Organizačné dokumenty

Číslo Názov Dátum zverejnenia PDF
DOK-220301-0001 Profesijný životopis riaditeľky BKIS (štatutárny orgán organizácie od 1.4.2020) 01.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
DOK-220215-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2021 15.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
DOK-220104-0001 Zásady vybavovania sťažností v podmienkach BKIS 04.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
DOK-210816-0002 Organizačná štruktúra (schéma) BKIS - Príloha č. 2 k Smernici č. 5/2021 16.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
DOK-210816-0001 Organizačný poriadok BKIS - Smernica č. 5/2021 16.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
DOK-210204-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2020 04.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
DOK-200131-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2019 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
DOK-191204-0001 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2018 04.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
DOK-191126-0001 Ochrana osobných údajov v podmienkach BKIS 26.11.2019 Stiahnuť Zobraziť
DOK-190620-0004 Zriaďovacia listina BKIS vrátane dodatkov 1, 2 a 3 20.06.2019 Stiahnuť Zobraziť
DOK-190620-0001 Ako podať žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 20.06.2019 Stiahnuť Zobraziť
Top