Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0281-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Výročný koncert Les Sirénes Les Sirénes 01.06.2023 05.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0278-2023 Zmluva o spolupráci HA-Havaj - spolupráca OC1-2023-02-08-0002 SpozaVoza 09.06.2023 09.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0276-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Bratislavský knižný festival 2023 BRAK 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0274-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Galaprogram Divých makov - spolupráca OC1-2023-01-23-0003 DIVÉ MAKY 09.06.2023 12.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0273-2023 Zmluva o spolupráci OC1 - Dni architektúry a dizajnu GUTGUT, s. r. o. 26.05.2023 26.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0272-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Promócia sprievodcov cestovného ruchu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 26.05.2023 04.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0271-2023 Zmluva o spolupráci OC1 - A.R.T. Summer Tour – Michal Varga NANOSYMPHONY 09.06.2023 12.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0270-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 01.06.2023 05.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0269-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA na podujatie Ulica na hranie ZŠ Drieňova Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 29.05.2023 17.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0268-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - kultúrny prostriedok 2023 UM 01.06.2023 05.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0266-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - BKL - L´etape Slovakia by Tour de France - spolupráca OC1-2023-01-30-0004 BE COOL, s.r.o. 11.07.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0265-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Viva Musica! festival, spolupráca OC1-2023-02-27-0006 Viva Musica! agency s. r. o. 01.06.2023 05.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0264-2023 Zmluva o spolupráci spolupráca na podujatí s názvom Prešporský bazár ALLEGRO NON-PROFIT 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0263-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC4 - Istropolitana Projekt 2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 31.05.2023 31.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0262-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - World Music Festival Bratislava 2023 AMITY o.z. 11.07.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0260-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - BMD, Sad Janka Kráľa, 23.4.2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 22.05.2023 12.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0259-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA na podujatia Ulica na hranie ZŠ Mudroňova Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 22.05.2023 17.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0256-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zabezpečenie modeliek a modelov do kampane Bratislavské kultúrne leto 2023 EXIT model management, s.r.o. 17.05.2023 17.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0255-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Mlieko a Med Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem 23.05.2023 24.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0250-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Magistrátny deň Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 17.05.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0249-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Resist exist THEATRAbratislava o.z 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0248-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Živé Račko 2023 Živé Račko 23.06.2023 23.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0246-2023 Zmluva o dielo Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie Liana Weiss 17.05.2023 17.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0245-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Sensorium Imaginárium 23.05.2023 24.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0244-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-05-10-0001 / Tradajdom - Seňa: Pósfa Zenekar Srdcia pre folklór a tradície 05.06.2023 06.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0243-2023 Zmluva o dielo Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela - Fotenie kampane Bratislavské kultúrne leto 2023 Jakub Klimo s.r.o. 17.05.2023 17.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0242-2023 Zmluva o spolupráci Rámcová zmluva - Fotografovanie podujatí a postprodukcia Mgr. art. Leontína Berková 07.06.2023 07.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0241-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-15-0002 / Mantra acrio s. r. o. 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0240-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Aktivity Ensemble Spectrum - nahrávka "Ensemble Spectrum" 26.05.2023 26.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0239-2023 Zmluva o spolupráci Spolupráca pri organizovaní podujatia Deň v mestskom ovocnom sade Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 26.05.2023 26.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0237-2023 Zmluva o spolupráci FIBA 3x3 U23 Nations League/Kvalifikácia na FIBA 3x3 Majstrovstvá Európy - spolupráca OC1-2023-02-09-0002 Slovenská basketbalová asociácia 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0236-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1-2023-02-24-0002 / Bratislavské Hanusove dni Spoločenstvo Ladislava Hanusa 09.06.2023 12.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0235-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-27-0001 / Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 Národný Trust n.o. 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0234-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC1-2023-01-30-0001 / NAIVA BRATISLAVA - medzinárodná výstava naivného umenia ART 40 22.05.2023 22.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0232-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC4 - Vedec roka (HČ) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 15.05.2023 15.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0231-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - SUN[DJ]SET - spolupráca OC4-2023-02-28-0005 Múzeum mesta Bratislavy 05.06.2023 06.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0230-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Koncert Belasý motýľ - spolupráca OC1-2023-02-24-0001 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 10.05.2023 11.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0229-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Organizácia podujatia Ako tvoriť bezpečné, udržateľné a živé mestá Büro Milk s.r.o. 05.05.2023 05.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0228-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Hodinový set - spolupráca OC4-2023-02-28-0004 Múzeum mesta Bratislavy 10.05.2023 15.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0227-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní cyklu podujatí s názvom Letná sezóna U červeného raka Mestská knižnica Bratislava 12.05.2023 12.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0226-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Letné soirée v SNG - spolupráca OC4-2023-03-04-0001 Galéria mesta Bratislavy 09.05.2023 09.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0225-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-11-0001 Výstava slovenskej a českej keramickej tvorby "SK/CZ: Hliny plní" Združenie keramikov 17.05.2023 18.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0224-2023 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Magistrátny deň 2023 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 17.05.2023 17.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0223-2023 Zmluva o spolupráci Gitarový festival J.K.Mertza - 47. ročník, spolupráca OC1-2022-10-24-0001 Spoločnosť J. K. Mertza 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0222-2023 Nájomná zmluva Prenájom pozemku v Sade Janka Kráľa, pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117 – vo výmere 2220 m², zapísaný na LV č. 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 10.05.2023 25.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0221-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-24-0001 / Bratislavský zborový festival – Medzinárodný zborový festival BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 31.05.2023 31.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0220-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-06-0001 / Divadelné teleso PRAKTIKÁBEL: Šťastný domov / PREMIÉRA PRAKTIKÁBEL 16.05.2023 16.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0219-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-03-0002 / BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 2023 Občianske združenie Amazonky 17.05.2023 18.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0215-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Mestská časť Bratislava - Dúbravka 18.05.2023 19.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0213-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava 11.05.2023 11.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
Top