Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0389-2021 Zmluva o dielo ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A O POSKYTNUTÍ LICENCIE , réžia a výber hudby pp Hrčka, Peťovský (spoluautori) Juraj Hrčka/ Erik Peťovský 24.09.2021 27.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0386-2021 Iná nepomenovaná zmluva Mgr.art. Lucia Šedivá - autor výpravy "Hravé čítanie" Mgr.art. Lucia Šedivá 21.09.2021 20.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0384-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci- Festival detských a mládežníckych dychových orchestrov a big-bandov Občianske združenie FOR BA - Art 16.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0383-2021 Zmluva o spolupráci Dohoda o spolupráci s Radou mládeže Slovenska Rada mládeže Slovenska 06.09.2021 24.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0382-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok k zmluve č, 187/2017 o prenájme výdajníka vody a služby s tým spojené Dolphin Central Europe, s.r.o. 07.10.2021 07.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0381-2021 Zmluva o spolupráci BVS na podujatie BA INLINE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.09.2021 07.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0378-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA: DH Spojár Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.09.2021 22.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0376-2021 Iná nepomenovaná zmluva „III GAŠTANOVÉ KONE“ - zmluva o spolupráci Trieska v oku, s.r.o. 26.10.2021 27.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0375-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Spomienka na Deža OZ ANTIAGE&Jesenium 10.09.2021 10.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0374-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri organizovaní podujatia Golden Age Festival Swingmánia 06.09.2021 06.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0373-2021 Zmluva o spolupráci Spolupráca zmluvných strán pri organizovaní divadelného festivalu s názvom Istropolitana projekt 21 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 10.09.2021 10.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0372-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov Alena Kapralčíková 21.10.2021 21.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0371-2021 Zmluva o dielo Zmluva o poskytovaní archivačných služieb Alena Kapralčíková 21.10.2021 21.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0370-2021 Nájomná zmluva Predmetom zmluvy je podnájom nebytových priestorov – bufet, sklad a priľahlá plochy foyeru v DPOH by Z s. r. o. 16.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0369-2021 Zmluva o spolupráci Biela noc 2021 BIELA NOC, o.z. 08.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0368-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Konvergencie - Kultúrne leto Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 14.09.2021 14.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0367-2021 Zmluva o spolupráci Spomienka na Deža Mestská časť Bratislava - Dúbravka 14.09.2021 16.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0366-2021 Zmluva o spolupráci festival Symfónia umenia CULTUS Ružinov, a.s. 31.08.2021 02.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0365-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA - záver KL v Sade Janka Kráľa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.08.2021 22.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0364-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca medzi BKIS a České centrum na podujatí Prepoštská united České centrum Bratislava 30.08.2021 30.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0363-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Podujatie Equal - 16. ročník festivalu [fjúžn] Nadácia Milana Šimečku 03.09.2021 03.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0362-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o spolupráci medzi BKIS a Slovenské centrum dizajnu Slovenské centrum dizajnu 16.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0361-2021 Zmluva o spolupráci ČSOB Bratislava marathon 2021 BE COOL, s.r.o. 31.08.2021 02.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0360-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Festival UPRISING 2021 KULTURISE s. r. o. 25.08.2021 25.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0359-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca počas akcie Devínske ríbezlové vinobranie THEBENER spol. s r.o. 26.08.2021 26.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0358-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Pestré Slovensko/Színes Szlovákia MINORMA - o.z. 23.08.2021 24.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0357-2021 Iná nepomenovaná zmluva DCin s.r.o. - Job Interviews - ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTIA LICENCIE DCin s.r.o. 24.08.2021 25.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0356-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-L etap Slovakia by TOUR DE FRANCE BE COOL, s.r.o. 19.08.2021 19.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0349-2021 Zmluva o spolupráci o.z. StevArt - inscenácia Vytrvalý dážď StevArt 21.09.2021 20.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0348-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA: Nikolaj Nikitin / Sad Janka Kráľa 13.08.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 12.08.2021 30.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0347-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Kopec susedov III. Laura Kösziklová, zástupca neformálnej iniciatívy občanov 24.08.2021 25.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0346-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Kopec susedov II. Laura Kösziklová, zástupca neformálnej iniciatívy občanov 24.08.2021 25.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0344-2021 Iná nepomenovaná zmluva Kremnické gagy 2021 - predstavenie Sto bábik Nezisková organizácia NEO 16.08.2021 17.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0343-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Kopec susedov I., Laura Kösziklová, zástupca neformálnej iniciatívy občanov 24.08.2021 25.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0342-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - ESPRIT - udeľovanie ocenení za najlepší jazzoý album roka Porta Artium 30.08.2021 09.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0337-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Živé Račko, Open call Živé Račko 12.08.2021 12.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0336-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Hry v DPOH - hudobný hosť BBB Group, s.r.o. 18.08.2021 18.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0335-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Hry v DPOH Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 18.08.2021 06.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0331-2021 Zmluva o dielo Zmluva o vytvorení diela - scenár Hry v DPOH 6 - 10 Zuzana Kovačič Hanzelová 20.08.2021 20.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0330-2021 Zmluva o spolupráci Antikvariát - divadelná inscenácia Pravda a láska 18.08.2021 18.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0329-2021 Zmluva o spolupráci Gypsy Jazz Festival - zmluva o spolupráci Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých 10.08.2021 11.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0328-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok číslo 11 88 0199 21 01 k Protokolu č. 11 88 0199 21 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 01.09.2021 07.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0327-2021 Zmluva o spolupráci AUTOCALYPSE / Dominik Hlinka Mgr. art. Dominik Hlinka 16.08.2021 17.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0326-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Teatro Tatro - Kultúrne leto TEATRO TATRO 05.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0325-2021 Zmluva o spolupráci Tribute to freedom - Kultúrne leto ABBY ART, s.r.o. 10.08.2021 11.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0324-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Sisa Féher / 7.8.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 03.08.2021 19.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0323-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Lucia Piussi / 21.08. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 03.08.2021 23.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0321-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Matiné koncerty - Laura Jasková, Valentína Vlková / 28.08.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.08.2021 30.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0320-2021 Zmluva o spolupráci MMBA poskytnutie priestoru a zázemia Divé Maky o.z. 22.8 Múzeum mesta Bratislavy 20.08.2021 20.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0318-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci s Červenými nosmi v rámci Kultúrneho leta ČERVENÝ NOS Clowndoctors 05.08.2021 05.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top