Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0231-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - SUN[DJ]SET - spolupráca OC4-2023-02-28-0005 Múzeum mesta Bratislavy 05.06.2023 06.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0230-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Koncert Belasý motýľ - spolupráca OC1-2023-02-24-0001 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 10.05.2023 11.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0229-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Organizácia podujatia Ako tvoriť bezpečné, udržateľné a živé mestá Büro Milk s.r.o. 05.05.2023 05.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0228-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Hodinový set - spolupráca OC4-2023-02-28-0004 Múzeum mesta Bratislavy 10.05.2023 15.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0227-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní cyklu podujatí s názvom Letná sezóna U červeného raka Mestská knižnica Bratislava 12.05.2023 12.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0226-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Letné soirée v SNG - spolupráca OC4-2023-03-04-0001 Galéria mesta Bratislavy 09.05.2023 09.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0225-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-11-0001 Výstava slovenskej a českej keramickej tvorby "SK/CZ: Hliny plní" Združenie keramikov 17.05.2023 18.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0224-2023 Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Magistrátny deň 2023 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 17.05.2023 17.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0223-2023 Zmluva o spolupráci Gitarový festival J.K.Mertza - 47. ročník, spolupráca OC1-2022-10-24-0001 Spoločnosť J. K. Mertza 01.06.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0222-2023 Nájomná zmluva Prenájom pozemku v Sade Janka Kráľa, pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117 – vo výmere 2220 m², zapísaný na LV č. 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 10.05.2023 25.07.2023 Stiahnuť Zobraziť
0221-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-24-0001 / Bratislavský zborový festival – Medzinárodný zborový festival BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 31.05.2023 31.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0220-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-06-0001 / Divadelné teleso PRAKTIKÁBEL: Šťastný domov / PREMIÉRA PRAKTIKÁBEL 16.05.2023 16.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0219-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Marketingová podpora OC6-2023-04-03-0002 / BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 2023 Občianske združenie Amazonky 17.05.2023 18.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0215-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Mestská časť Bratislava - Dúbravka 18.05.2023 19.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0213-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava 11.05.2023 11.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0212-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička ORAVA - STAV, s.r.o. 11.05.2023 11.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0211-2023 Iná nepomenovaná zmluva Sadni si! sezónna výpožička Mestská časť Bratislava - Vajnory 31.05.2023 01.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0210-2023 Iná nepomenovaná zmluva Sadni si! sezónna výpožička Miestna knižnica Petržalka 11.05.2023 11.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0209-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Kultúrne zariadenia Petržalky 16.06.2023 19.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0208-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Mestská časť Bratislava - Lamač 16.05.2023 16.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0207-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-OC1 - 1. MÁJ - deň otvorených ateliérov Nadácia Cvernovka 28.04.2023 28.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0206-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Hodinový set - spolupráca OC4-2023-02-28-0004 Múzeum mesta Bratislavy 12.05.2023 15.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0205-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Ulice na hranie Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 02.05.2023 17.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0203-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Noc múzeí a galérií Galéria mesta Bratislavy 04.05.2023 04.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0202-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Cena primátora Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 21.04.2023 10.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0201-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Aprílový Dobrý trh "punkt" 27.04.2023 28.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0200-2023 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - hudobná produkcia na podujatí Ulica na hranie Michal Brunovský 21.04.2023 21.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0198-2023 Iná nepomenovaná zmluva Juraj Johanides - Zabezpečenie scénografie a réžie v rámci podujatia Cena primátora 2023. Juraj Johanides 20.04.2023 20.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0197-2023 Nájomná zmluva Prenájom Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 21.04.2023 21.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0196-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - benefičný koncert pre Banskú Štiavnicu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 21.04.2023 22.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0195-2023 Zmluva o spolupráci Bratislavské mestské dni - cisterny s pitnou vodou od BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.04.2023 19.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0194-2023 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Klarisky - Koncert partnerských umeleckých škôl Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 24.04.2023 24.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0193-2023 Obchodná zmluva Služby prevádzky a údržby vozového parku a s tým súvisiace služby Marián Pavlík - AVI-ŇON 19.04.2023 19.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0192-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Stará Jedáleň 28.04.2023 28.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0191-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička Spolu a aktívne, o.z. 26.04.2023 26.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0190-2023 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Sadni si! sezónna výpožička KOLO n.o. 10.05.2023 11.05.2023 Stiahnuť Zobraziť
0189-2023 Iná nepomenovaná zmluva Rámcová zmluva o poskytovaní služieb upratovania a obsluhy triediacich staníc na podujatiach PURITY of LIFE service s. r. o. 08.06.2023 12.06.2023 Stiahnuť Zobraziť
0188-2023 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Bratislavské mestské dni, Sad Janka Kráľa 23.4.2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 18.04.2023 30.11.2023 Stiahnuť Zobraziť
0187-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bratislavský Majáles 2023 BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 21.04.2023 21.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0186-2023 Zmluva o spolupráci BMD - Bazár starožitností 22.4.-23.4. ALLEGRO NON-PROFIT 19.04.2023 20.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0177-2023 Zmluva o spolupráci Eliška Kolářová - Podpecníky predaj občerstvenia na BMD Eliška Kolářová 19.04.2023 20.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0175-2023 Nájomná zmluva Nájomná zmluva - Bratislavské mestské dni - prenájom XXL textilných hier Juraj Horňák 21.04.2023 21.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0174-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Noskina Oksana predaj občerstvenia na BMD Oksana Noskina 18.04.2023 19.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0173-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Račiansky vinohradnícky spolok predaj občerstvenia na BMD Račiansky vinohradnícky spolok 18.04.2023 19.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0172-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - BMD-Csaba Almási - GAVA Csaba Almási - GAVA 18.04.2023 19.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0171-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-Horeca Professionals predaj občerstvenia na BMD Horeca Professionals, s. r. o. 18.04.2023 19.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0170-2023 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - predaj občerstvenia na BMD BIRT, s.r.o. 19.04.2023 19.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0169-2023 Zmluva o spolupráci Terézia Falťanová predaj občerstvenia na BMD Terézia Falťanová 19.04.2023 20.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0168-2023 Zmluva o spolupráci Blissberg predaj občerstvenia na BMD Blissberg s. r. o. 19.04.2023 20.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
0167-2023 Zmluva o spolupráci Garbo predaj občerstvenia na BMD Garbo, s. r. o. 19.04.2023 20.04.2023 Stiahnuť Zobraziť
Top