Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0448-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Milan Mach Gastro 10.08.2023 10.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0447-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Vinka s. r. o. 10.08.2023 15.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0446-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 CERA MEL s. r. o. 10.08.2023 10.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0445-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Marek Evinic 10.08.2023 11.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0444-2023 Nájomná zmluva prenájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 - NA PARE s.r.o. NA PARE s.r.o. 10.08.2023 11.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0443-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Petra Čatlošová 10.08.2023 11.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0442-2023 Iná nepomenovaná zmluva Sadni si! sezónna výpožička Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 19.09.2023 11.10.2023 Stiahnuť Zobraziť
0441-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 NFS-MV, s. r. o. 10.08.2023 11.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0440-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 AIO service 2 s. r. o. 11.08.2023 15.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0438-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Filip Iľko 10.08.2023 15.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0437-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 4 zmysly, s. r. o. 25.08.2023 28.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0436-2023 Nájomná zmluva prenájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Food Lab s.r.o. 10.08.2023 15.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0435-2023 Nájomná zmluva prenájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Dobré jedlo spol. s r.o. 11.08.2023 15.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0434-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 Dobré jedlo spol. s r.o. 11.08.2023 15.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0433-2023 Nájomná zmluva nájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 RNB FESTIVAL 1 s. r. o. 06.09.2023 07.09.2023 Stiahnuť Zobraziť
0432-2023 Zmluva o spolupráci OC1 - Spolupráca pri organizovaní podujatia AsynChrónie 2023 ARTE PRO ARTE 22.08.2023 22.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0431-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - DOM Expedícia súčasného umenia Pnutie LUXUS 17.08.2023 17.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0430-2023 Zmluva o spolupráci OC1 - Spolupráca pri organizovaní podujatia UPRISING FESTIVAL 2023 KULTURISE s. r. o. 15.08.2023 06.09.2023 Stiahnuť Zobraziť
0429-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Metropolitný inštitút Bratislavy 22.08.2023 22.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0427-2023 Zmluva o spolupráci O rukavičke/Про рукавичку – divadlo pre deti, spolupráca OC4-2023-07-10-0001 Staromestská knižnica 09.08.2023 09.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0425-2023 Nájomná zmluva Prenájom Klarisky - Bratislava Cantat II BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 30.08.2023 30.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0424-2023 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Tanečný workshop 26.8. RDS Souljam by RDS ART Group 10.08.2023 10.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0421-2023 Zmluva o spolupráci OC1 - Opera Aeterna VI MUSICA AETERNA 10.08.2023 10.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0420-2023 Zmluva o spolupráci A Plant - Prízraky nemožnej prítomnosti, spolupráca OC1-2023-02-15-0001 Klub priateľov KUNSTHALLE 09.08.2023 10.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0419-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023 pre projekt Rande s mestom - Špeciál pre znevýhodnené skupiny. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 03.08.2023 06.09.2023 Stiahnuť Zobraziť
0418-2023 Zmluva o spolupráci OC1 - Spolupráca pri organizovaní podujatia TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE - VŠETKO NAJLEPŠIE LEGENDY! ABBY ART, s.r.o. 03.08.2023 03.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0416-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Memento mori - festival o živote a smrti Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 02.08.2023 02.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0415-2023 Zmluva o spolupráci Vzájomná spolupráca na podujatí s názvom Prešporský bazár ALLEGRO NON-PROFIT 09.08.2023 10.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0414-2023 Obchodná zmluva ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY A ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU - VAJNORSKÁ 135 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 27.07.2023 28.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0413-2023 Iná nepomenovaná zmluva Vychádzka Rande s mestom pre MČ Rača Mária Hatalová 31.07.2023 01.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0412-2023 Iná nepomenovaná zmluva Sadni si! krátkodobá výpožička Živé Račko 26.07.2023 28.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0411-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 31.07.2023 31.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0410-2023 Zmluva o spolupráci OC1- Nanosymphony - Ľuboš Šrámek NANOSYMPHONY 27.07.2023 28.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0409-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! krátkodobá výpožička Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19.07.2023 19.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0405-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Kultúrny večer na hradbách (22.07.2023) Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 17.07.2023 07.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0403-2023 Iná nepomenovaná zmluva Odborné prednášky realizované formou vychádzok - Rande s mestom Michaela Józsová 21.07.2023 21.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0402-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - stánok Račiansky vinohradnícky spolok - KL na Hradbách Račiansky vinohradnícky spolok 18.07.2023 18.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0400-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Silent Disco Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 13.07.2023 30.08.2023 Stiahnuť Zobraziť
0399-2023 Zmluva o spolupráci Bratislavské korunovačné dni - spolupráca OC4-2023-03-02-0001 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 27.07.2023 28.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0398-2023 Zmluva o dielo Odborná tematická prednáška na tému: Wolfgang Kempelen pre podcast Rande s mestom - nielen o dejinách Bratislavy Andrej Groll 21.07.2023 21.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0397-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Mestská časť Bratislava-Rača 19.07.2023 19.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0395-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zverenie 20ks letných stánkov do správy BKIS Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 11.07.2023 27.09.2023 Stiahnuť Zobraziť
0391-2023 Zmluva o spolupráci Katedrálny organový festival - spolupráca OC1-2022-10-31-0010 TRIBUS MUSICAE 21.07.2023 26.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0390-2023 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nádvoria - Biela ul. nádvorie Jaromír Miko 10.07.2023 17.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0387-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o vzájomnej spolupráci na podujatí s názvom Dúhový pride Dúhový PRIDE Bratislava 21.07.2023 21.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0386-2023 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Kultúrny večer na hradbách Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 13.07.2023 13.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0385-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na cykle podujatí v Letnej čitárni o červeného raka Mestská knižnica Bratislava 04.07.2023 04.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0384-2023 Zmluva o spolupráci MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI Bratislavské centrum služieb 11.07.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0383-2023 Zmluva o ochrane osobných údajov ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Bratislavské centrum služieb 11.07.2023 11.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0382-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - MČ Jarovce - Akcia leta 2023 Mestská časť Bratislava - Jarovce 17.07.2023 18.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
Top