Objednávky

Číslo Predmet Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodávateľ IČO Cena s DPH Podpísaná Zverejnená Zmluva
1566-2022 Objednávame si u vás otitulkovanie video materiálu: Diškurz Nepoznaná Bratislava (4X), Rozlúčka s DPOH, Diskusné predpoludnie v Zore a Prehliadka budovy Zory so sprievodcom, Odpočet aktivít BKIS. Ing. Arch. Petra Dzurillová Kříčková Karlovarská 268, 271 01 Nové Strašecí Česká Republika 88733696 475.20 € 30.11.2022 06.12.2022 -
1565-2022 Služby BOZP 12/2022 3J s. r. o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 45682232 180.00 € 29.11.2022 06.12.2022 -
1564-2022 Servis a revízie EPS 12/2022 (Klarisky) DAD - TEL, spol. s r.o. Pavlovova 10, 821 08 Bratislava 00698881 56.40 € 29.11.2022 06.12.2022 -
1563-2022 Pomocné montážne práce pri príprave podujatí 12/2022 Stage Hands and Crew s. r. o. Bulíkova 1, 851 04 Bratislava 46785949 3000.00 € 29.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0667-2022
1562-2022 Služby elektrikára 12/2022 Ján Halás - ELEKTRO Pavla Horova 18, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves 32154984 1200.00 € 29.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0590-2021
1561-2022 Produkčná príprava technickej realizácie podujatí, dohľad nad technickým zabezpečením na podujatiach 12/2022 Martin Chudiak Veterná 156/7, 02901 Námestovo 51202697 1995.00 € 29.11.2022 06.12.2022 -
1560-2022 Vianočný hlavný trh 2022. Objednávame si u Vás umelecký prednes čítania textu knihy v podaní Kristíny Tormovej v rámci štvrtkových podujatí s názvom Vianočné čítania na Františkánskom námestí 08.12.2022 v bloku od 17:00 do 17:30 hod (presný rozpis podujatia: 16:15 – 16:45 – Príprava herca 17:00 - 17 BOKK s.r.o. null 66, 908 77 Bílkove Humence 47518260 120.00 € 28.11.2022 06.12.2022 -
1559-2022 Vianočný hlavný trh .SBS 4 osoby v termínoch 16., 17. a 22.12. od 18:00 do 22:00 h M.V.K. SECURITY GROUP s. r. o. Karpatská 2, 811 05 Bratislava 43862934 864.00 € 28.11.2022 06.12.2022 -
1558-2022 Zdravotný dozor (dve osoby) počas Vianočného hlavného trhu v dňoch 01.12.2022 - 22.12.2022 Rescue zdravotná služba Segnerova 718/6, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 42357985 3104.00 € 28.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0323-2022
1557-2022 Zvukárske služby Pure Art productions s.r.o. Holíčska 4, 851 05 Bratislava 47446030 160.00 € 28.11.2022 06.12.2022 -
1556-2022 Vianočný hlavný trh. Koncert Tamara Kramar so skupinou, účinkujúci Miichal Šelep. Mgr. BcA. Michal Šelep Nová 47, 059 01 Spišská Belá 400.00 € 28.11.2022 06.12.2022 -
1555-2022 Štitkovacie pásky DYMO Michal Záhora - MIZA null 191, 97634 Kordíky 44052111 191.16 € 28.11.2022 06.12.2022 -
1554-2022 Oprava tečúceho sifónu na Hviezdoslavovom nám. 20 RETAN, s. r. o. Na Vrátkach 2/B, 841 01 Bratislava 51806576 109.24 € 28.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0568-2021
1553-2022 Servis hydraulického čela BA 361 JE PALFINGER Tail Lifts s. r. o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 35717173 224.88 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1552-2022 Revízia a skúšky kotolní a komínov EnergyPro Consult s. r. o. Fialová 4025/4B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka 54255856 324.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1551-2022 Revízia, skúšky, servis kotolní a komínov EnergyPro Consult s. r. o. Fialová 4025/4B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka 54255856 1488.00 € 29.11.2022 06.12.2022 -
1550-2022 Revízia, skúšky, servis kotolne a komína EnergyPro Consult s. r. o. Fialová 4025/4B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka 54255856 1260.00 € 29.11.2022 06.12.2022 -
