Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0069-2020 Obchodná zmluva Činnosť bezpečnostného technika - dodatok k zmluve č. 342/2019 Ing. Silvia Chudá 06.05.2020 06.05.2020 Stiahnuť Zobraziť
0068-2020 Obchodná zmluva Činnosť technika požiarnej ochrany - dodatok k zmluve č. 343/2019 SAFETY PROTECTION s.r.o. 06.05.2020 06.05.2020 Stiahnuť Zobraziť
0067-2020 Obchodná zmluva Zabezpečenie prác s IT technikou pre BKIS - dodatok k zmluve 351-2019 EnjoyIT s.r.o. 30.04.2020 30.04.2020 Stiahnuť Zobraziť
0060-2020 Iná nepomenovaná zmluva Ukončenie spolupráce Royal Scent s.r.o. 27.03.2020 27.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0056-2020 Nájomná zmluva 70 výročie založenia ZUŠ F. OSvalda Základná umelecká škola Františka Oswalda 06.03.2020 06.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0055-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 21.02.2020 23.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0054-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 21.02.2020 23.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0053-2020 Zmluva o spolupráci Dodatok k ZMLUVE O KOPRODUKCII A SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII DIVADELNEJ INSCENÁCIE „ANTIKVARIÁT“ Č. 291/2019 Pravda a láska, OZ 06.03.2020 06.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0052-2020 Zmluva o spolupráci Rytieri na Devíne Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 06.03.2020 06.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0033-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 20.03.2020 24.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0032-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 20.03.2020 24.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0031-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 20.03.2020 24.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0030-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 20.03.2020 24.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0028-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 20.03.2020 24.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0027-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 20.03.2020 24.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0026-2020 Obchodná zmluva Služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s. 20.03.2020 23.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0024-2020 SOZA / LITA Zmluva Udelenie licenčných práv SOZA 11.02.2020 10.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0023-2020 Zmluva o spolupráci Koncert HOLÁSEK 90 Slovenské národné divadlo 06.03.2020 06.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0022-2020 Nájomná zmluva Nájomná zmluva o zabezpečení živej rekvizity - predstavenie Môj Boj Daniel Ryba 11.02.2020 11.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0021-2020 Obchodná zmluva Pomocné služby pri príprave podujatí Stage Hands and Crew s.r.o. 26.02.2020 26.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0017-2020 Obchodná zmluva Predlekárska prvá pomoc formou asistenčnej služby Rescue zdravotná služba 26.02.2020 26.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0016-2020 Zmluva o spolupráci Koncert ku Dňu matiek Základná umelecká škola M. Ruppeldta 26.02.2020 26.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0015-2020 Iná nepomenovaná zmluva Činnosť pracovnej zdravotnej služby SAFETY EDUCATION s.r.o. 06.05.2020 06.05.2020 Stiahnuť Zobraziť
0014-2020 SOZA / LITA Zmluva Udelenie licencie na použitie dramatickej predlohy a prekladu LITA 24.02.2020 02.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0013-2020 Nájomná zmluva Konferencia TEDxYouth Youth@Bratislava o.z. 06.02.2020 06.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0011-2020 Mandátna zmluva Služby vodiča nákladných áut a preprava osôb AVI-NON Marián Pavlík 11.02.2020 11.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0010-2020 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie "Odhalená pravda" STAGEARTCZ 31.01.2020 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0009-2020 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie "Vražda krále Gonzaga" Dejvické divadlo 21.02.2020 21.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0008-2020 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie "Hamleti" Divadlo na zábradlí 21.02.2020 21.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0007-2020 Obchodná zmluva Protipožiarne asistenčné hliadky OZ Horská záchranná služba AZAS Malé Karpaty 03.03.2020 09.03.2020 Stiahnuť Zobraziť
0005-2020 Nájomná zmluva Odovzdávanie rezortných vyznamenaní MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06.02.2020 06.02.2020 Stiahnuť Zobraziť
0004-2020 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie "Zbabraná hra" Divadlo J.Záborského Prešov 31.01.2020 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0003-2020 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie "Drahý špás" Divadlo J.Palárika v Trnave 31.01.2020 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0002-2020 Nájomná zmluva Podujatie "LADO & SĽUK" Slovenský ľudový umelecký kolektív 31.01.2020 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0001-2020 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie "Meno" Divadlo A.Bagara v Nitre 31.01.2020 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0351-2019 Obchodná zmluva Zabezpečenie prác s IT technikou pre BKIS EnjoyIT s.r.o. 21.01.2020 21.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0344-2019 Zmluva o spolupráci Koncert vokálneho súboru Schola Minor a prednáška o Žofii Bavorskej Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 14.01.2020 14.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0343-2019 Obchodná zmluva Činnosť technika požiarnej ochrany SAFETY PROTECTION s.r.o. Špačince 08.01.2020 08.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0342-2019 Obchodná zmluva Služby bezpečnostného technika Ing. Silvia Chudá, Trnava 08.01.2020 08.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0341-2019 Zmluva o dielo Údržbárske a opravárenské práce RETAN s.r.o. Bratislava 31.01.2020 31.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0340-2019 Nájomná zmluva Podujatie k oslavám Čínskeho nového roka Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky 13.01.2020 15.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0337-2019 Nájomná zmluva prenájom MDPOH - Štvorlístok pre talenty LECA o.z. 19.12.2019 19.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
0336-2019 Obchodná zmluva Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 21.01.2020 21.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0333-2019 Zmluva o spolupráci Festival Nová dráma 2020 Divadelný ústav Bratislava 19.12.2019 19.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
0332-2019 Licenčná zmluva Záverečná správa a súhlas s udelením sublicencie Punkt o.z. 11.12.2019 11.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
0329-2019 Zmluva o dielo Servis zdvíhacích zariadení Profi výťahy s.r.o. Bratislava 02.01.2020 03.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
0327-2019 Obchodná zmluva Podujatie "Vianočný koncert SZMB" Hlavné mesto SR Bratislava 11.12.2019 12.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
0325-2019 SOZA / LITA Zmluva Udelenie licenčných práv SOZA 04.12.2019 11.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
0324-2019 SOZA / LITA Zmluva Udelenie licenčných práv SOZA 04.12.2019 11.12.2019 Stiahnuť Zobraziť
0323-2019 Zmluva o dielo Kontrola, servis a revízie EPS DAD - TEL, spol. s r.o. Bratislava 02.01.2020 03.01.2020 Stiahnuť Zobraziť
Top