Objednávky

Číslo Predmet Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodávateľ IČO Cena s DPH Podpísaná Zverejnená Zmluva
0869-2020 zapožičanie vykurovacích telies 2 ks/30 dní na vykurovanie stanov Probugas a.s. Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava 44413467 60.12 € 11.12.2020 12.01.2021 -
0868-2020 Vianočná Bratislava - Vianočné štúdio Klarisky. Objednávame u Vás vystúpenie 8 - člennej Speváckej skupiny SĽUK Slovenský ľudový umelecký kolektív Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava 00164780 800.00 € 09.12.2020 12.01.2021 -
0867-2020 Kalendáre stolové, pracovný kalendár, špagát, pero + náplne ŠEVT Plynárenská č. 6, 821 09 Bratislava 31331131 117.12 € 09.12.2020 12.01.2021 -
0866-2020 Účinkovanie Sylvie Dančiakovej ako hosť v diskusii v programe Vianočné štúdio v Klariskách v termíne 10.12.2020 Other content s.r.o. Bystrická 5881/2, 84107 Bratislava 44144415 120.00 € 09.12.2020 12.01.2021 -
0865-2020 Ladenie koncertného krídla v kostole Klarisky 13.12.2020 v doobedných hodinách. Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov Koprivnická č. 18, 841 01 Bratislava 13978136 80.00 € 09.12.2020 12.01.2021 -
0864-2020 Objednávame si u Vás tlač pohľadníc vo formáte A6 (148x105 mm) s lamináciou. 1 vizuál, 200 ks Špecifikácia: pohľadnicový kartón, 4/4, 450x320 mm, laminácia teplá - MT/ofset, obojstranná potlač, rezačka MT - orez Cena vrátane dopravy. Termín dodania grafických podkladov: 8.12. Typocon, s.r.o. Šoltésovej 2 , 811 08 Bratislava 17322057 50.40 € 09.12.2020 12.01.2021 -
0862-2020 účinkovanie p. Árpád Korpás ako hosť v rámci diskusie v programe Vianočné štúdio Klarisky v termíne 10.12.2020 Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Rajská 15, 811 08 Bratislava 42183499 100.00 € 08.12.2020 12.01.2021 -
0861-2020 kovový nábytok A J Produkty a.s Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 2480.00 € 08.12.2020 12.01.2021 -
0859-2020 Dodanie pneumatík a prezutie na vozidlo Škoda Octavia elegance BL 080HR Conti Trade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 383.47 € 09.12.2020 12.01.2021 -
0858-2020 Kamerové snímanie a stream 17.12. a 20.12. TLpro s.r.o. J. Kráľa 319/43, 93526 Starý Tekov 50928015 6479.52 € 07.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0217-2020
0857-2020 Kamerové snímanie a stream na 10.12. a 13.12.2020 TLpro s.r.o. J. Kráľa 319/43, 93526 Starý Tekov 50928015 7883.52 € 07.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0217-2020
0856-2020 Točenie vianočného videa z ulíc Bratislavy a z DPOH počas MIkulášskej akcie a počas akcie v Klariskách- študio klarisky Milan Kulifaj Rožnové 317 , 913 22 Trenčianske Mitice 200.00 € 07.12.2020 12.01.2021 -
0855-2020 Rande s mestom - 2 x Mikuláške prehliadky, 6.12.2020 o 14:00 a 15.00. Ing.Viera Jančušková Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava 32076452 100.00 € 04.12.2020 12.01.2021 -
0854-2020 sluchadla pre pani riaditelku Muziker a.s. Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 35840773 101.00 € 07.12.2020 12.01.2021 -
0853-2020 Objednávame si Vás a brata Andreja Jobusa v rámci programu Vianočné štúdio v Klariskách, v termíne 6.12.2020, ako hudobného hosťa aj hosťa do diskusie. Slušné/ležérne oblečenie bez viditeľných značiek alebo lôg. Presný časový harmonogram na základe zaslaných požiadaviek do mailu. Jobus s.r.o. Štefánika 14/2, 922 03 Vrbové 53 150 457 400.00 € 04.12.2020 12.01.2021 -
0852-2020 prenájom streamovacieho servera na Vianočné štúdio TLpro s.r.o. J. Kráľa 319/43, 93526 Starý Tekov 50928015 2412.00 € 07.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0217-2020
0850-2020 FinStat API premium / 1 rok FinStat s. r. o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 85110 Bratislava 420.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0849-2020 Modul schvaľovania súťaží EKS pre IS e-BKIS VIASYS, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 51441403 1500.00 € 07.12.2020 12.01.2021 -
0848-2020 Modul “Blacklist dodávateľov” pre IS e-BKIS VIASYS, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 51441403 3400.00 € 07.12.2020 12.01.2021 -
0847-2020 Sprava webu www.bkis.sk 12/2020 Matej Podstrelenec Za Koníčkom 1/D, 90201 Pezinok 48316342 300.00 € 07.12.2020 12.01.2021 -
0846-2020 Objednanie svetielok na Vianočné stromčeky (Klarisky, Vianočný les) Dodatočná objednávka - doklad vystavený v hotovosti Kokiska s.r.o. Stráň 3, 36001 Sadov 02509016 268.97 € 07.12.2020 12.01.2021 -
0845-2020 Krabice pre sťahovanie, lepiace pásky, bublinková fólia LOBO GROUP s.r.o Agátová 22, 841 01 Bratislava 45 429 341 672.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0843-2020 12.12.20 ozvučenie streamu v DPOH SĽUK SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 780.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0841-2020 ozvučenie streamu v DPOH - 6.12.2020 - Tri prasiatka SAP SOUND, s.r.o. Vajnorská 5, 83104 Bratislava 43941184 324.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0840-2020 Na základe zmluvy č. 17/2020 si u Vás objednávame predlekársku zdravotnú pomoc na podujatiach v MDPOH november 2020 - hlavná činnosť RESCUE zdravotná služba Židovská 1, 81515 Bratislava 42357985 273.60 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0017-2020
