Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0519-2021 SOZA / LITA Zmluva Licenčná zmluva SOZA - Hry v DPOH - Katarína Máliková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 09.11.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0518-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - festival Jeden Svet Človek v ohrození, n.o. 09.11.2021 09.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0516-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o prevode práv a povinností Orange Slovensko, a.s. 09.11.2021 09.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0515-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca so Slovenským filmovým ústavom Slovenský filmový ústav 11.11.2021 11.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0514-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - koncert sv. Cecílie MUSICA AETERNA 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0512-2021 Iná nepomenovaná zmluva Noc divadiel 2021 (Johannes Faust) Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu - EXPANZIA s.r.o. - Mgr. art. Kamil Kollárik EXPANZIA, s. r. o. 11.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0511-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o podani umeleckeho vykonu - Noc divadiel 2021 (Johannes Faust) - Martin Dubravay Martin Dubravay 22.11.2021 22.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0508-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vavrová - Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH Emília Vavrová 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0507-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vavrová - Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - festival Emília Vavrová 03.11.2021 05.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0506-2021 Iná nepomenovaná zmluva Horáková - Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie - Hry v DPOH Ivica Horáková 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0505-2021 Iná nepomenovaná zmluva Horáková - Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie - November´89 Ivica Horáková 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0504-2021 Iná nepomenovaná zmluva Horáková - Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie Ivica Horáková 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0497-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vytvorenie diela a odborná revízia skrípt na Tému Dejiny a pamiatky Bratislavy pre kurz Sprievodca CR BKIS Roman Holec 21.01.2022 07.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0496-2021 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov - bufet DPOH System Business, s. r. o. 05.11.2021 05.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0495-2021 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva - Slovesné spracovanie a prednes odbornej prednášky pre kurz Sprievodca CR BKIS Jozef Píry 10.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0494-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Tomáš Toman 25.11.2021 25.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0493-2021 Iná nepomenovaná zmluva Kopny! Buchny!Ric! - Zmluva o prevode hnuteľnej veci (kostýmy do predstavenia) Natália Mayerová 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0492-2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo-Rekonštrukcia vnútorných priestorov BKIS Židovská 1, Bratislava G - Tec Professional s.r.o. 29.10.2021 29.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0491-2021 Nájomná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy 370-2021 by Z s. r. o. 02.11.2021 03.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0490-2021 Zmluva o spolupráci Dohoda o spolupráci Konzervatórium Bratislava Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava 09.11.2021 09.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0489-2021 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - grafické práce Ing. Matej Kotuľa - POINTA GRAFICKÉ ŠTÚDIO 02.11.2021 03.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0487-2021 Iná nepomenovaná zmluva Michaela Grlická - Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - kostymérka predstavení Generácia Z Michaela Grlická 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0485-2021 Iná nepomenovaná zmluva Klarisky Diškurz - požičanie mobiliáru do štúdia Slovenské centrum dizajnu 24.10.2021 25.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0477-2021 Iná nepomenovaná zmluva Výstava Kolabo 2021 - Nefinančná podpora Čerstvé Ovocie, n.o. 27.10.2021 27.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0476-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Stredoeurópske fórum 2021 "Projekt Fórum" - občianske združenie 21.10.2021 21.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0475-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy Západoslovenská distribučná, a.s. 21.10.2021 21.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0473-2021 Iná nepomenovaná zmluva Hravé čítanie - Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Dezorz - réžia Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 24.10.2021 25.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0472-2021 Iná nepomenovaná zmluva Hravé čítanie - zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Marek Kráľovský Marek Kráľovský 02.11.2021 03.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0471-2021 Iná nepomenovaná zmluva Hravé čítanie - Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - maskérka a kostymérka Emília Vavrová 24.10.2021 25.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0469-2021 Iná nepomenovaná zmluva Hravé čítanie - nakrúcanie videa - Finta Ivan Finta 24.10.2021 25.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0468-2021 Iná nepomenovaná zmluva Hravé čítanie - vytvorenie scenára na nakrúcanie videa - Ditte Lucia Ditté 24.10.2021 25.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0460-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Výstava SCD Klarisky - Výber 30 najlepších diel zo zbierok Slovenského múzea dizajnu Slovenské centrum dizajnu 21.10.2021 21.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0459-2021 Obchodná zmluva Zmluva o plnom servise a údržbe tlačiarne Xerox Prime Link C9070 A.S.E.P., spol. s r.o. 12.10.2021 12.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0455-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Hry v DPOH 8 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.10.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0454-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vyhotovenie odborného textu do publikácie k 50. výročiu SZMB Vladimír Blaho 29.10.2021 29.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0453-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bratislava Mozart festival 2021 Spoločnosť Theodora Lotza 12.10.2021 12.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0452-2021 SOZA / LITA Zmluva Autorské licencie na podujatie Magistrátny deň Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 07.10.2021 20.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0451-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Koncert Hvie100slav Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 12.10.2021 12.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0450-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o zabezpeční podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva - Hry v DPOH 8 - Thomas Puskailer - kapela+hosť Live Productions s.r.o. 13.10.2021 13.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0449-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o zabezpeční podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva - Hry v DPOH 8 - Anna Kačmarčík Vargová SCENA s.r.o. 13.10.2021 13.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0448-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie - Hry v DPOH 8 - Ivica Horáková Zmluva o vytvorení diela-Ivica Horáková 11.10.2021 11.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0447-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dominika Richterová - Zmluva o dielo, pomocný režisér - Sused, ktorého nechcem (Generácia Z) Dominika Richterová 25.10.2021 27.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0446-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci na podporu festivalu Be2Can Film Europe s. r. o. 12.10.2021 12.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0445-2021 Obchodná zmluva Rámcová zmluva - Pomocne montážne práce Stage Hands s.r.o. 08.10.2021 08.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0444-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Divadelný festival Drama Queer Drama Queer 15.10.2021 15.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0441-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupraci - Fashion LIVE 2021 MÓLO 30.09.2021 04.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0440-2021 SOZA / LITA Zmluva Hromadná licenčná zmluva - Hry v DPOH 7 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 29.09.2021 07.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0439-2021 Zmluva o spolupráci Dohoda o spolupráci s Bibianou. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 08.10.2021 11.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0438-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci - BIBIANA BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 29.09.2021 29.09.2021 Stiahnuť Zobraziť
0437-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA: Festival detských a mládežníckych dychových orchestrov a big- bandov Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 29.09.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top