Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0059-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom Anómia -Lakomstvo Oľga Feldeková 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0058-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s dramaturgom Anomia - Pýcha, Lenivosť, Závisť Roman Olekšák 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0056-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autormi Anomia, Smilstvo Valéria Schulczová 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0055-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom - Anomia, Závisť Peter Scherhaufer 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0054-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom - Anomia, Hnev Juraj Šebesta 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0053-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diala a poskytnutí licencie s autorom Anómia,-Pýcha Mgr. Renáta Chovanová 29.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0052-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie s autorom hry Anómia, Lenivosť Michaela Zakuťanská 30.03.2021 30.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0049-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva - online relácia Hry v DPOH - S hudbou vesmírnou Sorizzo Art Production, s. r. o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0047-2021 Iná nepomenovaná zmluva Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach organizovaných BKIS Rescue zdravotná služba 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0046-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - hlavný kameraman dativ s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0045-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - maskérka Emília Vavrová 16.03.2021 18.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0043-2021 Obchodná zmluva Zabezpečenie kamerového snímania pre záznam podujatí JAY Production, s.r.o. 11.03.2021 11.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0042-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - vytvorenie zvučky VRUT, s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0040-2021 Licenčná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva v online relácii Hry v DPOH Koffi s.r.o. 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0039-2021 Licenčná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu v rámci online relácie Hry v DPOH - Pressburger Klezmer Band TRADITION 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0037-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva - online relácia Hry v DPOH - kapela Modré hory Ing. Marián Benkovič 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0035-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpeč. podania umeleckého výkonu a licen. zmluva -Pavol Remiáš-online relácia Hry v DPOH- Modré hory Pavol Remiaš 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0034-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezp. podania umeleckého výkonu a lic.zmluva -online relácia Hry v DPOH - Modré hory-Kánik Sonic Cat Studio s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0031-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého diela a licenčná zmluva Hry v DPOH - réžia VRUT, s.r.o. 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0029-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu - účinkovania umelca v online relácii Hry v DPOH VERSAJ Production, s. r. o. 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0027-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vytvorenie scenáru k online relácii Hry v DPOH 1-4 Zuzana Kovačič Hanzelová 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0023-2021 Licenčná zmluva Licenčná zmluva - použitie audiovizuálneho záznamu pre podujatie Európske dni starej hudby 2021. "Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu" 05.03.2021 05.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0022-2021 Zmluva o spolupráci Participácia na proekte Európske dni starej hudby 2021. Hudobné centrum 05.03.2021 05.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0021-2021 Zmluva o dielo Rámcová zmluva o vytváraní fotografií z podujatí a rámcová licenčná zmluva Ema Lančaričová 23.03.2021 23.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0020-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o poskytovaní info z monitorovania verejných informačných zdrojov Slovakia Online s.r.o. 22.03.2021 22.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0019-2021 Zmluva o spolupráci vykonávať služby IT helpdesk a počítačové služby (ďalej aj „služby IT“) EnjoyIT s.r.o. 11.03.2021 11.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0018-2021 Obchodná zmluva Poistenie DPOH KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 11.03.2021 11.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0017-2021 Zmluva o dielo Rámcová zmluva o vytváraní audiovizuálnych záznamov a rámcová licenčná zmluva Milan Kulifaj - RECTRL 16.03.2021 17.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0014-2021 Obchodná zmluva Ukončenie Zmluvy o údržbe a servise zariadenia Xerox DC240 XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 17.02.2021 05.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0012-2021 Nájomná zmluva Účelom nájmu je využitie 7 kusov vitrín na propagáciu akcií mesta organizovaných BKIS. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 08.03.2021 10.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0011-2021 Obchodná zmluva Servis a opravy vozidiel ContiTrade Slovakia, s.r.o. 25.02.2021 02.03.2021 Stiahnuť Zobraziť
0009-2021 Licenčná zmluva Licencia k webovej aplikácii pre digitalizáciu vnútorných procesov „Intranet e-BKIS“ VIASYS s. r. o. 12.02.2021 18.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0008-2021 Zmluva o dielo Vytvorenie a nastavenie novej vizuálnej identity BKIS Lehocká Zuzana 17.02.2021 18.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0007-2021 Obchodná zmluva Prevádzka, údržba vozového parku a súvisiace služby Marián Pavlík - AVI-ŇON 01.02.2021 25.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0006-2021 Obchodná zmluva Zmluva č. 0188 o zabezpečení ochrany majetku- pult centrálnej ochrany Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 17.02.2021 18.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0005-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov v divadle MEDANTE Clinic, s.r.o. 26.01.2021 27.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0004-2021 Zmluva o dielo Vykonávanie opráv, údržby, odborné prehliadky a skúšky výťahov PROFI Výťahy s. r. o. 29.01.2021 29.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0003-2021 Zmluva o dielo Vykonávanie drobných stavebných a udržiavacích prác na objektoch a zariadeniach BKIS RETAN, s. r. o. 02.02.2021 03.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0002-2021 Zmluva o dielo Poskytovanie služby servisu a inštalácie elektrických zariadení Ján Halás - ELEKTRO 29.01.2021 29.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0001-2021 Zmluva o spolupráci Poskytnutie priestorov BKIS (DPOH a Klarisky) na natáčanie videa pre účely propagácie mesta Bratislavy. Bratislavská organizácia cestovného ruchu 01.02.2021 01.02.2021 Stiahnuť Zobraziť
0266-2020 Obchodná zmluva Pomocné montážne práce pri príprave podujatí a inštalácií scén Stage Hands and Crew s. r. o. 14.01.2021 14.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0265-2020 Obchodná zmluva ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY Stredoslovenská energetika, a. s. 29.12.2020 26.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0264-2020 Obchodná zmluva Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode Stredoslovenská energetika, a.s. 22.12.2020 26.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0263-2020 Obchodná zmluva Odborné inštalácie vo výškach a súvisiace montážne práce Peter Kovačovič - ŽOFRE RIGGER 21.12.2020 14.01.2021 Stiahnuť Zobraziť
0256-2020 Nájomná zmluva Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 16.12.2020 30.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0254-2020 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na zimnej sérii kultúrnych podujatí v Bratislave Bratislava Tourist Board 15.12.2020 18.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0251-2020 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy Z202032166_Z MERCATOR DMS, spol. s r.o. 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0249-2020 Obchodná zmluva Nákup a nájom skvapalnených plynov v tlakových fľašiach PROBUGAS a.s. 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0248-2020 Obchodná zmluva Odborné montážne, pódiové práce na divadelných predstaveniach Richard Šimek 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
0247-2020 Obchodná zmluva Služby javiskového technika JGR s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020 Stiahnuť Zobraziť
Top