Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0113-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiliáru "Sadni si!" Miestna knižnica Petržalka 02.05.2022 02.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0112-2022 Nájomná zmluva Prenájom hľadiska DPOH pre účely fotenia detí z tanečnej školy RDS ART Group s. r. o. 01.04.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0111-2022 Zmluva o spolupráci Dodatok č. 1 k Zmluve o koprodukcii a realizácii divadelnej inscenácie "Websterovci" č. 22-022 čl. 5. „Koprodukčné vklady zmluvných strán a vysporiadanie finančných záväzkov" Dezorzovo lútkové divadlo 06.04.2022 06.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0110-2022 Zmluva o spolupráci Dodatok ku zmluve 87/2022 - Lamento/Quasars Ensemble, zmena termínu podujatia QUASARS 06.04.2022 06.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0109-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Gypsy Jazz Festival Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých 04.04.2022 04.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0108-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmena gestorstva k projektu "Sadni si!" Metropolitný inštitút Bratislavy 25.03.2022 04.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0107-2022 SOZA / LITA Zmluva Zásadný víkend - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 24.03.2022 20.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0106-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca v rámci súťaže Národná cena za dizajn 2022 Slovenské centrum dizajnu 31.03.2022 31.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0105-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zásadný víkend, Veronika Krajčovičová - maľovanie na tvár Veronika Krajčovičová 25.03.2022 25.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0103-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o partnerstve - Používanie mobiliáru "Sadni si!" Knižnica Ružinov 05.05.2022 06.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0102-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - odborné tematické prednášky v rámci Kurzu Sprievodcov BKIS Mgr. Zuzana Francová 25.03.2022 25.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0101-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - Emília Vavrová - Hravé čítanie - masky a kostým Emília Vavrová 31.03.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0100-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Marek Kráľovský - Hravé čítanie - strih Marek Kráľovský 29.03.2022 30.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0099-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Lucia Ditte - Hravé čítanie - scenár Lucia Ditté 31.03.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0098-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Gejza Dezorz - Hravé čítanie - réžia Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 31.03.2022 01.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0096-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Používanie mobiliáru "Sadni si!," Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 13.06.2022 13.06.2022 Stiahnuť Zobraziť
0094-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiliáru projektu "Sadni si!" Slovenská národná galéria 17.05.2022 17.05.2022 Stiahnuť Zobraziť
0093-2022 Iná nepomenovaná zmluva Použivanie mobiláru projektu "Sadni si!" Priatelia Quo Vadis 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0092-2022 Iná nepomenovaná zmluva Použivanie mobiláru projektu "Sadni si!" Mestská knižnica Bratislava 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0091-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - ČSOB Bratislava Marathon BE COOL, s.r.o. 22.03.2022 22.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0090-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Galéria mesta Bratislavy 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0088-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bazár v Kostole Klarisiek 26.3. ALLEGRO NON-PROFIT 23.03.2022 23.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0087-2022 Zmluva o spolupráci Lamento/Quasars Ensemble - Pomáhame Ukrajine QUASARS 21.03.2022 21.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0086-2022 Zmluva o spolupráci Rámcová zmluva na vytváranie playlistov pre BKIS - Spolupráca s hudobným dramaturgom Pavlom Hubinákom Pavol Hubinák 21.03.2022 21.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0085-2022 Zmluva o spolupráci Prehliadka inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21 - mediálna spolupráca Akadémia divadelných tvorcov 17.03.2022 18.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0083-2022 Licenčná zmluva Divadelný ústav, licenčná zmluva: poskytnutie licencie na použitie fotografií a videoukážok z vybraných inscenácií a ich uverejnenia v rámci tohto projektu a pri jeho propagácii Divadelný ústav 29.03.2022 08.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0082-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti digitálneho marketingu Ing. Andrea Turanská 12.04.2022 13.