Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0627-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy ZM-19226-2020 Wolters Kluwer SR s. r. o. 29.12.2021 29.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0626-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA na Vianočné playlisty na Hlavnom námestí - do 6.1. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 22.12.2021 12.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0616-2021 SOZA / LITA Zmluva Hromadná licenčná zmluva - Hry v DPOH - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.12.2021 27.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0615-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok k zmluve č. 0554-2021 - výhradná licencia + prehlásenie o nevyužívaní videa na účely propagácie svojej kandidatúry na starostu Ružinova Ivor Švihran 26.01.2022 26.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0614-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o postúpení práv a povinností z Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č. 206/2021 Regulaterm Control s. r. o. 11.01.2022 12.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0610-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - odborná tematická prednáška pre podcast Rande s mestom Mgr. Žofia Lysá, PhD. 22.12.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0607-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - Ivan Finta Ivan Finta 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0604-2021 Iná nepomenovaná zmluva Klarisky Diškurz Zdravé a šťastné Vianoce - požičanie mobiliáru do štúdia Slovenské centrum dizajnu 14.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0603-2021 Zmluva o spolupráci Výstava vizuálov z knihy Rok dobrých správ a účasť M. Smatanu v Klarisky Diškurz Studio Bororo s. r. o. 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0601-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zabezpečenie vytvorenia umeleckého diela a licenčná zmluva Hry v DPOH - réžia - Martin Hasak VRUT, s.r.o. 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0595-2021 Obchodná zmluva Pomocné montážne práce pri príprave podujatí a inštalácií scén Stage Hands and Crew s. r. o. 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0592-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvoreni diela a poskytnuti licencie - Hry v DPOH - Ivica Horáková Ivica Horáková 15.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0591-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Hry v DPOH - Emília Vavrová Emília Vavrová 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0590-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zabezpečenie servisu a inštalácie elektrických zariadení Ján Halás - ELEKTRO 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0589-2021 Iná nepomenovaná zmluva Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0587-2021 Iná nepomenovaná zmluva Darina Abrahámová - dramaturg Krása nevídaná (Generácia Z) - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A O POSKYTNUTÍ LICENCIE Darina Abrahámová 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0586-2021 Iná nepomenovaná zmluva Podnájom nebytových priestorov System Business, s. r. o. 29.12.2021 29.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0585-2021 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok k zmluve č. 2/2021 o zabezpečovaní servisu a inštalácie elektrických zariadení Ján Halás - ELEKTRO 09.12.2021 09.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0584-2021 Obchodná zmluva javiskový technik na divadelných predstaveniach v DPOH JGR, s. r. o. 14.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0583-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o pripojení odberateľského elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 01.12.2021 06.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0582-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA Festival mladého vína 12.11.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 02.12.2021 12.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0581-2021 Zmluva o dielo Úprava vianočných dekorácií v Kostole Klarisiek, zhotovenie a inštalácia dekorácií na podujatie Vianočný les. Eliška Krahulcová 14.12.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0579-2021 Obchodná zmluva odborné montážne pódiové práce Richard Šimek 03.12.2021 03.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0578-2021 Zmluva o ochrane osobných údajov Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov Up Déjeuner, s. r. o. 26.11.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0577-2021 Obchodná zmluva Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Up Déjeuner, s. r. o. 26.11.2021 14.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0576-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vivien Kvasnicová - výprava Krása nevídaná (Generácia Z) - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE Vivien Kvasnicová 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0575-2021 Iná nepomenovaná zmluva Paula Gogola - výprava Krása nevídaná (Generácia Z) - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE Paula Gogola 07.12.2021 07.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0574-2021 Iná nepomenovaná zmluva Ema Šútovcová - Krása nevídaná (Generácia Z), výprava - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE Ema Šútovcová 01.12.2021 01.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0568-2021 Iná nepomenovaná zmluva Vykonávanie drobných stavebných a údržbárskych prác RETAN, s. r. o. 27.12.2021 27.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0564-2021 Iná nepomenovaná zmluva Katarína Štefaničiaková - odborný dramaturg - Krása nevídaná (Generácia Z) Katarína Štefaničiaková 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0560-2021 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie - Zuzana Fialová - réžia Krása nevídaná (Generácia Z) Zuzana Fialová 01.12.2021 01.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0559-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Katarína Čatlošová 30.01.2022 30.01.2022 Stiahnuť Zobraziť
0558-2021 Obchodná zmluva Rámcová zmluva - osvetlenie pódií a divadelných scén na divadelných predstaveniach v DPOH VAVO s.r.o. 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0554-2021 Iná nepomenovaná zmluva Sprevádzanie po objekte Kina Zora v rámci reportážneho videoklipu Ivor Švihran 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0553-2021 Zmluva o dielo Tvorba audiovizuálneho diela - krátky reportážny videoklip o objekte bývalého Kina Zora Samuel Gabura 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0551-2021 Zmluva o spolupráci Spolupráca s Bauhaus počas Bratislavských Vianoc BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. 02.12.2021 02.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0550-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Na Facku so Zuzanou Kovačič Hanzelovou HUDAK BROS, s. r. o. 19.11.2021 19.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0548-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Národný beh Devín - Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 22.11.2021 22.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0546-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Michaela Józsová 24.11.2021 24.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0544-2021 Iná nepomenovaná zmluva Poskytovanie služieb ION zariadení ROYAL SCENT, s.r.o. 07.12.2021 07.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0543-2021 Zmluva o spolupráci Koprodukčná zmluva - divadelná inscenácia Umenie padať KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. 08.12.2021 08.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0542-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o koprodukcii a spolupráci pri realizácii divadelnej inscenácie - Peklo - to som ja Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 16.12.2021 16.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0536-2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Eliška Krahulcová - Dekorácie Vianoce v Klariskách Eliška Krahulcová 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0535-2021 Zmluva o dielo Dekorácie Festival mladého vína - Eliška Krahulcová Eliška Krahulcová 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0534-2021 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Festival mladého vína 13.11. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 10.11.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0533-2021 Iná nepomenovaná zmluva Príprava a realizácia diela - Rande s mestom, popularizačné prednášky spojené s prehliadkou mesta Ekaterina Bezgachina 24.11.2021 24.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0532-2021 Obchodná zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 10.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0522-2021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Barbora Medeková - Paper Moon Trio, 10000 stromov Barbora Medeková 05.11.2021 05.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
0521-2021 SOZA / LITA Zmluva Licenčná zmluva SOZA - festival k výročiu P.O.Hviezdoslava - Kamil Mikulčík Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 09.11.2021 22.12.2021 Stiahnuť Zobraziť
0520-2021 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Slovenské pastorále - vianočný koncert SĽUK Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ 12.11.2021 12.11.2021 Stiahnuť Zobraziť
Top