0838-2020 Objednávame si účinkovanie na podujatí Odkazy divadlu P. O. Hviezdoslava v termínoch 2., 8. a 15.12.2020 15.00-18.00 v DPOH na Laurinskej. Ľubomír Bagin Narcisová 8, 821 01 Bratislava 300.00 € 02.12.2020 12.01.2021 -
0837-2020 Služby elektrikára a elektroinštalačné práce na december 2020 Ján Halás - ELEKTRO Pavla Horova 18, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves 32154984 960.00 € 02.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0156-2020
0836-2020 Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov odd. správy majetku na rok 2020 ĽUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A , 831 04 Bratislava 50 982 516 960.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0835-2020 6ks - plastový vyhladzovací stĺpik na parkovacie miesta B2B partner s.r.o. Šulekova č. 2, 811 06 Bratislava 44413467 208.80 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0834-2020 Na základe zmluvy č. 7/2020 si u Vás objednávame protipožiarnu asistenčnú hliadku na podujatiach december 2020 - hlavná činnosť OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty Studenohorská č. 1, 84103 Bratislava 50879464 460.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0007-2020
0833-2020 Na základe zmluvy č. 17/2020 si u Vás objednávame predlekársku zdravotnú pomoc na podujatiach v DPOH december 2020 - hlavná činnosť RESCUE zdravotná služba Segnerová č. 6, 841 04 Bratislava 42357985 1224.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0017-2020
0832-2020 Prepojenie ústredne EPS na GSM bránu Dad-Tel s.r.o. Pavlovova č. 10, 82108 Bratislava 00698881 798.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0323-2019
0831-2020 Odstránenie havarijného stavu vytápania kotolne RETAN s.r.o. Na Vrátkach 2/B, 841 02 Bratislava 51806576 258.24 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0341-2019
0830-2020 Vodoinštalačné práce v kostole Klarisky RETAN s.r.o. Na Vrátkach 2/B, 841 02 Bratislava 51806576 123.36 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0341-2019
0829-2020 Oprava dverí a monitoring vytápania CO-krytu RETAN s.r.o. Na Vrátkach 2/B, 841 02 Bratislava 51806576 240.72 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0341-2019
0828-2020 Vykonanie kontroly hasiacich priestorov a požiarnych vodovodov Ing. Silvia Chudá Bučianska č. 7, 917 01 Trnava 43686460 520.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0827-2020 Vykonanie preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov Ing. Silvia Chudá Bučianska č. 7, 917 01 Trnava 43686460 600.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0826-2020 Kamerové snímanie 4 kamery ProMedia Consulting Madáchová 17, 821 06 Bratislava 47542781 1575.00 € 03.12.2020 12.01.2021 -
0825-2020 Parkovacie miesta pred DPOH I.Q/2021 - 1.1.-31.3.2021 BPS Park a.s. Cintorínska 2, 811 08 Bratislava 35688025 2304.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0072-2020
0824-2020 Štvrťročná revízia EPS v DPOH a kostole Klarisky Dad-Tel s.r.o. Pavlovova č. 10, 82108 Bratislava 00698881 600.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0323-2019
0823-2020 Mesačná revízia EPS v DPOH s kostole Klarisky Dad-Tel s.r.o. Pavlovova č. 10, 82108 Bratislava 00698881 112.80 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0323-2019
0822-2020 Služby OPP- 12/2020 SAFETY PROTECTION s.r.o. Športová 1017/3B, 919 51 Špačince 46514562 240.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0343-2019
0821-2020 Služby BOZP - 12/2020 Ing. Silvia Chudá Bučianska č. 7, 917 01 Trnava 43686460 240.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0342-2019
0820-2020 Služby PZS 12/2020 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športová 1017/3B, 919 51 919 51 50606140 240.00 € 02.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0015-2020
0819-2020 PCO- monitorovanie budov 12/2020 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 00603481 120.00 € 02.12.2020 12.01.2021 -
0818-2020 Kamerové snímanie 3 kamery na 6.12.2020 ProMedia Consulting Madáchová 17, 821 06 Bratislava 47542781 1260.00 € 02.12.2020 12.01.2021 -
0817-2020 Revízie a servis výťahov - 12/2020 PROFI Výťahy s. r. o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov 47519045 204.00 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0329-2019
0814-2020 Kamerové snímanie na 3.12. a 6.12.2020 TLpro s.r.o. J. Kráľa 319/43, 93526 Starý Tekov 50928015 6095.52 € 03.12.2020 12.01.2021 Zmluva 0217-2020
0812-2020 Balík služieb [CREDIT 5] na portáli www.profesia.sk Profesia Pribinova 19, 81109 Bratislava 35800861 394.80 € 02.12.2020 12.01.2021 -
0811-2020 oprava vozida BA 659 JV Conti Trade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 969.54 € 03.12.2020 12.01.2021 -
Top