Zmluvy

Číslo Názov Predmet Zmluvný partner Dátum podpisu Dátum zverejnenia PDF
0378-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy č.MAG/PCO/1900029 (z 25.11.2019) o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému - objekt Židovská 1, Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 31.08.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0377-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy č.MAG/PCO/1900027 (z 25.11.2019) o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému - objekt Židovská 1, Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 31.08.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0376-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy č.0012 (z 01.01.2020) o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému - objekt Židovská 1, Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 31.08.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0375-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy č.0127 (z 25.11.2019) o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému - objekt Židovská 1, Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 31.08.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0372-2022 Iná nepomenovaná zmluva Martin Hasák - Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o vytvorení diela a o poskytnutí licencie číslo 69-2022 (Websterovci : Lili a ukradnutá sieť) Martin Hasák 09.09.2022 12.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0371-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -Klub priateľov Kunsthalle - Index Seminum, OC1 Klub priateľov KUNSTHALLE 22.08.2022 22.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0366-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - Leto na Hradbách Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 18.08.2022 20.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0356-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca OC 1 - Salónka 2022 programová časť ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 05.09.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0355-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o mediálnej spolupráci- - Melos Etos, medzinárodný festival súčasnej hudby Hudobné centrum 17.08.2022 18.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0354-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca OC 1- Čítanie mien obetí holokaustu v DPOH Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem 24.08.2022 25.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0352-2022 Iná nepomenovaná zmluva Cvičkoolympiáda - organizácia a vedenie športového tréningu počas podujatia dňa 13.8. Lucie Urbaczková 12.08.2022 12.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0351-2022 Iná nepomenovaná zmluva Cvičkoolympiáda - organizácia a vedenie športového tréningu počas podujatia dňa 13.8. Shapiro Iuliia 12.08.2022 12.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0350-2022 Iná nepomenovaná zmluva Cvičkoolympiáda - organizácia a vedenie športového tréningu počas podujatia dňa 13.8. Roman Görög 11.08.2022 12.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0349-2022 Zmluva o dielo Cvičkoolympiáda - organizácia a vedenie športového tréningu počas podujatia dňa 13.8. Monika Kazárová 11.08.2022 12.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0348-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC1 - Spomienka na Deža Spomienka na Deža 25.08.2022 26.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0347-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy - Hodinový set - OC4 Múzeum mesta Bratislavy 18.08.2022 18.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0346-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy č.0002/2016 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému, ev.č. BKIS 0023/2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 31.08.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0345-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy č.0128/2019 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému, ev.č. BKIS 256-2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 31.08.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0344-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o nájme číslo MAG/PCO/1900030 (z roku 2019) - ev.č. BKIS 257-2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 31.08.2022 05.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0343-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci -OC3 - Ružinov - Cultus - Symfónia umenia CULTUS Ružinov, a.s. 31.08.2022 31.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0342-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - Rusovce - Deň Rusoviec Mestská časť Bratislava - Rusovce 23.08.2022 25.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0341-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci-OC3 - Rusovce - Rímske hry Mestská časť Bratislava - Rusovce 23.08.2022 25.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0340-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o výpožičke - Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Mestská časť Bratislava - Lamač 22.08.2022 22.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0339-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - V stopách virtuózov - koncert Ars Ante Portas, občianske združenie 11.08.2022 12.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0338-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - C a K komorný orchester Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 12.08.2022 20.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0337-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - DM ŽENSKÝ BEH BE COOL, s.r.o. 11.08.2022 12.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0335-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bratislavský komorný festival Ergon Art 11.08.2022 12.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0334-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Uprising - 15. ročník KULTURISE s. r. o. 22.08.2022 22.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0333-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 21.09.2022 23.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0332-2022 SOZA / LITA Zmluva SOZA - koncert Šalefuky Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 09.08.2022 12.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0331-2022 SOZA / LITA Zmluva Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. 26/2018 - "Perníková dáma" LITA, autorská spoločnosť 04.08.2022 17.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0330-2022 Iná nepomenovaná zmluva Dodatok ku zmluve č. 311 (Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - grafické práce Matej Kotuľa) Ing. Matej Kotuľa - POINTA GRAFICKÉ ŠTÚDIO 15.08.2022 16.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0327-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" vytvorené na Slovensku, s.r.o. 11.08.2022 11.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0326-2022 SOZA / LITA Zmluva KL SOZA Kráľová Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 09.08.2022 12.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0325-2022 Iná nepomenovaná zmluva Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu - Šalefuky - Suchomel, Juráši, Nikitin, koncert Hlava XXII s.r.o. 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0324-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - DANUVINA ALACRIS NA SLOVENSKU - OC4 Mestský ústav ochrany pamiatok 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0323-2022 Iná nepomenovaná zmluva Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach organizovaných BKIS Rescue zdravotná služba 04.08.2022 04.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0322-2022 Zmluva o spolupráci Telecom Night Run BE COOL, s.r.o. 08.08.2022 08.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0321-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - KONFERENCIA PARTICIPÁCIA 2.0 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0320-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bažant kinematograf - Kultúrne leto INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. 28.07.2022 28.07.2022 Stiahnuť Zobraziť
0319-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca - Bratislava v pohybe Asociácia Bratislava v pohybe 05.08.2022 05.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0318-2022 Iná nepomenovaná zmluva Používanie mobiláru projektu "Sadni si!" ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 29.09.2022 29.09.2022 Stiahnuť Zobraziť
0317-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - MČ Záhorská Bystrica - Bystrické hrubé hody Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica 09.08.2022 09.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0316-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzatvorená na základe výzvy OC3 - MČ Lamač - Rozálske hody Mestská časť Bratislava - Lamač 18.08.2022 18.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0315-2022 Nájomná zmluva Prenájom DPOH na účel natáčania filmu "LEADER AND SEDUCER" MAYA, spol. s r.o. 29.07.2022 29.07.2022 Stiahnuť Zobraziť
0313-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Hummel Fest 2022, OC1 Spoločnosť Franza Schuberta 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0312-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - OC3 - MČ Vrakuňa - Vrakunská hodová slávnosť Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 09.08.2022 09.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0311-2022 Zmluva o spolupráci Mediálna spolupráca - pri podujatí Ondrej Nepela Memorial Slovenský krasokorčuliarsky zväz 08.08.2022 08.08.2022 Stiahnuť Zobraziť
0310-2022 SOZA / LITA Zmluva Kultúrne leto na Hradbách - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 25.07.2022 03.10.2022 Stiahnuť Zobraziť
0309-2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Bazár starožitností v kostole Klarisiek / 23/7/2022 ALLEGRO NON-PROFIT 21.07.2022 21.07.2022 Stiahnuť Zobraziť
Top