1549-2022 2 brigáci - výpomoc pri inštalácii Vianočného lesa, 28.11. od 9:30-14:00, Primaciálne námestie Ma-Ya Agency s.r.o. Holíčska 3043/15, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 51983591 108.00 € 28.11.2022 06.12.2022 -
1548-2022 Inštalovanie vianočných dekorácií - Inštalácia na balkóne Primaciálneho paláca/ 24/11 - 3 osoby od 9:00 - 17:00 a 25/11 - 1 osoba od 9:00 - 14:00 Ma-Ya Agency s.r.o. Holíčska 3043/15, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 51983591 360.00 € 28.11.2022 06.12.2022 -
1547-2022 Produkčná tlačiareň Xerox C9070 - tlač v mesiaci december 2022 A.S.E.P., spol. s r.o. Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava 35714271 100.00 € 25.11.2022 06.12.2022 EKS-0011-2021
1546-2022 kniha jázd + GPS dozor - 12/2022 TLV s.r.o. Sokolce 342, 946 17 Sokolce 53552971 64.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0149-2021
1545-2022 Údržba vozového parku a preprava materiálu a osôb 12/2022 Marián Pavlík - AVI-ŇON Haanova 4, 85104 Bratislava-Petržalka 32217285 1500.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0003-2022
1544-2022 Odborné montážne práce 12/2022 Michal Vojtanovský null 132, 06601 Lackovce 52192253 1600.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0076-2022
1543-2022 Objednávame si u vás prípravu a realizáciu tematickej prednášky vo forme rozhovoru pre podcast Rande s mestom - nielen o dejinách Bratislavy na tému: Prešporské Vianoce Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Súmračná 12 , 821 02 Bratislava 100.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1542-2022 Osvetľovacie práce 12/2022 VAVO s.r.o. Strečnianska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 51433290 840.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0558-2021
1541-2022 Pódiové montážne práce 12/2022 Richard Šimek Šášovská 3017/10, 85107 Bratislava-Petržalka 37080342 1800.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0579-2021
1540-2022 Prenájom stream server Ing. Roman Pekárek - PYTKIN MULTIMEDIA Hraničná 340/15, 82105 Bratislava-Ružinov 40960706 100.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1539-2022 Prenájom videoprojektor BARCO 20.000ANSI OPTIO s. r. o. Tešedíkova 17B/8535 null, 841 06 Bratislava 44482108 1200.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1538-2022 Ozvučenie stream podujatia - Otvorenie Vianočného hlavného trhu SAP SOUND, s. r. o. Vajnorská 5, 831 03 Bratislava 43941184 780.00 € 25.11.2022 06.12.2022 EKS-0003-2022
1537-2022 Technické zabezpečenie dron + bezdrôtový prenos TLpro s.r.o. Janka Kráľa 43, 935 26 Starý Tekov 50928015 1200.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1536-2022 Kamerové snímanie na stream - Otvorenie Vianočného hlavného trhu TLpro s.r.o. Janka Kráľa 43, 935 26 Starý Tekov 50928015 2592.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0030-2022
1535-2022 Nákup fontov pre potreby dizajnovania vizuálov_DECEMBER 22 Fontstand BV Koningsplein 12, 2518 JE Den Haag, Netherlands 30.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1534-2022 Reklama na sociálnych sieťach BKIS _ Facebook _ Instagram _DECEMBER 22 Meta Platforms Ireland Limited 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D02X525 DUBLIN 2, IRELAND 600.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1533-2022 Grafické a fotografické práce na mesiac december 12/2022 Ing. Matej Kotuľa - POINTA GRAFICKÉ ŠTÚDIO Pankúchova 7, 85104 Bratislava-Petržalka 41335121 900.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0008-2022
