Organizačné dokumenty

Číslo Názov Dátum zverejnenia PDF
DOK-240628-0001 Organizačný poriadok a štruktúra BKIS (platnosť od 27.6.2024) 28.06.2024 Stiahnuť Zobraziť
DOK-240429-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2023 29.04.2024 Stiahnuť Zobraziť
DOK-231010-0001 Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti v BKIS 16.10.2023 Stiahnuť Zobraziť
DOK-230728-0001 Zriaďovacia listina BKIS v konsolidovanom znení 28.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
DOK-230424-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2022 24.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
DOK-220301-0001 Profesijný životopis riaditeľky BKIS (štatutárny orgán organizácie od 1.4.2020) 01.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
DOK-220215-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2021 15.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
DOK-220104-0001 Zásady vybavovania sťažností v podmienkach BKIS 04.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
DOK-210204-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2020 04.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
DOK-200131-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2019 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
DOK-191204-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2018 04.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
DOK-190620-0001 Ako podať žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 20.06.2019 Stiahnuť Zobraziť
Top