Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0436-2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Eliška Krahulcová Eliška Krahulcová 29.09.2021 29.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0435-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci s OLO na podujatí Magistrátny deň. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 24.09.2021 06.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0434-2021 Zmluva o spolupráci Národná cena za dizajn v DPOH Slovenské centrum dizajnu 07.10.2021 07.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0420-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spolupráci - Skaderuka - skadenoha, kolektívna výstava: Kopták, Cina, Štrbová, Važan, Mgr. art. Peter Važan 28.09.2021 06.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0419-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Vag Papian v Bratislave - koncert izraelského klaviristu Ars Ante Portas, občianske združenie 08.10.2021 11.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0418-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o dodávke plynu (kino ZORA) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.09.2021 24.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0417-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - KOPANICE 3 VE, SKLAD - 821 04 Bratislava (kino Zora) Západoslovenská distribučná, a.s. 30.09.2021 01.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0415-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Jazzz koncert 2.9. Sisa Feher Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 21.09.2021 04.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0414-2021 Iná nepomenovaná zmluva Ivica Horáková - Hry v DPOH - Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie Ivica Horáková 22.09.2021 22.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0412-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu-- BOKK s.r.o., Kopny! Buchny! Ric! BOKK s.r.o. 06.10.2021 06.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0410-2021 Nájomná zmluva Prenájom foyer DPOH pre natáčanie filmu Invalid AZYL Production s.r.o. 08.10.2021 08.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0409-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Festival Bulharského umenia a kultúry Bulharský kultúrny zväz 21.09.2021 21.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0404-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dominika Katonová - ZMLUVU O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE - Kostýmová a scénografická výprava - Sused, ktorého nechcem (Generácia Z) Dominika Katonová 08.10.2021 08.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0403-2021 Iná nepomenovaná zmluva Matúš Ďuran - ZMLUVU O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE - svetelný design, scéna - Sused, ktorého nechcem (Generácia Z) Matúš Ďuran 08.10.2021 08.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0402-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bratislava v pohybe Asociácia Bratislava v pohybe 28.09.2021 06.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0401-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Pomocný režisér - Alena Gogálová - predstavenie "Sused, ktorého nechcem" (Generácia Z) Alena Gogálová 24.09.2021 24.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0400-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci IWCB Charitatívna tanečná výzva CHARITY FLASH MOB DANCE Medzinárodný klub žien v Bratislave 21.09.2021 21.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0398-2021 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov - SLUK Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ 23.11.2021 23.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0397-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na organizovaní podujatia Dni architektúry a dizajnu DAAD v DPOH GUTGUT, s. r. o. 17.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0396-2021 Zmluva o spolupráci Divadelný festival Nová dráma Divadelný ústav 24.09.2021 24.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0394-2021 Iná nepomenovaná zmluva Martin Hasák - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA - Hravé čítanie Martin Hasák 21.09.2021 21.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0393-2021 Zmluva o dielo ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A O POSKYTNUTÍ LICENCIE - Hravé čítanie , réžia Gejza Dezorz Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 21.09.2021 20.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0392-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva - hosť Paulínyi - Hry v DPOH 7 Patrik Paulínyi 22.09.2021 22.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0390-2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Generácia Z - Sused, ktorého nechcem - Veronika Fishbone Vlčková, odborná dramaturgická spolupráca Veronika Fishbone Vlčková 15.10.2021 15.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0389-2021 Zmluva o dielo ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A O POSKYTNUTÍ LICENCIE , réžia a výber hudby pp Hrčka, Peťovský (spoluautori) Juraj Hrčka/ Erik Peťovský 24.09.2021 27.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0386-2021 Iná nepomenovaná zmluva Mgr.art. Lucia Šedivá - autor výpravy "Hravé čítanie" Mgr.art. Lucia Šedivá 21.09.2021 20.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0384-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci- Festival detských a mládežníckych dychových orchestrov a big-bandov Občianske združenie FOR BA - Art 16.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0383-2021 Zmluva o spolupráci Dohoda o spolupráci s Radou mládeže Slovenska Rada mládeže Slovenska 06.09.2021 24.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0382-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok k zmluve č, 187/2017 o prenájme výdajníka vody a služby s tým spojené Dolphin Central Europe, s.r.o. 07.10.2021 07.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0381-2021 Zmluva o spolupráci BVS na podujatie BA INLINE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.09.2021 07.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0378-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA: DH Spojár Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.09.2021 22.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0376-2021 Iná nepomenovaná zmluva „III GAŠTANOVÉ KONE“ - zmluva o spolupráci Trieska v oku, s.r.o. 26.10.2021 27.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0375-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Spomienka na Deža OZ ANTIAGE&Jesenium 10.09.2021 10.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0374-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri organizovaní podujatia Golden Age Festival Swingmánia 06.09.2021 06.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0373-2021 Zmluva o spolupráci Spolupráca zmluvných strán pri organizovaní divadelného festivalu s názvom Istropolitana projekt 21 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 10.09.2021 10.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0372-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov Alena Kapralčíková 21.10.2021 21.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0371-2021 Zmluva o dielo Zmluva o poskytovaní archivačných služieb Alena Kapralčíková 21.10.2021 21.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0370-2021 Nájomná zmluva Predmetom zmluvy je podnájom nebytových priestorov – bufet, sklad a priľahlá plochy foyeru v DPOH by Z s. r. o. 16.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0369-2021 Zmluva o spolupráci Biela noc 2021 BIELA NOC, o.z. 08.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0368-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Konvergencie - Kultúrne leto Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 14.09.2021 14.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0367-2021 Zmluva o spolupráci Spomienka na Deža Mestská časť Bratislava - Dúbravka 14.09.2021 16.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0366-2021 Zmluva o spolupráci festival Symfónia umenia CULTUS Ružinov, a.s. 31.08.2021 02.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0365-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA - záver KL v Sade Janka Kráľa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.08.2021 22.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0364-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca medzi BKIS a České centrum na podujatí Prepoštská united České centrum Bratislava 30.08.2021 30.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0363-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Podujatie Equal - 16. ročník festivalu [fjúžn] Nadácia Milana Šimečku 03.09.2021 03.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0362-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o spolupráci medzi BKIS a Slovenské centrum dizajnu Slovenské centrum dizajnu 16.09.2021 17.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0361-2021 Zmluva o spolupráci ČSOB Bratislava marathon 2021 BE COOL, s.r.o. 31.08.2021 02.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0360-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Festival UPRISING 2021 KULTURISE s. r. o. 25.08.2021 25.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0359-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca počas akcie Devínske ríbezlové vinobranie THEBENER spol. s r.o. 26.08.2021 26.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
0358-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Pestré Slovensko/Színes Szlovákia MINORMA - o.z. 23.08.2021 24.08.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top