Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0157-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Bratislavský kvíz Martin Záni 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0154-2022 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - odborné prednášky realizované formou vychádzok - Rande s mestom Andrej Groll 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0153-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Zoologická záhrada Bratislava 09.08.2022 09.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0152-2022 Zmluva o dielo Zmluva o dielo a licenčná zmluva Samuel Gabura 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0151-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Porta Atrium - Esprit 2022 Porta Artium 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0149-2022 Nájomná zmluva Prenájom DPOH Markíza Stand Up Special MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 30.05.2022 30.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0148-2022 Iná nepomenovaná zmluva Cena primátora - Eliška Krahulcová, dekorácia priestoru Eliška Krahulcová 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0147-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri podujatí Sharpe festival v Novej Cvernovke LALA Slovak Music Export 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0136-2022 Zmluva o spolupráci 23.4:-24.4. Bazár na Hviezdku - spolupráca na podujatí. ALLEGRO NON-PROFIT 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0134-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Bratislavské mestské dni - koncerty pre verejnosť na Hlavnom námestí Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.04.2022 02.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0133-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Bratislavské mestské dni, Sad Janka Kráľa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.04.2022 27.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0132-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" ORAVA - STAV, s.r.o. 01.06.2022 01.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0131-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o partnerstve pri projekte - Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Mestská časť Bratislava - Vajnory 22.04.2022 22.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0130-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Kunsthalle Bratislava 26.04.2022 26.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0126-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Múzeum mesta Bratislavy 03.06.2022 06.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0125-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - BMD - Swap - Klarisky Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.04.2022 20.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0123-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva: odborná tematická prednáška pre podcast BKIS Rande s mestom Alena Bučeková 20.04.2022 20.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0115-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.03.2022 31.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0114-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o partnerstve pri projekte - Používanie mobiliáru "Sadni si!" Mestská časť Bratislava - Rača 21.04.2022 22.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0113-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiliáru "Sadni si!" Miestna knižnica Petržalka 02.05.2022 02.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0112-2022 Nájomná zmluva Prenájom hľadiska DPOH pre účely fotenia detí z tanečnej školy RDS ART Group s. r. o. 01.04.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0111-2022 Zmluva o spolupráci Dodatok č. 1 k Zmluve o koprodukcii a realizácii divadelnej inscenácie "Websterovci" č. 22-022 čl. 5. „Koprodukčné vklady zmluvných strán a vysporiadanie finančných záväzkov" Dezorzovo lútkové divadlo 06.04.2022 06.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0110-2022 Zmluva o spolupráci Dodatok ku zmluve 87/2022 - Lamento/Quasars Ensemble, zmena termínu podujatia QUASARS 06.04.2022 06.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0109-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Gypsy Jazz Festival Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých 04.04.2022 04.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0108-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmena gestorstva k projektu "Sadni si!" Metropolitný inštitút Bratislavy 25.03.2022 04.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0107-2022 SOZA / LITA Zmluva Zásadný víkend - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 24.03.2022 20.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0106-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca v rámci súťaže Národná cena za dizajn 2022 Slovenské centrum dizajnu 31.03.2022 31.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0105-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zásadný víkend, Veronika Krajčovičová - maľovanie na tvár Veronika Krajčovičová 25.03.2022 25.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0103-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o partnerstve - Používanie mobiliáru "Sadni si!" Knižnica Ružinov 05.05.2022 06.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0102-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - odborné tematické prednášky v rámci Kurzu Sprievodcov BKIS Mgr. Zuzana Francová 25.03.2022 25.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0101-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - Emília Vavrová - Hravé čítanie - masky a kostým Emília Vavrová 31.03.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0100-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Marek Kráľovský - Hravé čítanie - strih Marek Kráľovský 29.03.2022 30.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0099-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Lucia Ditte - Hravé čítanie - scenár Lucia Ditté 31.03.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0098-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Gejza Dezorz - Hravé čítanie - réžia Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 31.03.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0096-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Používanie mobiliáru "Sadni si!," Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 13.06.2022 13.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0094-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiliáru projektu "Sadni si!" Slovenská národná galéria 17.05.2022 17.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0093-2022 Iná nepomenovaná zmluva Použivanie mobiláru projektu "Sadni si!" Priatelia Quo Vadis 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0092-2022 Iná nepomenovaná zmluva Použivanie mobiláru projektu "Sadni si!" Mestská knižnica Bratislava 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0091-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - ČSOB Bratislava Marathon BE COOL, s.r.o. 22.03.2022 22.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0090-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Galéria mesta Bratislavy 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0088-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bazár v Kostole Klarisiek 26.3. ALLEGRO NON-PROFIT 23.03.2022 23.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0087-2022 Zmluva o spolupráci Lamento/Quasars Ensemble - Pomáhame Ukrajine QUASARS 21.03.2022 21.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0086-2022 Zmluva o spolupráci Rámcová zmluva na vytváranie playlistov pre BKIS - Spolupráca s hudobným dramaturgom Pavlom Hubinákom Pavol Hubinák 21.03.2022 21.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0085-2022 Zmluva o spolupráci Prehliadka inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21 - mediálna spolupráca Akadémia divadelných tvorcov 17.03.2022 18.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0083-2022 Licenčná zmluva Divadelný ústav, licenčná zmluva: poskytnutie licencie na použitie fotografií a videoukážok z vybraných inscenácií a ich uverejnenia v rámci tohto projektu a pri jeho propagácii Divadelný ústav 29.03.2022 08.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0082-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti digitálneho marketingu Ing. Andrea Turanská 12.04.2022 13.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0081-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Odborná revízia časti skrípt Pamiatky Bratislavy pre kurz Sprievodca cestovného ruchu BKIS. Mgr. Peter Buday, PhD. 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0079-2022 Zmluva o spolupráci BOHOROVNÍ (bar-kabaret-noir) - divadelné predstavenie v bufete DPOH Ansámbel nepravidelného divadla n.o. 17.03.2022 18.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0078-2022 Zmluva o spolupráci Podujatia v ZOO Bratislava 5.3. a 19.3.2022 Zoologická záhrada Bratislava 03.03.2022 03.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0077-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Konvergencie 2022/BRAHMS Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 15.03.2022 15.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
Top