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0081-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Odborná revízia časti skrípt Pamiatky Bratislavy pre kurz Sprievodca cestovného ruchu BKIS. Mgr. Peter Buday, PhD. 21.04.2022 21.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0079-2022 Zmluva o spolupráci BOHOROVNÍ (bar-kabaret-noir) - divadelné predstavenie v bufete DPOH Ansámbel nepravidelného divadla n.o. 17.03.2022 18.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0078-2022 Zmluva o spolupráci Podujatia v ZOO Bratislava 5.3. a 19.3.2022 Zoologická záhrada Bratislava 03.03.2022 03.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0077-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Konvergencie 2022/BRAHMS Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 15.03.2022 15.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0076-2022 Obchodná zmluva Zmluva o dielo - odborné montážne pódiové práce Michal Vojtanovský 02.03.2022 02.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0074-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca v rámci podujatia Týždeň slovenského filmu Slovenský filmový ústav 22.03.2022 22.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0072-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bratislavské Gurmánske Dni Pre gurmanov spol. s r.o. 04.04.2022 05.04.2022 Stiahnuť Zobraziť
0071-2022 Iná nepomenovaná zmluva Boris Šima - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A POSKYTNUTÍ LICENCIE - výtvarné návrhy bábok „Websterovci Lili a ukradnutá sieť “ Boris Šima 01.03.2022 02.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0070-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - odborná tematická prednáška pre podcast Rande s mestom Jana Laslavíková PhD. 09.03.2022 09.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0069-2022 Iná nepomenovaná zmluva Martin Hasák - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA - scénická hudbu a hudbu piesní k predstaveniu „Websterovci Lili a ukradnutá sieť“ Martin Hasák 01.03.2022 02.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0068-2022 Iná nepomenovaná zmluva Katarína Kerekesová - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A O POSKYTNUTÍ LICENCIE - Websterovci Lili a ukradnutá sieť - dramaturg Katarína Kerekesová 01.03.2022 02.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0067-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca pri podujatí Saxophobia Spoločnosť priateľov dobrej hudby 25.02.2022 25.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0066-2022 Nájomná zmluva Prenájom priestorov - Klarisky - JUDr. Róbert Moskvič Róbert Moskvič 25.02.2022 25.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0065-2022 Nájomná zmluva Prenájom priestoru - DPOH Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ 02.03.2022 02.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0064-2022 Zmluva o spolupráci MaC - company s.r.o. - ZMLUVA O KOPRODUKCII A SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII DIVADELNEJ INSCENÁCIE „Lepetit Malý princ" MaC-company s.r.o. 21.02.2022 21.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0062-2022 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Tímea Duláková - herec/ -čka v predstavení „Websterovci Lili a ukradnutá sieť" - zmluva o podaní umeleckého výkonu Tímea Duláková 14.03.2022 14.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0061-2022 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Richard Maľa - herec/ -čka v predstavení „Websterovci Lili a ukradnutá sieť" - zmluva o podaní umeleckého výkonu Richard Maľa 14.03.2022 14.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0056-2022 Iná nepomenovaná zmluva Martin Dubravay - autor výpravy predstavenia „Websterovci Lili a ukradnutá sieť" - Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie Martin Dubravay 03.03.2022 07.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0054-2022 Iná nepomenovaná zmluva Mgr. art. Robert Šuchta (umelecké meno Gejza Dezorz) - réžia predstavenia „Websterovci Lili a ukradnutá sieť" - Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 21.02.2022 22.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0051-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie - odborná tematická prednáška pre podcast Rande s mestom PhDr. Igor Machajdík, PhDr. 25.02.2022 25.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0048-2022 Iná nepomenovaná zmluva Mgr. Lucia Ditte - ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A O POSKYTNUTÍ LICENCIE - texty piesní Websterovci Lili a ukradnutá sieť Lucia Ditté 02.03.2022 02.03.2022 Stiahnuť Zobraziť
0046-2022 Iná nepomenovaná zmluva Mgr. art. Robert Šuchta (umelecké meno Gejza Dezorz) - autor „Websterovci Lili a ukradnutá sieť" Robert Šuchta (umelecky pseudonym Gejza Dezorz) 18.02.2022 18.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
0044-2022 Zmluva o spolupráci Vag Papjan / Dalibor Karvay - koncert Ergon Art 17.02.2022 18.02.2022 Stiahnuť Zobraziť
Top