Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0515-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva -Podcast Rande s mestom - odborná tematická prednáška PhDr. Elena Kurincová 29.09.2022 29.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0514-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Dobrý Trh/ Spolupráca OC1 "punkt" 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0512-2022 Zmluva o spolupráci Lento Ad Astra - koncert, OC1 Bebe Rebe s. r. o. 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0511-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -OC1 - Manu Forti - Bitka o Bratislavu 1620 Manu Forti 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0502-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -OC3 - MČ Dúbravka - Dúbravské hody Mestská časť Bratislava - Dúbravka 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0501-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-OC3 - MČ Čunovo - Deň Čunova Mestská časť Bratislava - Čunovo 28.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0500-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - MČ Devín - Šarkaniáda Mestská časť Bratislava - Devín 22.09.2022 23.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0499-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Klarisky Diškurz Špeciál - vkladanie do časovej schránky Múzeum mesta Bratislavy 19.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0498-2022 Zmluva o spolupráci Bratislavský komorný festival - dodatok ku zmluve 335/2022 Ergon Art 14.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0497-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Kultúrne leto na hradbách Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 13.09.2022 24.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0496-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Biela noc BIELA NOC, o.z. 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0495-2022 Iná nepomenovaná zmluva Valeria Schulczová - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 0073-2021Réžia: Anómia 21 - Smilstvo Valéria Schulczová 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0494-2022 Zmluva o spolupráci Verejná prezentácia štúdie - Dulovo námestie východ Metropolitný inštitút Bratislavy 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0493-2022 Nájomná zmluva Podnájom Klarisiek - Konferencia SK-NIC SK-NIC, a.s. 22.09.2022 22.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0492-2022 Iná nepomenovaná zmluva Odborná prednáška realizovaná formou vychádzky pod názvom Zločin a trest v Prešporku v rámci cyklu tematických vychádzok - Rande s mestom Andrea Schinová 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0491-2022 Nájomná zmluva Prenájom Klarisiek - Kňazská vysviacka ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. 14.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0490-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -Koncert pre hrošíky Zoologická záhrada Bratislava 13.09.2022 14.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0489-2022 Zmluva o spolupráci Slávnostné otvorenie výstavy "Ľudia a mesto" - OC4 Múzeum mesta Bratislavy 14.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0487-2022 Licenčná zmluva Poskytnutie práv DPOH užívať autorské diela BKIS DPOH n.o. 12.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0486-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Konvergencie - OC1 Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 09.09.2022 09.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0479-2022 Iná nepomenovaná zmluva Valeria Schulczová - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 39-2018Réžia - Perníková dáma Valéria Schulczová 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0478-2022 Iná nepomenovaná zmluva Valeria Schulczová - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 41-2018Preklad - Perníková dáma Valéria Schulczová 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0476-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 42-2018Mgr.art Lucia Šedivá Perniková dáma Mgr.art. Lucia Šedivá 13.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0475-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela - Rande s mestom popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta PhDr. Ivan Chylák 05.09.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0474-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 56-2021Valeria Schulczová, Roman Olekšák Roman Olekšák/Valéria Schulczová 27.09.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0466-2022 Iná nepomenovaná zmluva Martin Hasák - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 64-2021Anómia 21 Martin Hasák 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0465-2022 Iná nepomenovaná zmluva Martin Hasák- Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 45-2018Perníková dáma Martin Hasák 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0463-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Next - festival súčasnej hudby - OC1 Atrakt art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 26.09.2022 26.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0461-2022 Iná nepomenovaná zmluva Matúš Ďuran - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 403-2021Sused, ktorého nechcem - Generácia Z Matúš Ďuran 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0460-2022 Iná nepomenovaná zmluva Juraj Hrčka/ Erik Peťovský - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 389-2021Sused, ktorého nechcem Juraj Hrčka/ Erik Peťovský 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0458-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dominika Katonová - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 404-2021Sused, ktorého nechcem - Generácia Z Dominika Katonová 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0444-2022 Nájomná zmluva Prenájom Divadla P. O. Hviezdoslava za účelom dokončenia natáčania scén filmu "LEADER AND SEDUCER" MAYA, spol. s r.o. 25.08.2022 26.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0437-2022 Iná nepomenovaná zmluva Marti Hasák - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 394-2021Kopny! Buchny! Ric! Martin Hasák 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0436-2022 Iná nepomenovaná zmluva Lucia Ditte - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 289-2021Kopny! Buchny! Ric! Lucia Ditté 08.09.2022 08.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0434-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 386-2021Kopny! Buchny! Ric! Mgr.art. Lucia Šedivá 13.09.2022 19.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0433-2022 Iná nepomenovaná zmluva Gejza Dezorz - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 393-2021Kopny! Buchny! Ric! Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0432-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca OC 1 - Adrenalin Film Festival OZ Adrenalín 30.08.2022 30.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0431-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Umenie mesta - diskusné fórum Galéria mesta Bratislavy 19.09.2022 26.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0429-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Na palube jednorožca Občianske združenie MoonshineCamp 24.08.2022 25.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0427-2022 Zmluva o dielo Vytvorenie audiovizuálneho o delimitacii DPOH Samuel Gabura 05.09.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0426-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov v pracovnom pomere na výkon práce Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 22.08.2022 25.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0425-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na podujatí Nemlčať je zlato Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 05.09.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0424-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca OC 1 - Nové tváre slovenského jazzu 2022 Slovenská jazzová spoločnosť 05.09.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0423-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca OC 1 - Letná jazzová dielňa 2023 Slovenská jazzová spoločnosť 05.09.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0416-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA SWAP v Klariskách Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 23.08.2022 28.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0405-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Medzinárodná husľová súťaž Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta 26.08.2022 26.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0400-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci s Kinom Mladosť BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. 26.08.2022 26.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0384-2022 Iná nepomenovaná zmluva Katarína Kerekesová - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 68-2022 (Websterovci : Llli a ukradnutá sieť - dramaturgia) Katarína Kerekesová 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0380-2022 Iná nepomenovaná zmluva Mgr. art. Robert Šuchta (umelecké meno Gejza Dezorz) - Dohoda o postúpení licencie vyplývajúcej zo Zmluvy o vytvorení diela a poskytnutí licencie číslo 54-2022 (Webesterovci: Lili a ukradnutá sieť - réžia) Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0379-2022 Iná nepomenovaná zmluva Mgr. Lucia Ditte - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 48-2022 ( Websterovci : Lili a ukradnutá sieť) Lucia Ditté 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
Top