mládežnícke hudobné festivaly BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 30.06.2023 30.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0337-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a marketigovej podpore podujatí v Letnej čitárni v Medickej záhrade počas Bratislavského kultúrneho leta 2023 Staromestská knižnica 23.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0333-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Otváranie Námestia Slobody - Eva Grillingová De Bon Eva Grillingová De Bon 21.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0332-2023 Nájomná zmluva Zmluva o spolupráci - Otváranie Námestia Slobody - Bratislavské šišky Oksana Noskina 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0331-2023 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 227-2023 Mestská knižnica Bratislava 06.07.2023 06.09.2023 Stiahnuť Zobraziť
0330-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Noc Hudby / Galéria Mesta Bratislavy Galéria mesta Bratislavy 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0329-2023 Nájomná zmluva Nájomná zmluva - Otváranie Námestia Slobody - Limča Limča s. r. o. 23.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0328-2023 Nájomná zmluva Nájomná zmluva - Otváranie Námestia Slobody - Baryk Baryk, s. r. o. 21.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0327-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Biela ul - nádvorie Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 15.06.2023 30.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0326-2023 Nájomná zmluva Zmluva o spolupráci - Otváranie Námestia Slobody - Horeca Professionals Horeca Professionals, s. r. o. 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0325-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Otváranie Námestia Slobody - Innovation concept Innovation concept s.r.o. 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0324-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Krajanský inštitút 30.06.2023 30.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0323-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Letné Gala SND 2023 Slovenské národné divadlo 23.06.2023 26.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0322-2023 Zmluva o spolupráci Otváranie Námestia Slobody - Mohamed Abdelbaset Osman Tammam - Streetfood Mohamed Abdelbaset Osman Tammam - Streetfood 23.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0321-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Otváranie Námestia Slobody - Eliška Kolářová - Podpecníky Eliška Kolářová 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0320-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Otváranie Námestia Slobody - Langoše Langoše s.r.o. 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0319-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Otváranie Námestia Slobody - Lutetia LUTETIA s.r.o. 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0318-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Otvorenie Námestia Slobody - MaMa Natura MaMa Natura s.r.o. 23.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0316-2023 Nájomná zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, VAJNORSKÁ 135, BRATISLAVA Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 27.07.2023 28.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0315-2023 Zmluva o dielo Rande s mestom podcast - odborná tematická prednáška Tomáš Stern 19.06.2023 19.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0314-2023 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o zabezpečení podania UV - Tanečné vystúpenie a workshop Souljam by RDS ART Group 06.07.2023 07.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0313-2023 Zmluva o spolupráci Dodatok č. 1 k zmluve 281-2023 - OC1 - Výročný koncert Les Sirénes Les Sirénes 19.06.2023 20.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0304-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Občianske združenie STOPA Slovensko 13.06.2023 14.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0303-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Ústredie ľudovej umeleckej výroby 30.06.2023 30.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0302-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Koncert Stradivari II. Sinfonietta Bratislava 19.06.2023 19.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0299-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - MČ Karlova Ves - Komorné koncerty v Botanickej záhrade v rámci Karloveského kultúrneho a športového leta Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 21.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0297-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Otvorenie BKL - Koncert Mezzoforte Music Gallery Society 14.06.2023 14.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0296-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Ulice na hranie, ZŠ Riazanská Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0295-2023 SOZA / LITA Zmluva Ulice na hranie, ZŠ Černyševského Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.06.2023 03.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0294-2023 Nájomná zmluva Prenájom Klarisky - EVIRS Európsky vinársky rytiersky stav - konzulát Slovensko (EVIRS) 08.06.2023 08.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0291-2023 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Autorské vystrihované obrázky s rôznymi motívmi, pohľadnice Tetiana Kyianytsia 09.06.2023 09.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0290-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Dni Starej Hudby Hudobné centrum 05.06.2023 05.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0289-2023 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Otvorenie Námestia Slobody Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 13.06.2023 14.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0288-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní podujatia Otvorená opera - Leoš Janáček Zápisky zmizelého a koncert piesňovej tvorby Bélu Bartóka a Bohuslava Martinů Asociácia CORPUS 12.06.2023 12.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
Top