1532-2022 Objednávame si u vás výlepové plochy - formát citylight v počte 50 kusov. Súčasťou objednávky je aj tlač a inštalácia citylightov v termíne 12.12. - 25.12. 2022. Výlepové plochy budú slúžiť na propagáciu podujatí festivalu Bratislavské Vianoce. BigMedia, spol. s r.o. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava 43999999 3900.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1531-2022 Služba pre tvorbu webstránok vianocnabratislava.sk a opencall.sk Webflow, Inc. 389 11th Street, 2nd Floor, CA 94103 San Francisco 30.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1530-2022 Objednávame si u vás tlmočenie dvoch video vychádzok Rande s mestom pre nepočujúcich. do slovenského posunkového jazyka. posunky.online Bátorová 29, 99126 Bátorová 42197554 250.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1529-2022 Vianočný hlavný trh - otvorenie 25.11.2022. Brigádnici 2 osoby 9:30 - 23:00 h a brigádnici 10 osôb od 13:00 - 23:00 h. Ma-Ya Agency s.r.o. Holíčska 3043/15, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 51983591 1219.20 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1528-2022 Nákup vstupných pások - Magistrátny večierok ART DJJ, s.r.o. Adámiho 445/7, 841 05 Bratislava 35913720 82.68 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1527-2022 Vonkajší plastový odpadkový kôš na 120 L vrecia B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 43.20 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1526-2022 Objednávame si u vás prípravu a realizáciu tematickej prednášky vo forme rozhovoru pre podcast Rande s mestom na tému: Mozart v Bratislave Ing. Zuzana Godárová Oravská 1252/3, 82109 Bratislava-Ružinov 47107677 100.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1525-2022 Objednávame si u vás prípravu, nahrávku a propagáciu 13. epizódy podcastu Rande s mestom - Mozart v Bratislave Ľubomír Bagin Narcisová 8, 82101 Bratislava 400.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0084-2022
1524-2022 Objednávame si u vás prípravu, nahrávku a propagáciu 12. epizódy podcastu Rande s mestom - decembrový špeciál Ľubomír Bagin Narcisová 8, 82101 Bratislava 400.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0084-2022
1523-2022 Objednávame si u vás nahratie, základné čistenie a mixáž audio podcastu Rande s mestom - nielen o dejinách Bratislavy - decembrová epizóda. K2 zvuk, s. r. o. Čárskeho 2/B, 841 04 Bratislava 47674831 96.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1522-2022 Objednávame si u vás nahratie, základné čistenie a mixáž audio podcastu Rande s mestom - nielen o dejinách Bratislavy - decembrová epizóda špeciál. K2 zvuk, s. r. o. Čárskeho 2/B, 841 04 Bratislava 47674831 96.00 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1521-2022 Notebook ASUS VivoBook Pro GIEGO s.r.o. Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín 51055724 1249.98 € 25.11.2022 06.12.2022 -
1520-2022 Ozvučenie akcie Nočný Mikuláš - 5.12.2022 SAP SOUND, s. r. o. Vajnorská 5, 831 03 Bratislava 43941184 384.00 € 28.11.2022 06.12.2022 EKS-0008-2022
1519-2022 Vianočný hlavný trh - slávnostné otvorenie 25.11.2022. Vysielačky s headsetmi - 10 ks. Doobjednávka ku objednávke BKIS 1438. Raiman Production s.r.o. Staré Grunty 21A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 35977019 60.00 € 24.11.2022 06.12.2022 -
1518-2022 Servis hydraulického čela BA 361 JE - výmena ventilovej a rozvodovej kocky PALFINGER Tail Lifts s. r. o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 35717173 1473.60 € 24.11.2022 06.12.2022 -
1517-2022 Fotografické služby v rámci Bratislavských Vianoc Katarína Bubeníková Budyšínska 80/6, 83103 Bratislava-Nové Mesto 54050499 292.00 € 25.11.2022 06.12.2022 Zmluva 0024-2022
Top