Verejné obstarávanie a obchodné verejné súťaže

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Stav Ukončenie PDF
VO-190906-0001 Pomocné montážne služby pri príprave podujatí a inštalácií scén 06.09.2019 Ukončené 16.09.2019 10:00 Stiahnuť Zobraziť
VO-190813-0002 Revízie elektroinštalácií v MDPOH - oprava VO-190813-0001 13.08.2019 Ukončené 19.08.2019 15:00 Stiahnuť Zobraziť
VO-190813-0001 Revízia elektroinštalácií v MDPOH 13.08.2019 Ukončené 13.08.2019 14:00 Stiahnuť Zobraziť
VO-190628-0001 Odborné montážne práce 28.06.2019 Ukončené 08.07.2019 10:00 Stiahnuť Zobraziť
VO-190621-0001 Osvetľovacia technika pre potreby MDPOH 21.06.2019 Ukončené 05.07.2019 12:00 Stiahnuť Zobraziť
VO-190620-0002 Zabezpečenie predaja vstupeniek na podujatia BKIS 20.06.2019 Ukončené 04.07.2019 12:00 Stiahnuť Zobraziť
VO-190620-0001 Inštalácie elektrických zariadení 20.06.2019 Ukončené 28.06.2019 15:00 Stiahnuť Zobraziť
Top