Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0188-2020 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri realizácii prioritných projektov Divadelného ústavu - Nová dráma a Noc divadiel. Divadelný ústav 27.11.2020 27.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0187-2020 Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov Hviezdoslavovo námesie 20, BA TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 16.11.2020 16.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0186-2020 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o urovnaní a započítaní pohľadávok BKIS a BTB Bratislavská organizácia cestovného ruchu 11.12.2020 15.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0185-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci so Slovenským centrom dizajnu o organizácii súťaže na zmenu loga BKIS. Slovenské centrum dizajnu 20.10.2020 20.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0184-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na podujatí Lúč z tmy - ocenenie zúčastnených za angažovanosť v zrovnoprávnení Rómov a Rómiek na Slovensku. eduRoma - Roma Education Project, o.z. 11.11.2020 11.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0183-2020 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca v rámci propagácie hudobno-edukačných projektov InMusic, o. z. 27.11.2020 03.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0181-2020 Licenčná zmluva Licenčná zmluva na použitie vitráží - diela J. Alexyho LITA, autorská spoločnosť 09.10.2020 11.11.2020 Stiahnuť Zobraziť
0176-2020 SOZA / LITA Zmluva Hromadná licenčná zmluva -Erik Rothenstein band Michal Veselský 08.10.2020 20.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0175-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 02.10.2020 02.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0171-2020 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o prevode práv a povinností - Orange Slovensko a.s. Orange Slovensko, a.s. 23.09.2020 23.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0170-2020 SOZA / LITA Zmluva Hromadná licenčná zmluva so SOZA - Pressburger Klezmer Band SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 24.09.2020 12.10.2020 Stiahnuť Zobraziť
0169-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Ružinovské hodové slávnosti Mestská časť Bratislava - Ružinov 25.09.2020 25.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0167-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí MOB - Majstrovské operetné kurzy Metropolitný orchester Bratislava 18.09.2020 18.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0166-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o koprodukcii pri realizácii divad. inscenácie Malý princ Credance s.r.o. 16.09.2020 18.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0165-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Dobrý trhbude! U susedov aj onlajn "punkt", o.z. 14.09.2020 15.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0164-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí -Podenky - CO Kryt Divadlo iks - občianske združenie 22.09.2020 22.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0163-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Duo Velvet /opencall/ Mgr. art. Monika Rahlová 14.09.2020 15.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0162-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca pri podujatí Slovenské leto s Adrenalin Film Festivalom OZ Adrenalín 10.09.2020 14.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0161-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca pri podujatí -Diskusia Zdvorilo - Máme zodpovedné médiá? Mousepen s.r.o. 21.09.2020 21.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0160-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca pri organizácii diskusie na tému Holokaust ako morálny a historický problém Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ Slovensko 09.09.2020 09.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0159-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Pekné miesta - Rothenstein band (Sýpka Čunovo) Mestská časť Bratislava - Čunovo 25.09.2020 25.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0158-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na podujatí - Spomienka na Deža 2020 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 17.09.2020 18.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0157-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Musica Aeterna Musica Aeterna, o.z. 01.09.2020 01.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0156-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Bratislava STREET ART FESTIVAL - OPEN CALL EUforion - kultúrno voľnočasové fórum 03.09.2020 03.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0155-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -Divadielko DUNAJKA v Jarovciach Mestská časť Bratislava - Jarovce 31.08.2020 31.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0154-2020 Zmluva o spolupráci Spolu práca na podujatí :Pekné miesta - Hravé m(i)esto + čítačka + divadielko v Lesoparku Mestská časť Vrakuňa 09.09.2020 09.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0153-2020 Zmluva o spolupráci Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ (ZSMN) 28.08.2020 28.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0152-2020 SOZA / LITA Zmluva SOZA - KL - VISITA SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 31.08.2020 23.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0151-2020 SOZA / LITA Zmluva SOZA - KL - Modern Art Orchestra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 31.08.2020 23.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0150-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na podujatí -KONVERGENCIE 2020 Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 09.09.2020 10.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0149-2020 SOZA / LITA Zmluva Tri prasiatka - prolongácia licenčnej zmluvy na použitie dramatickej predlohy, scénickej hudby a textov piesní LITA, autorská spoločnosť 17.09.2020 25.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0148-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Živé Račko MiXai, s.r.o. 03.09.2020 03.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0147-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Pekné miesta - Hravé m(i)esto v Záhorskej Bystrici Mestská časť Záhorská Bystrica 08.09.2020 09.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0145-2020 Zmluva o spolupráci Deň Rusoviec Mestská časť Bratislava - Rusovce 28.08.2020 28.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0144-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - KL - Hummel Fest 2020 Spoločnosť Franza Schuberta 31.08.2020 31.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0143-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí - Uprising WakeLake Edition Kulturise, s.r.o. 27.08.2020 27.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0142-2020 Zmluva o spolupráci Koncert big bandu Modern Art Orchestra so slovenskými hosťami ARTE NOVA 24.08.2020 24.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0141-2020 Zmluva o dielo Servis a inštalácie elektrických zariadení v objektoch BKIS Ján Halás – ELEKTRO 10.09.2020 14.09.2020 Stiahnuť Zobraziť
0139-2020 Zmluva o spolupráci Pekné miesta – koncert kapely Schrödingerova mačka Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 21.08.2020 21.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0138-2020 Zmluva o spolupráci Pekné miesta - Túlavé kino, Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 21.08.2020 21.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0136-2020 Zmluva o spolupráci Pekné miesta – Hravé m(i)esto, detský areál pod Cyklomostom Slobody v MČ Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 20.08.2020 20.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0135-2020 Zmluva o spolupráci Pekné miesta - Hravé m(i)esto, areál Horánskej studni v Dúbravke Mestská časť Bratislava - Dúbravka 19.08.2020 19.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0126-2020 Zmluva o spolupráci Kurátorské a grafické služby k výstave Tolerancia MultiTalent, s.r.o. 14.08.2020 14.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0123-2020 Zmluva o spolupráci Pekné miesta – Túlavé kino, ktoré sa uskutoční Na futbalovom ihrisku na Ovocnej ulici dňa 15.8.2020 o 21:00. Mestská časť Bratislava - Jarovce 11.08.2020 11.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0122-2020 Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov v stavbe so súpis.č.478 všeobecne známej ako "Divadlo P.O.Hviezdoslava" na Gorkého č.17, Laurinskej 20 v Bratislave Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 06.08.2020 07.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0119-2020 Zmluva o spolupráci Bratislavské korunovačné dni Bratislavská organizácia cestovného ruchu 11.08.2020 11.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0118-2020 SOZA / LITA Zmluva SOZA, KL Taste of Brass, Zelenay 10.9. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 07.08.2020 19.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0117-2020 Nájomná zmluva podnájom nebytových priestorov ZUŠ Júliusa kowalského 31.08.2020 31.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0116-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca na realizácii koncertu EUYO v rámci festivalu European Music Gallery, ktorý sa uskutoční 12. 8. v Klariskách. Hudobné centrum 11.08.2020 11.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
0115-2020 Zmluva o spolupráci Spolupráca pri príprave a organizovaní podujatí Prezentácia dvoch knižných autorov a koncert Zborci Mestská knižnica v Bratislave 04.08.2020 04.08.2020 Stiahnuť Zobraziť
Top