Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0583-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o pripojení odberateľského elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 01.12.2021 06.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0582-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Festival mladého vína 12.11.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 02.12.2021 12.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0581-2021 Zmluva o dielo Úprava vianočných dekorácií v Kostole Klarisiek, zhotovenie a inštalácia dekorácií na podujatie Vianočný les. Eliška Krahulcová 14.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0579-2021 Obchodná zmluva odborné montážne pódiové práce Richard Šimek 03.12.2021 03.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0578-2021 Zmluva o ochrane osobných údajov Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov Up Déjeuner, s. r. o. 26.11.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0577-2021 Obchodná zmluva Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Up Déjeuner, s. r. o. 26.11.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0576-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vivien Kvasnicová - výprava Krása nevídaná (Generácia Z) - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE Vivien Kvasnicová 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0575-2021 Iná nepomenovaná zmluva Paula Gogola - výprava Krása nevídaná (Generácia Z) - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE Paula Gogola 07.12.2021 07.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0574-2021 Iná nepomenovaná zmluva Ema Šútovcová - Krása nevídaná (Generácia Z), výprava - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE Ema Šútovcová 01.12.2021 01.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0568-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vykonávanie drobných stavebných a údržbárskych prác RETAN, s. r. o. 27.12.2021 27.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0564-2021 Iná nepomenovaná zmluva Katarína Štefaničiaková - odborný dramaturg - Krása nevídaná (Generácia Z) Katarína Štefaničiaková 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0560-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie - Zuzana Fialová - réžia Krása nevídaná (Generácia Z) Zuzana Fialová 01.12.2021 01.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0559-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Katarína Čatlošová 30.01.2022 30.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0558-2021 Obchodná zmluva Rámcová zmluva - osvetlenie pódií a divadelných scén na divadelných predstaveniach v DPOH VAVO s.r.o. 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0554-2021 Iná nepomenovaná zmluva Sprevádzanie po objekte Kina Zora v rámci reportážneho videoklipu Ivor Švihran 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0553-2021 Zmluva o dielo Tvorba audiovizuálneho diela - krátky reportážny videoklip o objekte bývalého Kina Zora Samuel Gabura 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0551-2021 Zmluva o spolupráci Spolupráca s Bauhaus počas Bratislavských Vianoc BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0550-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Na Facku so Zuzanou Kovačič Hanzelovou HUDAK BROS, s. r. o. 19.11.2021 19.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0548-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Národný beh Devín - Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 22.11.2021 22.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0546-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Michaela Józsová 24.11.2021 24.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0544-2021 Iná nepomenovaná zmluva Poskytovanie služieb ION zariadení ROYAL SCENT, s.r.o. 07.12.2021 07.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0543-2021 Zmluva o spolupráci Koprodukčná zmluva - divadelná inscenácia Umenie padať KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. 08.12.2021 08.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0542-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o koprodukcii a spolupráci pri realizácii divadelnej inscenácie - Peklo - to som ja Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0536-2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Eliška Krahulcová - Dekorácie Vianoce v Klariskách Eliška Krahulcová 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0535-2021 Zmluva o dielo Dekorácie Festival mladého vína - Eliška Krahulcová Eliška Krahulcová 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0534-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Festival mladého vína 13.11. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 10.11.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0533-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Ekaterina Bezgachina 24.11.2021 24.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0532-2021 Obchodná zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 10.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0522-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Barbora Medeková - Paper Moon Trio, 10000 stromov Barbora Medeková 05.11.2021 05.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0521-2021 SOZA / LITA Zmluva Licenčná zmluva SOZA - festival k výročiu P.O.Hviezdoslava - Kamil Mikulčík Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 09.11.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0520-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Slovenské pastorále - vianočný koncert SĽUK Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0519-2021 SOZA / LITA Zmluva Licenčná zmluva SOZA - Hry v DPOH - Katarína Máliková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 09.11.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0518-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - festival Jeden Svet Človek v ohrození, n.o. 09.11.2021 09.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0516-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o prevode práv a povinností Orange Slovensko, a.s. 09.11.2021 09.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0515-2021 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca so Slovenským filmovým ústavom Slovenský filmový ústav 11.11.2021 11.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0514-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - koncert sv. Cecílie MUSICA AETERNA 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0512-2021 Iná nepomenovaná zmluva Noc divadiel 2021 (Johannes Faust) Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu - EXPANZIA s.r.o. - Mgr. art. Kamil Kollárik EXPANZIA, s. r. o. 11.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0511-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zmluva o podani umeleckeho vykonu - Noc divadiel 2021 (Johannes Faust) - Martin Dubravay Martin Dubravay 22.11.2021 22.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0508-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vavrová - Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH Emília Vavrová 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0507-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vavrová - Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - festival Emília Vavrová 03.11.2021 05.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0506-2021 Iná nepomenovaná zmluva Horáková - Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie - Hry v DPOH Ivica Horáková 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0505-2021 Iná nepomenovaná zmluva Horáková - Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie - November´89 Ivica Horáková 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0504-2021 Iná nepomenovaná zmluva Horáková - Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie Ivica Horáková 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0497-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vytvorenie diela a odborná revízia skrípt na Tému Dejiny a pamiatky Bratislavy pre kurz Sprievodca CR BKIS Roman Holec 21.01.2022 07.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0496-2021 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov - bufet DPOH System Business, s. r. o. 05.11.2021 05.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0495-2021 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva - Slovesné spracovanie a prednes odbornej prednášky pre kurz Sprievodca CR BKIS Jozef Píry 10.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0494-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Tomáš Toman 25.11.2021 25.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0493-2021 Iná nepomenovaná zmluva Kopny! Buchny!Ric! - Zmluva o prevode hnuteľnej veci (kostýmy do predstavenia) Natália Mayerová 03.11.2021 04.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0492-2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo-Rekonštrukcia vnútorných priestorov BKIS Židovská 1, Bratislava G - Tec Professional s.r.o. 29.10.2021 29.10.2021 Stiahnuť Zobraziť
0491-2021 Nájomná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy 370-2021 by Z s. r. o. 02.11.2021 03.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top